Sverigedemokraterna och DNA, biologiska släktdrag och genetiska egenskaper

Avslöjanden om att polisen för register över människor har varit flera den senaste tiden. Vi hade registret över romer där även barn registrerades, ett register över misshandlade kvinnor, register över asylaktivister. I dessa register finns människor som inte gjort sig skyldiga till någon form av brott.

Men det är inte bara polisen som vill föra register. Sverigedemokraternas Sven-Olof Sällström la en motion där han ville utöka IFAU:s (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) rätt att föra register över människors etniska ursprung, ras, hälsa, sexualliv, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och  medlemskap i fackförening. Flera av dessa är direkt olagliga att föra register över.

Kent Ekeroths omtalade motion där han vill att Kriminalvården ska kunna registrera fångars ursprung, alltså deras föräldrar och deras etnicitet. I principprogrammet nämns benämningar som svensk, assimilerad och ickesvensk och Ekeroth vill alltså göra ingrepp i två av dessa kategorier, men inte det tredje. Ett skolexempel på vi och dom och detta är inte en ”ensam galnings” motion utan hela partiet står bakom den.

 

2011 la David Lång och Per Ramhorn en motion där de ville föra ett DNA-register över invandrare och det för att de anser att utomeuropeiska invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Även här så delas alltså folk upp i olika grupper där vissa ska behandlas olika oavsett om de är skyldiga eller oskyldiga till något brott.

Samma motion lades ett år senare, men den här gången av David Lång och Mikael Jansson.

Varför Sverigedemokraterna är så fascinerade av DNA, biologiska släktdrag och genetiska egenskaper så de lägger flera motioner om det och har ”nedärvda essenser” i sitt principprogram får vi nog gissa oss till. Men historien har visat att när man börjar närma sig detta tänk så har det aldrig slutat bra.