Kristdemokraterna: Bruna populister eller okunniga

Kristdemokraterna vill bekämpa ISIS med att döma dom för landsförräderi, neka dom inträde till Sverige och dra in deras pass. De har rätt i att något måste göras, men för att veta vad vi ska och kan göra så måste vi läsa på vad våra möjligheter är. Ska vi angripa problemet så måste vi göra det med fakta och inte låta populister tvinga debatten på villovägar. Så hur är det med landsförräderi och att göra någon statslös? Vi tar en titt på de Mänskliga rättigheterna, Regeringsformen och Svensk lag.

De mänskliga rättigheterna Artikel 15

Var och en har rätt till en nationalitet. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.

Regeringsformen 7 §

Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. Lag (2010:1408)

Brottsbalk (1962:700) 18 kap. Om högmålsbrott

1§ Den som, med uppsåt att statsskicket ska med vapenmakt eller annars med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten på så sätt ska framtvingas eller hindras, företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, döms, om det inte är högförräderi, för uppror till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid eller, om faran var ringa, till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Lag (2009:396).

Det verkar som att Ebba Busch Thor vill bryta mot de Mänskliga rättigheterna, regeringsformen och sen döma någon för landsförräderi trots att de brott de begått inte räknas som det brott som hon vill fälla dom för. Visst det måste göras nåt, men till och börja med kanske man ska ta och läsa på lite. eller handlar det om populism? Kan det till och med handla om en flirt med Sverigedemokraterna och deras väljare? En snabb googling så hittade jag en lag som hanterar hur vi ska behandla terrorister Lag (2003:148) om straff för terroristbrott.

Läs Aftonbladet om Ebba Busch Thor på SD:s önskelista

3 thoughts on “Kristdemokraterna: Bruna populister eller okunniga

 1. emanuel e says:

  Vad är felet med att döma terrorister till landsförräderi? Varför ska vi släppa in folk som strider för en terrorstämplad rörelse som våldtar, mördar, förstör och förslavar etniska och religiösa minoriteter? Bara det säger mycket att de inte vill vara en del av Sverige. De gjorde ett val när de reste för att ansluta sig till IS och hugga av huvudet på folk.
  Jag tycker även att nazisterna i Ukraina inte heller behöver komma tillbaka!

  Dessutom är islamister/jihadister det största hotet mot Sveriges demokrati. Bara det säger mycket att runt 200-300 tal pers har rest för att ansluta sig till IS och liknande grupper, medans bara ett 30-tal nazister har rest till Ukraina.

  Ska inte politiker ta upp ämnen so bekymrar människor? För det är det politik ska handla om, att man lyssnar på folket. För jag tror att folk är mer oroliga för islamister än för några galna nazister

  1. polimasaren says:

   För att efter nuvarande lagstiftning så räknas inte terrorresor som landsförräderi. Det jag egentligen är emot att politiker efter politiker slänger ur sig liknande populistiska förslag utan att ta reda på fakta först. Det där med att släppa in är också en problematisk sak. Vi får inte göra någon statslös för då bryter vi mot de mänskliga rättigheterna. Ska vi döma folk utan rättegång och klara bevis? Du kan inte bara säga att ”du har varit i Syrien du får inte komma in i landet”

 2. emanuel e says:

  Isåfall så ska man då ändra lagstiftningen så att det räknas som landsförräderi när man reser för att strida med terrorsekter. Det kan politikerna ta och göra, vad hindrar dem?

  Därför kan Sverige ta och erkänna Kurdistan så får de kurdiska myndigheterna (eller irakiska och syriska) bestraffa jihadisterna som återvänder till Sverige.

  Jihadisterna bryter hela tiden mot de mänskliga rättigheterna när de mördar, våldtar, förslavar och förstör andra folks kluturarv. Då har man missbrukat sin rätt att få återvända till Sverige. Dessutom är det ett hån mot offrena som flytt från jihadisterna att deras mördare kommer hit och ska leva sida vid sida med varandra. Då är chansen ganska stor att det händer ett terrordåd här. En av mångkulturens baksidor

Comments are closed.