SD och islamhatet

Vi har sett det flera gånger tidigare. Det börjar i liten skala där ”dom” avhumaniseras med hjälp av nidbilder, epitet som skadedjur tilldelas den utvalda gruppen. Det är ett måste för dom att se deras offer som icke-människor för det gör hatet lättare. Det eskalerar och åsikter och attityder som att de vill avhysa människorna dyker upp bland kommentarerna. Efter ett tag så kommer förslagen om hur de ska få bort denna ”ohyra”. Det är nu det börjar bli läskigt. Folk börjar handgripligen ge sig på människor, medborgargarden bildas i syfte att ge sig på de utvalda. Hur långt vi har kommit i den här utvecklingen kan ni fundera på.

Denna samling citat, motioner, hot och hat mot islam och muslimer kommer ifrån Sverigedemokraternas företrädare. Hatet från fotsoldaterna ser än värre ut. I bloggartiklar och kommentatorsfält sjuder hatet och olika lösningar med mer eller mindre våld som en lösning på det de ser som ett hot mot vårt land. vår kultur och vår svenskhet.

 


Jimmie Åkesson

”Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet. Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”. Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år”

Muslimerna är vårt största utländska hot

”Den allra viktigaste i det här läget är att kraftig begränsa invandringen och då är det främst den muslimska invandringen. Det är steg nummer ett”

Jimmie Åkesson – viktigaste åtgärden är att begränsa den muslimska invandringen

Övrigt:

Åkesson vill förbjuda moskéer

Åkesson vill inte att muslimer ska få komma till Sverige

 


Richard Jomshof

”För mig är det jag ser ingen större nyhet, men jag vet att det finns många som ännu inte förstår vilken fara islam(ismen) utgör för inte bara Västvärlden, utan för hela världen, ett hot långt värre än såväl nationalsocialism som kommunism”

https://richardjomshof.wordpress.com/2012/04/13/muslimer-med-malet-att-ta-over-europa/

”Islam är i dag det största hotet mot det demokratiska Europa. Värre än nazismen”

Ny topp jämför islam med nazism

”Nej, ramadan är ingen svensk tradition. Islams vanföreställningar har lika lite i Sverige att göra som nazism och kommunism”

Richard Jomshof attackerar muslimerna – firar du ramadan har du inget i Sverige att göra 

”Självklart är våldtäkt ett uttryck för muslimsk kultur, det måste bero på något att män från muslimska länder är överrepresenterade i den här typen av brott”

SD-topp står bakom våldtäktsuttalandet


Linus Bylund

”Det är inte rasism. Det är ju fakta. Det står i koranen att våldtäkt kan användas mot kvinnor som varit otrogna. Det är en muslimsk straffmetod. Och att använda fakta i sina uttalanden är inte fel”

”Att säga att muslimer är si eller så är inte snyggt. Det är inte rasism. Det är olämpligt, men jag förstår inte vad det har med rasism att göra? Islam kommer aldrig att bli en ras, det är ett värdesystem, en ideologi”

IRM listar Linus Bylunds sjukaste kommentarer angående ”muslimska våldtäktsstraff” 

 


Mattias Karlsson

  1. I en artikel i december konstaterade Mattias Karlsson i Sverigedemokraternas ungdomsförbunds tidning Demokraten, att det är omöjligt att integrera eller assimilera muslimer. Svenska muslimer, det är i sig en motsägelse, menade Karlsson. Inte ens religionsfriheten bör gälla islam resonerade han, eftersom islam stör samhällets lugn. Artikeln avslutas: ”Någon gång måste vi säga ’hit men inte längre’. Jag föreslår att vi gör det nu”.

”Svenska muslimer – en motsägelse” 

 


Björn Söder

”Det är en ödesfråga för framtiden. Stoppar vi inte utbredningen av islam kommer muslimerna att ta över, och det kommer att gå fort”

”Alla muslimer är förstås inte fundamentalister, men de som inte är det protesterar ju inte. Precis som nazismen bekämpades måste nu islam bekämpas”

SD Islam måste bekämpas

”Hur länge skall västvärlden acceptera att muslimerna sätter dagordningen i våra egna länder och genom hot om terror inskränker våra demokratiska rättigheter och västerländska ideal? Är det dags för västvärlden att åter resa sig på samma sätt som vi gjorde mot nazismen och kommunismen? Vår frihet måste försvaras!”

