Polimasarens betraktelser: Sverigedemokraternas principprogram 8

Jag vill i detta inlägg ta upp en fras ifrån Sverigedemokraternas principprogram från 1996 eller partiprogram som det hette på den tiden. Det handlar om det program som skrevs nästan två år efter att Jimmie Åkesson gått med i partiet. Men först en liten påminnelse om vad som skedde i partiet under detta år. Mikael Jansson tog över partiledarrollen efter Anders Klarström och han införde det så kallade uniformsförbudet och fick på så sätt bort en stor del alkoholstinna och skrikande skinnskallar från deras manifestationer. Det skedde också något man kan kalla ”den stora utrensningen” där en hel del personer med enligt partiet tvivelaktiga åsikter och/eller förflutet utesluts. Dock vet vi att flera företrädare med extrema åsikter uteslöts 2001 och de bildade Nationaldemokraterna som idag kallas kryptonazister av SD själva.

I programmet finns en hel del besynnerliga saker som 1970-regeln

Stora resurser måste avsättas för att skapa förutsättningar för att de etniska främlingar som invandrat till vårt land efter 1970 skall kunna återvända till sina respektive hemländer. Betalning för återresan och en schablonersättning för sex månaders uppehälle i hemlandet ska utgå till dem som ska repatrieras. Äktenskap med svensk medborgare medför inget undantag från repatriering.

Strax innan detta stycke så hittar vi mer.

Sverigedemokraterna anser att Sverige i sin homogena befolkningssammansättning har haft en ovärderlig tillgång. Sverigedemokraterna vill stoppa all invandring av människor som har sitt ursprung utanför den västerländska kulturkretsen. Med ursprung inom den västerländska kulturkretsen menas att förfäderna alla var medborgare i stater år 1950, eller att de var emigranter med tydlig västerländsk härstamning.

Men nu till det jag tänkte ta upp. När man talar om rashygien så brukar man dela upp den i två delar: positiva och negativa rashygieniska åtgärder och med det menas inte att en skulle vara bra och en dålig utan mer att det negativa är när man försöker påverka det som anses degenerera rasen och det positiva när man försöker lyfta fram det som gör att folkstammen (gammal rasbiologisk term) blir renare och bättre. Tvångssteriliseringar är en typisk negativ åtgärd. Men först vill jag visa vad Sverigedemokraterna anser skapar en sund folkstam.

En fördel med etnisk homogenitet är att den disciplinerar och skapar empati på ett liknande sätt som sunda familjer gör.

Inte helt oväntat handlar det om etiska svenskar. Här nedan kommer då den metod Sverigedemokraterna vill använda för att skapa sunda familjer inom den etniska homogeniteten de så gärna vill uppnå.

Att fosterlandsvänner bildar familj i första hand med svenska partners från den västerländska kulturkretsen i övrigt är inget rasistiskt uttryck.

Så i det här programmet så ser vi först en metod (1970-regeln) för att få bort såna människor som de anser att försämrar det svenska folket. Det var den negativa rashygienen och den så kallade positiva är att de vill att svenskar inte ska gifta sig med andra än med svenskar och människor från den västerländska kulturkretsen. Här vill jag också påminna om Kent Ekeroths blogginlägg från 2009 där han skriver ”Vi behöver rikta ekonomiska incitament för att få den svenska delen av befolkningen att föda barn”.

I sista citatet vill de få oss att tro att det inte handlar om någon rasism…