Företaget Dalwebbs kopplingar till konspiratism och nazism

I Hedemora finns det ett företag Dalawebb som både den ultrakonspiratoriska sajten Newsvoice och nazistiska Nya dagbladet gör reklam för. Detta företag ägs av Markus Andersson. Nu ska man väl ändå inte brunmåla någon bara för att dessa sajter gör reklam för Anderssons företag. Men det kanske finns mer att hämta? (bilden är hämtad från Newsvoice.se).

Förvånad över att denna Andersson som bor i min hemstad också är vd för företaget Ideal Vision AB som är moderbolag till både Dalwebb och Hedemora IT-service också är grundare och ansvarig utgivare för Nya dagbladet. I den här sörjan hittar vi flera intressanta kopplingar.

Men först ut så ska vi ta och titta på några av de sajter som Dalawebb har konstruerat. Det är de två konspiratoriska sajterna Dagens homeopati och Strålskyddsstiftelsen. Den person som ligger bakom Dagens homeopati är Eva-Marina Szöges och på hennes Facebook hittar vi olika gilla som Alternativ för Sverige, Gustav Kasselstrand, Nya tider, De fria. Sajten Strålskyddsstiftelsen är det tre personer bakom varav en av dom Mona Nilsson är medarbetare på Nya dagbladet. Den senare behandlar bland annat ämnen som 5g-strålning. När det kommer till reklam på Newsvoice så handlar det inte bara om en länk utan företaget har blivit tillägnade en hel artikel.

Självklart har Strålskyddsstiftelsen valt sitt namn för att ge sken av att den har legitimitet, men som Strålskyddsmyndigheten som är en myndighet på riktigt skriver så här om stiftelsen.

Vi kan inte, som Strålskyddsstiftelsen, utgå från enskilda studier eller välja vilka studier vi vill använda oss av utan vi måste titta på all tillgänglig forskning som utförts på ett vederhäftigt och metodiskt sätt. Har samma resultat framkommit i flera olika studier? Har olika forskarlag kommit till samma slutsatser? Har olika vetenskapliga discipliner sett motsvarande samband? Att forska om hälsorisker kopplat till människors livsstil och exponering för EMF är komplext. Det ställer höga krav på forskarna och på dem som granskar och värderar studiernas kvalitet.

och de fortsätter

De som granskar forskningen ska vara oberoende från såväl industri som olika intressegrupper och får inte ha kopplingar som kan ge upphov till intressekonflikter. För att bevaka forskningen inom EMF-området har vi ett vetenskapligt expertråd till vår hjälp. De arbetar kontinuerligt med frågan och sammanställer årligen det aktuella kunskapsläget. De beaktar all den EMF-forskning som publicerats i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter med ett seriöst granskningssystem.

Om just 5g så skriver Illustrerad vetenskap i en nyligen publicerad artikel. Sar-värdet är ett värde som anger hur mycket mobilstrålning vi kan utsättas för utan att det är skadligt.

SAR-gränsen överskrids inte trots att 5G-nätverket avger vågor med mer energi än tidigare.

Nivån av elektromagnetisk strålning från 5G-masterna är lägre än från 4G-masterna. De brittiska myndigheterna mätte 2020 strålningen från 5G-mobilmaster i 16 olika städer. Den högsta mätningen uppgick bara till 1,5 procent av det fastställda SAR-gränsvärdet.

På sajten Dagens homeopati så har användaren Dalwebb givits skribentstatus, men vid datumet för sparandet av Webarchive så finns det inga artiklar skrivna och inte heller idag. Flera av de senaste artiklarna på sajten handlar om covid-19 och det vaccin som tagits fram emot det. Tänker inte skriva så mycket om denna sajt, men en artikel tänker jag ta upp och det är ”Den kusliga sanningen bakom Covid-19, 5G och det nya GMO-vaccin man vill tvinga på varenda människa” och iden skriver Newsvoice-skribenten Jens Jerndal att det finns inga bevis på att virus skapar sjukdom och allt man påstår om virus bara är indicier. Istället påstår han att när det handlar om säsongsbetingade sjukdomar så finns det kosmiska och elektromagnetiska orsaker. Ett citat måste jag bara ta upp.

Våra självutsedda teknokratiska härskare har den perfekta lösningen. Den heter transhumanism och går ut på att inkorporera våra hjärnor i en global – eller kanske t.o.m. galaktisk – digital superhjärna, och därmed ge oss evigt virtuellt liv med gení-status, men utan fysisk kropp. Är inte det vad vi alla gått och drömt om?

Bevis för att det skulle vara sant är serien ”År 1 miljon – berättelsen om din framtid”. Förresten jag måste nog ta upp ett citat till.

För det första har 5G militärt ursprung som ett sovjetiskt vapensystem utvecklat redan på 1970-talet för att inaktivera, paralysera eller döda en fientlig trupp eller en våldsam rasande folkmassa.  Det var genom spionage på Soviet som CIA kom åt teknologin.  Ryssarna hade redan då forskat angående 5G:s skadliga biologiska effekter, något CIA fick på köpet 1973.  För det andra har vår vän Bill Gates och hans gäng av globalister och teknokrater en transhumanistisk plan för minskning av befolkningen, redo att sättas i verket med hjälp av 5G.

Skribenten fortsätter med att berätta om att det finns en plan att med vaccinen spruta in ett nanochip i människor som de styrande sedan kan styra både mentalt och fysiskt. Detta är alltså sånt som Dagens homeopati blandar med artiklar om homeopati.

Anderssons företag Ideal Vision AB sökte i oktober redaktionsstöd för 2020 gällande Nya dagbladet. Den andra december fick de avslag på denna ansökan med denna bedömning av Mediestödsnämnden.

Redaktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Ideal Vision AB anger att redaktionellt innehåll i stor utsträckning tas fram av ideella resurser. Ideal Vision AB kan därför inte anses ha behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet enligt 9 a § mediestödsförordningen (2020:742). Ideal Vision AB:s ansökan om redaktionsstöd ska därför avslås.

Efter avslaget hängde tidningen ut beslutsfattarna och detta skrämde dessa till den grad att de var tvungna att begränsa sina sociala medier.

För ett tag sen så anordnade föreningen Frihet Sverige den så kallade Tusenmannamarschen där den konspiratoriska och extremhögern samsades med vanligt folk. Meningen med marschen var att protestera mot nedstängningarna som vi har tack vare i coronapandemin. De fick aldrig ihop några tusen deltagare. Några av de som gav plattform till denna manifestation var Nya dagbladet och Newsvoice. Den förstnämnda var också på plats och dokumenterade i en livesändning. De som låg bakom marschen var Filip Sjöström som tror att Covid-19 kan stoppas med meditation och positivt tänkande, läkaren Mikael Nordfors som blivit anmäld till IVO för att han utfört behandlingar med ozon som inte haft någon vetenskapligt stöd och hans dotter Maneka Helleberg som säger sig vara synsk och anser att vaccinet är en dödsfälla.

Iallafall så ser vi att Hedemoraföretaget har kopplingar till så väl den konspiratoriska och den högerextrema miljön och att Nya dagbladet är drivande till att sprida konspirationsteorier. Vi ser också sajter som försöker ge ett sken av att vara seriösa egentligen är en samlingsplats för galna idéer och teorier.