Björn Söder frågar sig om det inte är dags att starta världskrig mot muslimer

”Således skall inte moskéer få existera inom Sveriges gränser och islam skall inte accepteras från samhällets sida”

Samhället ska inte acceptera islam

 


Kent Ekeroth

”I dag står vi i Europa inte mot ett militärt hot. Vi är inne i en ny fas av ett regelrätt krig som vi inte har inlett. Det är 1 400 år gammalt och det har inte förändrats nämnvärt”

”Vår civilisation hotas av undergång. Vi kan välja att ta strid eller gå under i en stilla suck”

Går till val på att sålla vi från dom

Stor artikel om mig och SD i Aftonbladet

”Västvärlden måste sluta att förbanna sin egen historia” för ”annars blir det omöjligt att försvara sig”

Islam vs kristendom

Övrigt:

Även Kent Ekeroth tror att muslimerna försöker ta över världen genom barnafödande

Ekeroth menar att muslimer är pedofiler och våldtäktsmän

 


Ted Ekeroth
”Islam – folk måste få upp ögonen för islam. Islam bör bekämpas fullt ut. Islams brott mot mänskligheten, historiskt och idag, måste läras ut i skolor. Vitmålningen måste upphöra, islam måste dras fram i ljuset. När folk inser vilken våldsbejakande rasistisk rörelse det är, kan vi agera med full kraft”

Ted Ekeroth – islam är en våldsbejakande rasistisk rörelse som måste bekämpas fullt ut

Bertil Malmberg, Sverigedemokraternas utbildare i islam

”Islam borde förbjudas och koranen är värre än Mein Kampf”

”Där muslimer bor är det skräpigt och fullt av brottslingar”

”När muslimerna blir tillräckligt många kommer sharialag att instiftas för svenskar”

SD:s islamexpert – Koranen innehåller mer hat än Mein Kampf och islam borde förbjudas

 


Josef Fransson

”Personligen menar jag att islamism är islams kärna. Allt annat är avvikelse.Ofta kopplat till mänskliga drifter och instinkter”

SD-topp: det finns bara extrema muslimer – allt annat är avvikelser 

”Följer man det som står i den jävla skitboken, rent ut sagt. Då har man ingen plats i mitt samhälle”

 


Thoralf Alfsson

Övrigt:

Fd Riksdagsledamot vill hålla islam utanför Sveriges gränser

Riksdagsledamot(SD) – svensk islam består av självmordsbombare och jihadister

Alfsson hävdar att muslimer inte tar avstånd ifrån ISIS

Alla som går till en moské vill leva under sharialagar

 


Uttalanden om att förbjuda islam eller att påstå att islam inte har att göra i Sverige

Richard Jomshof vill förbjuda böneutrop

SD-politiker vill förbjuda islam

SD-politiker vill att muslimer ska diskrimineras och att islam ska förbjudas

SD applåderade ett förbud mot islam

SD-topp menar att troende muslimer inte har att göra i Sverige

Sverigedemokraterna i Skövde motarbetar bygge av moské

Sverigedemokraterna i Karlskrona motarbetar bygge av minaret

Sverigedemokraterna vill förbjuda religiösa attribut och böneutrop

SD-politiker vill förbjuda islam

SD-politiker ”det är åt helvete med alla muslimer, troende muslimer, jihadister och alla fundamentalister

SD-politiker ”troende muslimer, dom passar inte in i vår kultur år 2014”

SD-politiker vill förbjuda muslimer att föda barn

SD-politiker anser att islam inte hör hemma i Sverige och vill förbjuda moskéer

SD-politiker kallar muslimer ”vägglöss” och ”parasiter” och vill bespruta dom med ett luftburet preventivmedel

SD vill förbjuda niqab och burka på offentliga platser

SD-kandidat vill förbjuda praktiserande muslimer

 


Hot om våld mot muslimer

SD-kandidat vill införa jaktsäsong på muslimer. Anser att de är de största skadedjuren

SD-kandidat ”Dags att starta motståndskriget nu

SD-politiker ”Skicka hem muslimerna eller slå ihjäl dom”

