Tagg: Bevara Sverige svenskt


Bevara Sverige Svenskt (BSS) och Säpo

Bevara Sverige Svenskt som jag även har skrivit om här var en kampanjorganisation som grundades 1979 utav personer med kopplingar till nazistiska organisationer. Några av dessa plus lite vanliga medlemmar från organisationen bildade tillsammans med Stefan Hermann och hans Framstegsparti dessa personers första försök till ett politiskt parti. Sverigepartiet löstes upp efter drygt ett år efter interna stridigheter. BSS-falangen från detta parti bildade sen Sverigedemokraterna.

I de två forskarrapporterna Säkerhetstjänst, nazism och högerextremism, 1946-1980 och Säkerhetspolisens övervakning av svensk högerextremism efter 1980 som är sammanställa i det över tvåhundra sidor tjocka häftet Övervakningen av nazister och högerextremister Statens offentliga Utredningar 2002:94.

I detta häfte finns väldigt mycket intressant, men eftersom jag specialiserat mig på Sverigedemokraterna och de närliggande partier och organisationer till detta parti kommer jag att denna gång titta närmare på BSS.

Kapitlet om Bevara Sverige inleds med berätta lite om BSS och deras första flygblad. Den drivande kraften bakom BSS var enligt rapporten ”Z” och det är med stor sannolikhet Leif Zeilon som var den som grundade BSS och även senare Sverigedemokraterna samma person som var med och grundade Sverigedemokraterna där han var en av två talesmän mellan 1988 och 1989. En del av texten på flygbladet lyder så här

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Invandringen hotar svenskarna! För varje år blir svenskarna allt färre och invandrarna fler. Om fyra generationer finns inget svenskarnas Sverige. Invandrarna och deras ättlingar har totalt ockuperat Sverige. Men kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk huller om buller[/otw_shortcode_quote]

Flygbladet blev polisanmält för tryckfrihetsbrott, men friades på grund av att angreppen var inte riktade mot en mer specifik folkgrupp. I ett annat flygblad så hänvisades det till en postbox tillhörande Gösta Bergqvist, en gammal medlem i Nationalsocialistiska arbetarepartiets ungdomsförbund Nordisk ungdom. Enligt ”ledare” ska målet med organisationen slå sig fram i både riks och kommunalpolitiken i syfte att driva invandringsfrågorna vilket var att ”kraftigt begränsa invandringen” (känns det igen).

I ett annat flygblad från Bevara Sverige Svenskt titulerat ”Hur snart kan jag bli svensk?” stod det

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Effektiva rensningsoperationer måste inledas i våra städer. Alla dess vinddrivna existenser från sydligare breddgrader som icke har ett dyft i det här landet att göra, som kommit hit endast för att utnyttja vår gästfrihet och utan ett uns av begrepp om hur man uppför sig som gäst i ett främmande land, måste återförpassas till hemländerna. Folkkampanjen Bevara Sverige Svenskt kräver: Slå vakt om vår svenska ungdom! Främja svensk familjebildning! Stoppa invandringen! Bevara Sverige Svenskt[/otw_shortcode_quote]

Efter att media granskat BSS och avslöjat att ledaren som gick under pseudonymen Erik Johansson i verkligheten hette ”Z” alltså Leif Zeilon så började Säpo upprätta rapporter om organisationen. I februari övervakade Säpo en BSS-demonstration och efter det identifierades 12 personer. Under samma tid hade Säpo telefonavlyssning av två personer med anknytning till ett utländskt nazistparti och i deras samtal framgick det att ”Z” hade en mer brutal hållning i invandrarfrågan än vad han officiellt ville påskina. Det ska ha framkommit att ”Z”  och jag citerar direkt från häftet ”i princip stödjer våld som arbetsmetod och som medel att nå de politiska mål som de satt upp” och att våld inte ska riktas mot enskilda invandrare ”utan mot myndighetspersoner som styr invandringen” ”Z” ska ha i ett avlyssningssamtal sagt att ”om myndigheterna fortsatte och hetsa mot oss i två år till, är vi redo för öppet våld här.” ”Z” sa också att de första som borde utsättas för våld var journalister ”dom ska veta att de skriver inte vad som helst. Om dom gör det skall dom skjutas.

