The Monkey trial 1925

I den amerikanska staden Dayton i Tennessee, en tätort som idag har lite drygt 7000 invånare fanns det lagar på 1920-talet som förbjöd lärare att framföra teorier som förnekade skapelsehistorien. Att allt levande på jorden började för 3.5 miljarder år sen och att människor av släktet ”homo” dök upp för runt 2 miljoner år sen förnekades. Detta var inte något som bara skedde i i den lilla staden i östra USA. Tennessee var förövrigt den sista staten som anslöts sig till konfederationen under inbördeskriget. Liknande lagar hade stiftats i delstaterna i Mississippi, Arkansas, Oklahoma och Florida.

Charles Darwin Monkeytrial1859 publicerades Charles Darwins bok ”Om arternas uppkomst” där en teori om evolutionen beskrevs. Det handlade enkelt beskrivet om ett naturligt urval alltså att på cellnivå så strävar celler att hela tiden förändras till det bättre. Tankar om att med mänsklig hand förbättra vad som senare kom att kallas folkstam kom långt senare, men det är inget vi ska ta upp just här och nu. I boken nämns faktiskt bara människan en enda gång och det är egentligen i hans nästa bok som Darwin tar upp hans teorier om människans härkomst och utveckling i boken Människans härledning och könsurvalet. Hans teorier fick ett blandat emottagande. Han var både hyllad för sin insats och kritiserad. Han var dock inte först och ensam med att komma med dessa idéer, men det var med honom idéerna fick sitt genomslag.

Tillbaks till staden Dayton och året 1925 då en lärare vid namn John Scopes trots förbudet föreläste i skolan om evolutionsteorin. När detta uppdagades blev det förstås ramaskri och Scopes hamnade inför domstol. Att påstå att människan härstammar från lägre stående djur gick inte för sig. Åklagarna hade redan innan rättegången fört en kampanj mot darwinistiska tankegångar. Rikspolitikern William Jennings Bryan som förövrigt kandiderade till presidentposten, men förlorade dök upp vid rättegången och även han hade stått bakom kampanjer mot Darwinismen. Det blev en hel del munhuggande mellan Bryan och Scopes advokat Clarence Darrow.

Själva rättegången tog 8 dagar, men juryn bestämde sig redan efter 9 minuter. Scopes ansågs vara skyldig och dömdes till 100 dollar i böter vilket var en hel del pengar på den tiden. Bryan avled fem dagar efter domen fallit. 1963 slog den amerikanska högsta domstolen fast att inget religiöst budskap ska kunna styra den offentliga skolundervisningen.

1938 bildades sällskapet DelugeGeology Society (Syndaflodsgeologisällskapet) och de åkte runt och utförde egna utgrävningar som då skulle bevisa att människor och dinosaurier levde samtidigt. Dock hade sällskapet bara 400 medlemmar. Det var tydligt att dessa kreationistiska idéer fortfarande hade sina klor i vissa om ändå små grupper och i dessa grupper skulle man kunna säga att evolutionsteorin var det är Darwins teorier eller mer moderna den tidens fejk news.