SD politiker gillar kommentar om att döda muslimer och jämna GAZA med marken

 


Nyttjar lögner för att avhumanisera och demonisera muslimer

SD-politiker i Malmö Våld och mord är djupt rotat i islamisk kultur

Vice ordförande ”Det är djupt inrotat i islamsk kultur att våldta otrogna”

SD Svedala ”Islam är en människofientlig och totalitär krigsideologi med världsherravälde som slutmål

SD-politiker Muslimer är ett dödligt hot och de vill ta era barnbarn

SD-politiker Muslimer är sjuka människor och SD’s bistånd ska inte gå till muslimer

SD-politiker tror att muslimer dödar och våldtar

SD-politiker ”muslimer är monster som var döda samma dag som de föddes in i islam”

SD-politiker Muslimer infiltrerar samhället och är inte att lita på

SD-topp tror att jul ska försvinna om muslimer föder många barn

SD Båstad tror att muslimer ska ta över västvärlden genom barnafödande

SD-politiker Det är otäckt med muslimer de har ju så ofta många barn

SD-man ”Rösta SD annars kommer era barn halshuggas för fel klädsel”

Sverigedemokrater hetsar mot muslimer med falsk nyhet om misshandlad judinna

SD-kandidat påstår att han lägger grisöron i halaldisken

SD-politiker kallar muslimer för ”gräshoppssvärmar”

SD Krokum Alla muslimer stenar och mördar

SD-ordförande Muslimer vill suga ur Sverige allt

Menar SD att ALLA muslimer hedersmördar, stenar och gifter sig med barn?

SD-kandidat påstår att muslimer nyttjar narkotika och är lata

SD-politiker ”Hjärtat skriker: Jag vill totalförbjuda Islam, kriminalisera den muslimska tron och straffbelägga all muslimsk verksamhet i hela världen”

SD-politiker ”Muslimernas ”handikapp” sitter ju trotts allt i huvudet även om det ofta får synnerligen påtagliga fysiska konsekvenser.”

SD-kandidat anser att muslimer är lata, våldsamma och obegåvade

SD-politiker ”In med dom i deras moské. Oj, brann moskén upp?”

SD-politiker vill stänga Sverige och inventera antalet muslimer

SD-politiker ”Muslimerna ska kontrolleras och nya lagar borde skapas”

SD-politiker jämför burka med hakkorset

SD-politiker anser att muslimer försöker ta över världen

SD-kandidat kallar muslimer för ”muslimslödder”

SD-politiker ”muslimer som befinner sig i ”förskingringen” alltid är i krig”

SD vice ordförande ”Jävla halal cp:n käka en köttbulle för fan eller käka kamel skit i arabik land”

SD motionerar om restriktiv hållning mot islam

SD-politiker: ”Muslimer är cancern på moder jord”


Övrigt

Samuel Godrén (SD): ”Jag vill inte sitta jämte en muslim och be”

 

Det har gått så långt att flera företrädare lämnar partiet i protest mot islamhetsen. Det handlar som ni ser inte alls om enstaka individer utan islamhatet är spritt ända upp i partitoppen. Läser vi också vad de benämner det de är emot så ser vi att de inte bara nämner islam utan även muslimer. De gör allt för att förhindra alla former av religiösa muslimska attribut. De vill bryta mot religionsfriheten genom att förbjuda islam, praktiserandet av islam och alla former av muslimska byggnader.

Som jag nämnde i den inledande texten så de SD-nära bloggarna Avpixlat och Exponerat som enbart skriver om invandrare och då förutom romer, afrikaner även muslimer. De gör allt för att utmåla muslimer som kriminella, våldtäktsmän, självmordsbombare och att muslimer vill ta över världen. Detta handlar om själva artiklarna. Hatet bland kommentatorerna är om möjligt ännu värre.

Vi ser att muslimer liknas vid cancer, gräshoppor, vägglöss och nazister. Vi ser att skrämselpropagandan innehåller teorier som att de ska ta över världen bland annat med barnafödande, att de mördar, halshugger och stenar, att de är pedofiler. Vi kan läsa att det finns en ambition att förbjuda alltifrån religiösa byggnader till muslimers blotta existens. Vi har fått sett att det finns viljor att ta till våld mot muslimer.

Det har gått långt, det har gått för långt