”Z” var skäligen misstänkt för förberedelse för sabotage och allmänfarlig ödeläggelse samt olovlig kårverksamhet och Säpo började även avlyssna Zeilons hemtelefon. I gav uttryck i samtalen att dela ut flygblad och demonstrationer inte påverkade massorna och ville hellre rekrytera folk ”med mer hjärna än muskler”. Han ville skapa en paraplyorganisation där alla nationalister skulle kunna samlas. Han ville att sympatisörer skulle infiltrera andra partier och för på så sätt göra nytta för BSS:s räkning. 1982 gjorde Zeilon också så när han helt plötsligt gick med i Nya partiet, ett utbrytarparti från Socialdemokraterna.

Säpo uppfattade det som att  Zeilon hade radikaliserats, men att han trodde att han kunde fortsätta med ”att jobba inom demokratin” 1984 lades avlyssningen vilande och den återupptogs inte utan lades ned. Anledningen ska ha varit personalbrist och att de brott han misstänktes för inte kunde styrkas. 1988 förstördes avlyssningsmaterialet, men två år tidigare sammanställdes en lista på 40 personer som Zeilon hade haft kontakt med under tiden.

Bevara Sverige Svenskt lades ner i slutet av 1986.

Häftet jag hänvisar till kan beställas här

Säpo Bevara Sverige Svenskt Sverigedemokraterna

BSS, Sverigedemokraterna och repatriering

Så här står det i Bevara Sverige Svenskt medlemsbulletin #4 ifrån 1984. Det är ett tal från deras ordförande Sven Davidson som hade ett förflutet i den fascistiska Nysvenska rörelsen. Davidson var också en av grundarna till Sverigedemokraterna.
 
”Vi måste precisera oss. Vad är det vi vill egentligen. Jag föreslår helt seriöst att vi måste kräva repatriering med TVÅNG. Repatriering av alla invandrare och flyktingar av utomeuropeiskt ursprung, som har kommit in i landet efter 1960.
 
Jag kan redan höra invändningarna från olika håll, inte bara från riksdagspartierna, utan även från nationellt håll. Vad skall vi göra med alla som har fått svenskt medborgarskap då? Svar: det har
ingen betydelse. Medborgarskap som våra oansvariga myndigheter har kastat efter folk som inte kan ett ord svenska kan inte vi ta ansvar för.
 
Vad skall vi göra med blandäktenskapen då? Alla dessa svenskor, som har rest omkring på semester i Tunisien, Marocko, Gambia osv, och tar med sig sina pojkvänner hem och gifter sig med dom. Vad skall vi göra med dom? Svar: Dom måste få välja. Antingen medföljer de till pojkvännens hemland eller SEPARERA.
Det finns inget annat att välja på. Om vi får in detta klart och tydligt i vårt program och om vi vänder oss till myndigheterna och gör klart för dom att ju fler utomeuropéer de skickar hit, ju fler måste vi repatriera och att det är myndigheternas politik som är skyldiga till att vi måste använda repatriering med tvång.”
 
Så här skrevs det i Sverigedemokraternas partiprogram från 1996 alltså två år efter Jimmie Åkesson gick med i partiet. Detta program gällde ända tills 1999 då ett nytt program skrevs.
 
”Stora resurser måste avsättas för att skapa förutsättningar för att de etniska främlingar som invandrat till vårt land efter 1970 skall kunna återvända till sina respektive hemländer. Betalning för återresan och en schablonersättning för sex månaders uppehälle i hemlandet skall utgå till dem som repatrieras. Äktenskap med svensk medborgare medför inget undantag från repatriering.”
 
