Polimasarens betraktelser: Sverigedemokraternas principprogram 9

Innan vi kikar på Sverigedemokraternas principprogram denna gång så ska vi på ett kortfattat sätt beskriva definitionen av fascism. Den engelska forskaren och författaren Roger Griffin som är en av de främsta inom forskningen om fascism och beskriver den som en

folklig ultranationalism inriktad på nationens återfödelse

Ultranationalism är den mest extrema formen av nationalism och enkelt förklarat så handlar det om tanken om ”nationen framför allt” och oftast i samband med ett mytiskt förflutet.

De grundelement inom den klassiska socialkonservatismen som Sverigedemokraterna framförallt sympatiserar med är dess strävan efter att försöka skapa stabilitet och gemenskap i samhället genom att förena de bästa elementen hos den traditionella högern och den traditionella vänstern. Strävan efter att ersätta klasskamp och hat med förbrödring och nationell solidaritet, strävan efter att ersätta revolutionära tendenser med ansvarstagande reformer och strävan efter att ersätta tendenser till anarki och samhällsupplösning med trygghet, hög moral och lag och ordning. Vi delar också den tidiga europeiska socialkonservatismens analys att nationalismen och stärkandet av samhörigheten på den nationella identitetens och den gemensamma kulturens och historiens grund är det kanske viktigaste medlet för att förverkliga de ovan nämnda strävandena.

Ultranationalismen ser vi i meningen där de vill stärka samhörigheten på den nationella identiteten och att detta är det viktigaste medlet. När det gäller nationens återfödelse så ser vi det tydligt i detta ”Strävan efter att ersätta klasskamp och hat med förbrödring och nationell solidaritet” och att de vill ersätta ”tendenser till anarki och samhällsupplösning”. En degenererad nation eller som de beskriver här ett samhälle i upplösning är också en av de vanligaste anledningarna till varför fascister vill rensa bort vissa element och få nationen att återfödas utan dessa.

Vi ser också andra saker som att de vill ha en hög moral och lag och ordning vilket tyder på att de vill ha en auktoritär stat och det förstärks i stycket ”Sverigedemokraterna och staten” där de vill att rättsväsendet ska vara underställt staten. En annan sak vi ser är den så kallade tredje vägen som flera forskare beskriver som en del i fascismen och detta beskriver Wikipedia som ”med influenser från båda sidorna av den traditionella höger-vänsterskalan”.

Så är Sverigedemokraterna ett fascistiskt parti? Till viss del så finns grunden där så om de inte är fascister så är deras ideologi åtminstone närbesläktade.

Läs gärna mina andra betraktelser av Sverigedemokraternas principprogram.