Varför Åkesson inte anser sig vara rasist

Jag har undrat flera gånger varför Sverigedemokrater vägrat att inse att rasistiska uttalanden varit rasistiska. Grova saker har fått glida mellan fingrarna och partitoppen meddelat de har ett fortsatt förtroende för företrädaren. Det är nog fler som ställer sig samma frågor som mig. Vi har hävdat att det är en icke fungerande nolltolerans som är felet. Men är det verkligen det? Jag brukar säga åt mig själv att ”va fan de anser inte att det är rasism förrän de satt på gasen och värmt upp ugnarna”. Jag vet, det är grovt, men jag blir förbannad ibland när de förnekar att deras uttalanden är rasism. Så döm av min förvåning när jag hittar ett klipp som jag måste ha missat av någon anledning där Åkesson berättar sin definition av rasism.

För er som inte kan eller vill titta på videoklippet så kommer ett citat ur det

Det blir lite märkligt kan jag tycka i hela den här diskussionen därför att riktigt rasism har ställt till det väldigt för väldigt massa människor genom historien. Vi har Sydafrika, vi har den amerikanska södern och vi har inte minst Nazityskland, där vi har haft riktig rasism

Apartheid

Den amerikanska södern

Nazityskland

Men då så herr Åkesson då förstår vi varför du och ditt parti inte kallar er rasister.

Vi ska och titta lite på hur rasism definieras av olika etablerade organ

Svenska Akademiens ordlista:

åskådning som hävdar att olika människoraser har olika värde o. bör ha olika ställning i samhället m.m

Nationalencyklopedin:

I strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar:
1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);
2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär;
3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av resp. raser;
4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;
5) föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment överlägsna raser att dominera, exploatera och t.o.m. förinta medlemmar av förment underlägsna raser.
Medan den första förutsättningen är omdiskuterad (se ¤människan, Raser) är den andra och den tredje vetenskapligt felaktiga och den fjärde och femte etiskt och politiskt förkastliga. Även åsikter och handlingar som inte i alla avseenden motsvarar definitionen ovan kan med viss rätt benämnas rasism, när det rör sig om allmän motvilja mot medlemmar av grupper som definieras genom fysiska, kulturella eller beteendemässiga karakteristika, utan hänsyn till enskilda gruppmedlemmars individuella särdrag. Ofta är dock uttrycket främlingsfientlighet mer adekvat om sådana attityder

FN:s definition av rasism:

Rasism är varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet

Om herr Åkesson läser riktigt noga så ser han att det handlar inte alls bara om det som hände i Sydafrika, amerikanska södern och Nazityskland så du får nog stå ut med att bli kallad rasist ett tag till.

En liten parentes. I BSS’s medlemsbulletin #10 från 1985 i en artikel om hurivida BSS är rasister så beskrivs rasismen så här

Om vi först tar en titt i ett uppslagsverk (DATA, _1971) så kan vi där läsa under rubriken Rasism: Den syn på rasfrågan enligt vilken hudfärg och rastillhörighet skall vara avgörande för de medborgerliga rättigheterna. Exempel på rasism är apartheidpolitiken i Sydafrika, segregationen i USA och judepolitiken i nazismens Tyskland.

Som vi ser så är Åkessons uttalande i videon ovan ett nästintill exakt citat ifrån denna BSS-publikation.

Även Sverigepartiet ansågs sig själva inte vara rasister. Detta uttalande av deras partiledare Stefan Hermann går att läsa i Dagens nyheter 17/6 1987.

Rasism är en ideologi där målet är att utrota de raser som rasisterna anser är mindervärdiga
-Vi vill inte utrota någon. Det målet har inte Sverigepartiet. Alltså är vi inte rasister

4 thoughts on “Varför Åkesson inte anser sig vara rasist

 1. Peter says:

  Precis men om du läser deras partiprogram står det utryckligen att personer från främmande kulturer besitter en essans som gör att dessa inte bör få asyl/ invandra till sverige. Sd är därmed rasistisk i enl med FN def.

 2. Lennart says:

  Jag tycker det är roligt att den här artikeln utgår från att SD är ärliga, och verkligen tror att dom inte är rasister. Sanningen är såklart att dom vet att dom är rasister, men inte kan erkänna det av politiska skäl.

  1. Polimasaren says:

   Är inte så säker på det. De är nationalister och att människor ska delas upp är naturligt i deras världsbild. Vi kan inte se dom genom vår världsbilds ögon. De tänker på ett helt annat sätt. Till och med BSS som bildades av rasrenhetsivrare, rasbiologivurmare och antisemiter ansåg att de inte var rasister.

 3. Emil W. says:

  Sverigedemokraterna är möjligen inte biologirasister, men de är skamlösa differentialrasister, elitrasister, och vardagsrasister, och arbetar med god vilja för postkolonial och institutionell rasism. Det duger inte att låta Jimmie sitta och bestämma vad han tycker är rasism och inte och låtsas att det inte finns såna utmärkta specifika definitioner av de olika formerna av rasism som här: http://www.hd.se/2016-09-29/vilken-rasist-ar-du-inte

Comments are closed.