Ett litet citat från 1996 av Mikael Jansson, den partiledare som var före Jimmie Åkesson
 
[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Vi måste tvinga dem att återvända när de kan återvända vi kan inte som riksdagspartierna tro att frivilligt återvändande är en mänsklig rättighet.[/otw_shortcode_quote]
 
Både Mattias Karlsson (partiets chefsideolog) och Kent Ekeroth (ledamot i Justitieutskottet) har inte bara börjat prata om noll invandring utan också repatriering.
Repatriering Sverigedemokraterna Bevara Sverige Svenskt
Läs mer om Sverigedemokraternas tillbakaglidning till de gamla åsikterna från den tiden då de var extremradikala
 

SD vill grundlagsskydda Bevara Sverige Svenskt

Sverigedemokraterna har lämnat in ett antal motioner senaste tiden. Många av dom är gamla motioner som de återanvänt. Vissa är omgjorda eller förtydligade. I motionen 2016/17:2932 Grundlag blandas gammalt skåpmat med nytt. Det är en sorts samlingsmotion med flera förslag.

Mycket i motionen handlar om svenskhet eller ska vi säga Sverigedemokraternas svenskhet. De vill

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”] införa en ny programskrivning med kontinental förebild där den svenska grundlagen erkänner den svenska historien, det svenska språket, att Sverige är svenskarnas land och den svenska kulturella särarten såsom avgörande för framväxten av det moderna Sverige och att det nutida Sverige är en fortsättning på den svenska historien[/otw_shortcode_quote]

Vidare i motionen vill de ändra så att grundlagen gäller svenska medborgare. Vilka som är medborgare och ska få ingå i Nationen har Sverigedemokraterna förklarat tidigare i deras principprogram. De delar in människor som bor i Sverige i tre olika kategorier: Infödda, assimilerade och icke svenskar. Enligt programmet så kan man också sluta vara en del av Nationen. Det skulle då ske om man byter ”lojalitet, språk, identitet eller kultur”. Som parentes vill jag bara påminna om att de gick till val 2010 med ett principprogram med dessa tre punkter vilka de tog bort efter att de fick enorm kritik för dessa rader.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent[/otw_shortcode_quote]

och

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen[/otw_shortcode_quote]

och

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas. Man ska alltså också kunna känna igen varandra såsom tillhörande samma nation. Nationen utgörs av folket och dess särart.[/otw_shortcode_quote]

Innan jag avslutar avstickaren vill jag också påminna om de insändare Jimmie Åkesson skrev på 90-talet. De hade samma andemening om etnicitet och ursprung. Är detta något de varit tvungna att dölja nu när de kom in i riksdagen. Richard Jomshof har ju förklarat en gång hur det ligger till

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget.”[/otw_shortcode_quote]

Medborgarskapet ska enligt tidigare uttalanden från toppföreträdare inom partiet kunna återtas. Detta trots att FN:s definition om de Mänskliga rättigheterna säger att det är förbjudet att göra någon statslös. Detta verkar inte vara nått problem för motionsinlämnarna då de vill ”ta bort EU och FN ur regeringsformen”, alltså gå ur de båda organisationerna och därmed skulle Sverige inte behöva förbinda sig vid de Mänskliga rättigheterna längre. Hur återtagandet ska ha gått till har de inte varit klara med tidigare, men nu vill de att de svenska domstolarna som ska sköta den delen.

Jag nämnde assimilation tidigare och i denna motion vill Sverigedemokraterna

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]att i grundlagen införa en skrivning som går ut på att i Sverige invandrade minoriteter ska assimileras[/otw_shortcode_quote]

För att förstå vad som menas med assimilering så citerar jag Wikipedia ”syftar på den process genom vilken en minoritet, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvinner.” Alltså tömma en människa på allt förflutna och det som har format individen till den som den är och fylla den med vad som anses vara svenskt och det skulle då vara Sverigedemokraterna som skulle definiera det om de hade makten.

De vill alltså föra in i grundlagen att minoriteter ska assimileras, stöpas om dom till svenskar, att Sverige är svenskarnas land. Vad den ”svenska kulturella särarten” är vet nog bara dom själva. Kort och gott så vill de grundlagsskydda sin gamla slogan Bevara Sverige Svenskt.

