Postmannen ringer alltid två gånger eller veckans bokleverans

Postmannen ringer alltid två gånger. Det är sen gammalt. Så idag fick jag tv böcker till. Den första boken The Demon of Geopolitics: How Karl Haushofer Educated Hitler and Hess av Holger H. Herwig. Karl Haushofer, en tysk general och geolog (geopolitik). Han ska ha lärt upp både Rudolf Hess och Adolf Hitler i detta ämne och på så sätt bidragit till nazisternas expanderingspolitik (livsrum). Han var inspirerad av den svenske Rudolf Kjellén och översatte litteratur av honom till tyska. Kjellén var en av förgrundsfigurerna i den socialkonservativa unghögern som fanns vid förra sekelskiftet och en bit in i 1900-talet. Sverigedemokraterna har personer ur denna idékrets som sina ideologiska förebilder.

Den andra boken The Scientific Origins of National Socialism av Daniel Gasman är om socialdarwinisten och biologen Ernst Haeckel. Han var väldigt inspirerad av Charles Darwins evolutionsteori, men Darwin själv var inte så förtjust i Haeckels vidareutveckling av teorin. Hans böcker var väl ansedda i Nazityskland åtminstone i början, men hans böcker blev senare förbjuden läsning. Han var också hedersmedlem i det tyska rashygiensällskapet alltså systerorganisationen till det Svenska sällskapet för rashygien där bland annat Herman Lundborg var med i. I det svenska sällskapet som grundades året efter det tyska kunde vi hitta flera ur unghögern t.ex statsvetaren och politikern Pontus Fahlbeck och straffrättsprofessorn Johan Thyrén som då också var politiker i Högern.

Varför blev det ett blogginlägg om detta? Jag läser ju en hel del och jag vill dela med mig av de bokleveranser jag fick denna vecka och förra. Det blev först en snabb Facebookstatus, men som jag här utvecklar lite. Första paketet innehöll Better for All the World: The Secret History of Forced Sterilization and America’s Quest for Racial Purity av Harry Bruinius och Metapolitics: From Wagner and the German Romantics to Hitler av Peter Viereck. Jag har ju ett gediget intresse av historia av olika slag. Krigshistoria, Sverige under andra världskriget, rasbiologi och rashygien (amerikansk, engelsk, svensk och tysk), idéhistoria och då främst om nationalsocialismen och om den svenska unghögern, svensk extremhöger och dess historia. Intresset är också stort för extremhögern i nutid och då främst Sverigedemokraterna. De som följer mig privat ser vilka böcker jag läser då jag ofta skriver vilka böcker det handlar om, men de som bara följer bloggen missar detta.

Angående inledningen så har jag fått uttrycket ifrån filmen The Postman Always Rings Twice med Jack Nicholson och Jessica Lange som egentligen är en nyinspelning av en film ifrån 1946. Jag har inte sett originalversionen, men den senare är en av de mindre kända av Nicholson, men är klart sevärd.