Israel Holmgrens Nazistparadiset eller ska vi säga Nazisthelvetet

Israel Holmgren skrev 1942 boken Nazisthelvetet som skapade rubriker då författaren dömdes för att brutit mot den svenska neutralitet. Han dömdes till fyra månaders fängelse, men benådades när han avtjänat halva straffet. Året efter gav han ut samma bok igen, men då under titeln Nazistparadiset. Båda böckerna publicerades på bokförlaget Trots allt.

Holmgren föddes 1871 i Uppsala och avled 1961 då han var 90 år gammal. Han arbetade först som läkare och mellan åren 1926 och 1933 var han ledamot i första kammaren. Han flyttade till Falun i början av seklet, men avskedade från sitt arbete där efter att han stöttat Storstrejken 1909. Han hade flera samarbeten med den kanske mer kända antifascisten Ture Nerman som hade en tidning med samma namn som bokförlaget som gav ut Holmgrens böcker vilket inte var så konstigt då det var samma personer som låg bakom de båda. Förlaget publicerade två till böcker förutom Holmgrens två. Nerman och Holmgren grundade den antifascistiska föreningen Kulturfront.

Nu har jag bara boken Nazistparadiset i mina ägor så jag kan inte jämföra innehållet, men enligt vad jag har kommit fram till ifrån andra källor så är det mest det som står på omslaget som är nytt.

Han hade tidigare dömts för att 1941 ha spridit falska rykten under ett föredrag året före. Domen var då 2000 kr. ”Brottet” han hade begått var att han varnat för en planerad nazistkupp i Stockholm under april månad. Även Nerman blev dömd för att ha skrivit negativt om Tyskland i en artikel med namnet ”Hitlers helvetesmaskin”.

Nedan kommer några citat ur boken som ska ha lett till att Holmgren blev dömd för bland annat smädelse av främmande makt och jag citerar ifrån Nazistparadiset för det är den jag har tillgång till.

Till en början påminner jag om att yttrande- och tryckfrihet inte existerar i Tyskland. Därav följer med nödvändighet moralisk förfall. Angiveri, kryperi för överordnade och brutalitet mot underordnade, hyckleri oärlighet, smussel av alla slag frodas då.

Nästa.

Ty ett land är laglöst, när lag stiftas vilket ögonblick som helst av en enda man utan folkets samverkan, när lag upphävs vilket ögonblick som helst efter en persons godtycke.

och ett tredje.

Medeltidens mest djävulska metoder används, så t.ex. sticks glödande ståltråd in under naglarna på händer och fötter, naglarna på fingrar och tår rycks bort, vilket är oerhört smärtsamt. Med maskiner krossas fingrar, tår, händer, fötter, handleder, fotleder. Armar och ben slits ur led, tänderna bryts ur munnen på fångarna. Här i Stockholm fanns  för et år sedan en norsk kvinna, på vilken tänderna hade brutits ur munnen.

Vi behöver inte gå in på de vittnesmål han skildrar från själva Förintelsen. De stämmer överens med de skildringar vi idag kan höra i dokumentärer eller böcker om massmorden.

Ser man på de detaljrika beskrivningarna på nazisternas folkmord så förstår man att i dessa kretsar var informationsflödet gott. Tätförslutna lastbilar med slangar från avgasröret, att offren läggs i lager i massgravar och nazisternas hämnd för attentatet mot Reinhard Heydrich där två byar utplånades och 1600 män, kvinnor har barn mördades beskrivs i boken. Med dagens ögon så skulle Nazistparadiset kunna vara en faktabok om nazisternas framfart som publicerats idag.

Detta var endast en av de böcker och tidningar som förbjöds eller drogs tillbaka under kriget. Orsaken handlade inte enbart om tyskvänlighet utan också om en rädsla för att Tyskland skulle anfalla Sverige och med tanke på hur vår militär var rustad, våra matlager och vårt lager på kol som vi var beroende av så hade vi som land och på individnivå drabbats hårt. Huruvida vi ska döma vårt land med dagens ögon tvistas det och det är väl upp till var och en att bilda sig en åsikt efter att ha tagit del av fakta och historierna bakom detta.