Det finns ett annat stort problem med att föra in så pass mycket av ett partis politik i grundlagen. För det är det de handlar om. Det som skrivs i denna motion som de vill skriva in i grundlagen är sådant som de har i principprogrammet och som de motionerat om tidigare. I längden kommer detta bli ett försvårande för andra partier att föra en politik som inte är nationalistisk och Sverigedemokratisk. Och det är väl som riksdagsledamoten Pavel Gamov sa i en intervju i Upsala nya tidning

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Vår långsiktiga ambition är att få bort de andra partierna[/otw_shortcode_quote]

Bevara Sverige Svenskt

 

Bevara Sverige Svenskt och högerextrema symboler

Bevara Sverige Svenskt som var förlagan till Sverigedemokraterna skickade ut beställningssedlar med det material de sålde. Viktigt att veta var att BSS grundades av nazister och antisemiter.
Här är en bild på ett häfte som såldes i ett sådant här utskick 1986.
Bevara Sverige Svenskt Keltiskt kors
Min gissning är att häftet kom från nazistiska National front. Med tanke på att de också använde denna symbol och bokstavskombinationen NF. National front var ett parti enbart för vita.
Det är ett sånghäfte där bland annat vitmaktbandet Skrewdrivers texter finns. Skrewdriver hade låttitlar som ¨White power” med textraderna
[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”] Well we’ve gotta do something, to try and stop the rot And the traitors that have used us, they should all be shot[/otw_shortcode_quote]

Keltiskt kors

Det keltiska korset är vid sidan av hakkorset den mest använda symbolen inom den högerextrema rörelsen. Det började spridas under andra hälften av 1900-talet av organisationer som inte ville använda sig av symboler från Nazityskland. Med tiden har det keltiska korset blivit en internationell symbol för vit makt.
 
Det svenska Frisinnade Unionspartiet (FUP) har använt det keltiska korset som sin symbol och den amerikanska vit makt-hemsidan Stormfront använder den med orden ”White Pride World Wide”.
 
Nu säger jag inte att korset har denna betydelse just här, men med bakgrunden av BSS och National fronts nazistiska prägel och de bands politiska hemvists så lutar det nog åt ett visst håll.
 
Andra saker som såldes är flera böcker av antisemiten Christopher Jolin, böcker med rasideologiskt tema. Flera av dessa böcker fortsattes att säljas i utskick av Sverigedemokraterna.
 

Från BSS till Sverigedemokraterna

 1an

Ovan ser vi skinnskallar från BSS under en demonstration vid Karl XII:s staty den 30 november 1984.

Untitled-2

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Invandringen hotar svenskarna! För varje år blir svenskarna allt färre och invandrarna fler. Om fyra generationer finns inget svenskarnas Sverige. Invandrarna och deras ättlingar har totalt ockuperat Sverige. Men kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk huller om buller[/otw_shortcode_quote]

Så hette det på Bevara Sveriges första flygblad som spreds i Södertälje av den nyligen grundade kamporganisationen Bevara Sverige Svenskt. En av de första som började sprida flygblad var Leif Zeilon underskrivet BSS var från början anonym, men TV2’s Magasinets reportrar lyckades få reda på hans rätta identitet. Tidigare hade Zeilon gått under pseudonymen Erik Johansson. Programmet sändes 8 december 1980, alltså lite drygt ett år efter BSS-kampanjen började. Leif Zeilon hade ett förflutet i nazistiska fascistiska Nysvenska rörelsen och i det högerextrema Demokratisk allians. Demokratisk allians var under uppsikt av Säpo som registrerade varje person som ingick i organisationen. Han var med och bildade Nationaldemokratiska partiet 1983 Enligt Johan Rinderheim, BSS-sympatisör, aktivist i Sverigepartiet och senare den som skrev SD:s första partiprogram så var Zeilon orolig för rasblandning och att det svenska rasen skulle gå under. Övriga medlemmar i organisationer var bland annat Rolf Pettersson, Bengt Söderlund, Lars Ljungh och Björn Lantelli och varav den sistnämnde hade ett förflutet i NRP.

