Myter och motargument

Avpixlatkommentatorernas myt om vägglöss

På SD-bloggen Avpixlat skyller kommentatorerna vägglöss på invandrares påstådda avsaknad av renlighet. As always är de helt ute och cyklar. Vägglöss är blodsugare håller sig runt människor och drar sig till människans utandningsluft och kroppsvärme och kommer på nätterna för att suga blod. Lössen lever alltså inte på smuts som de påstår och de går alltså inte att locka fram med annat än människors kroppsvärme och utandningsluft så en sanering blir svårare och tar då också längre tid. Med tanke på att de gömmer sig i skrymslen som bakom lister så är det inte ovanligt att de kommer tillbaks efter…

Sverigedemokraterna

SD’s ideologs förebilder

Detta kommer att bli ett samlingsinlägg om Mattias Karlsson, SD’s ideolog och den som ligger bakom deras principprogram, och hans förebilder. Jag har skrivit om vissa i andra inlägg, men kommer att samla allt här. En av dom som Karlsson har som ideologisk förebild är Rudolf Kjellén 1864-1922, en statsvetare och politiker som stod fascismen nära. Även Mikael Jansson, Åkessons företrädare som partiledare ansåg att Rudolf Kjellén ”talade” till honom. Kjellén var motståndare till parlamentarism och till lika rösträtt för män och kvinnor. Kjellén förespråkade en stark nationalism och en nationell gemenskap där klassklyftor inte erkändes. I sin bok Politiska…

Högerextemism

Svensk nazism och antisemitism i Sveriges nationella förbund

  Sveriges nationella förbund var Allmänna Valmansförbundets (nu Moderaterna) ungdomsförbund och bildades 1915. På 30-talet gick olika fraktioner av ungdomsförbundet åt olika håll och till slut slet det sig loss från Högern och gick åt ett mer pro-nazistiskt håll. 1938 såg deras partiprogram ut så här:   Det är av stor vikt, att de befolkningspolitiska åtgärderna även taga sikte på problemets kvalitativa sida. En aktiv raspolitik skall bedrivas i syfte att hindra fortplantning av dåliga och befordra utveckling av goda arvsanlag. Den rasbiologiska forskningen skall målmedvetet främjas, dess rön skola beredas plats inom folkundervisningen, dess säkra resultat beaktas i lagstiftningen,…

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna och Hasse Alfredsson

Hasse Alfredsson, vår käre Ruskprick i den femte filmen om Saltkråkan blir vald som årets landsförrädare i Sverigedemokraternas officiella partiorgan SD-kurirens nummer 18 som kom ut 1992. Senare skrev Hasse romanen ”Attentatet i Pålsjöskog” som handlade om hur ett Sverige skulle sett ut om nazisterna hade tagit över Sverige under andra världskriget. Han var även engagerad i Artister mot rasister vilket måste ha retat upp SD’arna ännu mer. Källa: http://issuu.com/fredrikalmroth/docs/sd-kuriren_nr_18/0

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna och ett förändrat språkbruk

Torbjörn Kastell, Sverigedemokraternas före detta partisekreterare och kandidat i det kommande valet skrev i ett privat mejl Man säger inte ”sparka ut svartskallarna”, man säger till exempel ”verka för repatriering av etniska främlingar och kriminella eller icke assimilerbara element” man säger inte att man skall”hänga landsförrädarna” man säger att man skall ”utkräva ansvar av de politiker som agerat i uppenbar strid med sitt lands intresse” man säger inte ”bögarna tillbaka i garderoben””, man säger ”Bevara kärnfamiljen” ”Man säger inte ”sparka ut svartskallarna”, man säger till exempel ”verka för repatriering av etniska främlingar och kriminella eller icke assimilerbara element” man säger…