645@70 (3)

Bild ovan: Leif Zeilon

Det skulle dröja ända till den 20 mars 1983 innan de hade sitt första årsmöte där den gamle Nysvenska rörelsen-veteranen Sven Davidson blev BSS:s första och enda ordförande. Davidson var tillsammans med Zeilon, Jerker Magnusson, Gösta Bergqvist, Niels Mandell och Christopher Jolin med från början. Mandell var ledare för NRP:s riksaktionsgrupp (RAG) som var partiets fotsoldater som ofta hamnade i bråk. Han var senare ledare för NRP’s Södertäljefalang. Magnusson blev senare utesluten ur Sverigedemokraterna för nazisympatier och Bergqvist var med i Nationalsocialistiska arbetarpartiets ungdomsförbund Nordisk ungdom. NSAP bytte senare namn till Svensksocialistisk samling p.g.a. att de vill inte ses som ett dotterparti till det tyska NSDAP utan som ett svenskt nationalsocialistiskt parti. Bergqvist var också den som var ansvarig för BSS:s postbox vilket han blir konfronterad av journalisten Peter Ekstrand som syns på bilden nedan. Han nekar till att han ska ha med BSS att göra utan han sköter bara boxen så att de bakom kan vara anonyma. Men sköter man deras postgång så är man också involverad.

Untitled-10

Cristopher Jolin var författare till flera artiklar och verk som hade en tydlig antisemitisk inriktning. I senare litteratur fanns även tankar om rasbiologi. Jolin använde sig av en annans identitet när han skrev vissa antisemitiska artiklar, men blev avslöjad av folkpartisten Per Ahlmark. Namnet han använt var Sigvard Casteberg vilket tillhörde en medlem av Grafiska förbundet. Hans bok ”Varför vi inte kan lita på massmedia?” gavs ut av Svenska föreningen för samhällsforskning som han själv drev tillsammans med en annan antisemit Jüri Lina. Linas böcker marknadsfördes av senare av SD(se bild nedan som är från Sverige-kuriren #2 som var föregångaren till SD-Kuriren). Ett par stycken från boken

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Rasblandning innebär en nedgång i fråga om allmän intelligens och kreativitet hos ett folk” eftersom ”de olika huvudraserna skiljer sig åt inte bara till det yttre utseendet utan även till intelligens och kreativitet[/otw_shortcode_quote]

och

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”] Att det tar århundraden och årtusenden att bygga upp en duglig befolkning medan ett fullgott folkmaterial inte kan köpas på någon marknad eller genom import från avlägsna länder med en helt annan folkstam[/otw_shortcode_quote]

Jolin hade även ett förflutet som föredragshållare åt Nysvenska rörelsen och efter BSS ingick han i ett samarbete med Ahmed Rami och hans antisemitiska Radio islam. Jolins böcker såldes av BSS och även av Sverigedemokraterna, (Se bild nedan från Sverige-Kuriren #2).

Untitled-6

Untitled-4

När de hade sitt första årsmötet 20 mars 1983 så kom alla 33 medlemmar. Davidson valdes alltså till ordförande och förblev det till BSS lades ner 1986. Innan hade Zeilon fungerat som en provisorisk ordförande. Ett första och enda program antogs och här nedan kommer några citat ur det.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Sedan flera hundra år, ända sedan vårt folks nationella medvetande började väckas, har Sverige haft en ovärderlig tillgång: En i stort sett homogen befolkning. Ett enat och enigt folk bortom den närmaste släktgemenskapen och de provinsiella särdragen. Sveriges folk har varit rotad vid samma stam, genomgått gemensamma öden och haft gemensamma förhoppningar om en ljusare framtid. Detta har skapat och stärkt den nationella identiteten, känslan och vetskapen att utgöra en länk i nationens utveckling[/otw_shortcode_quote]

och

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]En berikande invandring är sålunda en både begränsad och kvalificerad invandring av personer från kulturellt och etniskt närbesläktade folk, av människor, som är både motiverade som invandrare och assimilerbara. Exempel på sådan berikande invandring till Sverige…[/otw_shortcode_quote]

och vi fortsätter

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Men en oreglerad eller av missriktad ideologisk välvilja okvalificerad införsel av omotiverade invandrare från främmande eller starkt avvikande kulturer är inte berikande, utan tvärtom en belastning. Svårare ju större denna invandring är. Det är just den okvalificerade och svårassimilerbara invandring…[/otw_shortcode_quote]

Likt Sverigedemokraterna i tidigt skede var BSS emot adoptioner av utomeuropeiska barn

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Dessa barn från Korea, Sri Lanka, Indien eller Afrika kan aldrig bli fullt svenska. Det är en ren fördom, att tro på en dylik försvenskning. För nöjet att få ett efterlängtat litet barn har dessa adoptivföräldrar inte besinnat sitt ansvar varken för barnet eller gentemot det egna folket. Därför yrkar BSS på att adoption av utländska barn skall förbjudas i lag.[/otw_shortcode_quote]

Flera av grundarna hade alltså ett förflutet i Nysvenska rörelsen där Per Engdahl var ledare. Engdahl skrev i sin tidning Vägen framåts aprilnummer att det gick inte längre att prata om ras när det gällde invandringen utan vi måste prata om kultur om vi ska komma någon vart. BSS var dock för mycket inne på sin rasbiologi för att man skulle kunna påstå att de hade anammat den nya strategin. Det skulle dröja ända tills att Sverigedemokraterna, vilket flera av BSS:s medlemmar var med och grundade existerat några år innan denna taktik på allvar började användas.

Lyssnar på en BSS-kassett Zeilons bästa som är ett sorts hopplock från deras lokalradioprogram Öppet forum. De sitter och pratar om att media tystar dom och alla tidningar inte vill samarbeta med BSS och som argument använder de att Sveriges radio gör ju reklam för Röster i radio. De kallar Aftonbladet för nazisttidning och det roliga där är att Zeilon har varit med i nazistiska Nordiska rikspartiet.

På samma kassett talar Zeilon om svenskars rätt till att få överleva som folk. Han tar upp den låga nativiteten och den ökande invandring som då ska hota svensken att inom några generationer dö ut. Denna konspirationsteori att svenskarna är utsatta för ett folkmord på grund av invandringen är något som följt med ända till dagens Sverigedemokrater. Han beklagar sig över att vi ska få färgade svarta poliser och så småningom också svarta advokater, svarta tv-hallåor och de säger att det ska vi aldrig acceptera, aldrig någonsin och att det här är en allvarlig fråga.

2014_12_26_BSS_Del_2_01b1a

I det här flygbladet ser vi den berömda facklan som vi även ser sen i Sverigedemokraterna som partisymbol som vi ser bredvid tills deras partiledare Jimmie Åkesson bytte ut den mot en blåsippa 2006.

Deras partitidning hette först BSS-nytt, men bytte namn efter ett tag till Patrioten vilken jag inte vet så mycket om jag inte har hittat något exemplar av den för tillfället När de hade årsmötet 1985 så väcktes tankarna på att bilda ett parti och året efter gick BSS-medlemmar ihop med Framstegspartiet och bildade Sverigepartiet som var ett försök att nå ut med sina åsikter den parlamentariska vägen. Innan partibildningen hade BSS skickat ut ett frågeformulär med bland annat namnförslag och även enj fråga vad medlemmarna tycke om den så kallade repatrieringsfrågan och 90% hade föreslagit tvångsrepatriering av alla utomeuropeiska invandrare. Detta resultat publicerades i BSS:s medlemsbulletin april 1986.

Framstegspartiets grundare Bertil Rubin hade ett förflutet i Centern, men i sin tidiga ålder var han medlem i den så kallade Lindholmsrörelsen. Efter mycket interna bråk drog sig BSS-falangen ur och bildade Sverigedemokraterna den 6 februari 1988. Resten är en annan historia eller…

BS_rasism_01

 

Källor:

Tv-programmet Magasinet från 1989

Kassetten Zeilons bästa

Wikipediaartiklar

Sajten Blågula frågor

BSS:s program

SD-Arkivet