Sverigedemokraternas besynnerliga motioner del 7 Medborgarskapets betydelse

Sverigedemokraterna har den “öppna svenskheten” som ett argument för att alla kan bli svenskar och som ett bevis för att de inte är rasister. Visserligen är frasen borttagen från det senaste principprogrammet och ersatt med svensk, assimilerad och icke-svensk. Nu är det ju inte alla som tycker att det här med öppen svenskhet är så viktigt. Thoralf Alfsson, före detta riksdagsledamot skrev ett inlägg på sin blogg 2014 om att det pågår ett befolkningsutbyte i Kalmar. Infödda svenskar byts ut mot invandrade svenskar. Invandrare kan inte bli svenskar alltså enligt Alfsson. Nu är ju inte han som alla andra utan lite egen så där eller?

I Motion 2014/15:2911 Medborgarskapets betydelse författad av riksdagsledamöterna David Lång och Mikael Jansson finns flera stycken där de vill ta ifrån nyblivna svenskar rättigheter, men vem blir förvånad? En av de stolligaste delarna i motionen är

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utländsk medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap ska avkrävas en ed om att han eller hon svär trohet och lojalitet mot Sveriges konung, svenska staten och den svenska nationen.

Men inga infödda svenskar ska inte behöva svära någon ed och när vi börjar ge människor olika krav och rättigheter så börjar det bli farligt. Minns du inte så är det lätt att googla orden Apartheid och Nürnberglagarna. Att dela upp människor mellan förstahandsmedborgare och andrahandsmedborgare har visat sig gå åt helvete varje gång det har testats.

Det är en viss del jag vill att vi kollar lite extra på. Det är ett stycke där de oroar sig över att vissa stadsdelar har mer invandrade svenskar än infödda

I vissa kommuner finns stadsdelar som antalsmässigt domineras av invandrare. Samtidigt har idag utländska medborgare som bor i Sverige rösträtt i val till kommun- och landstingsfullmäktige. Med en fortsatt massinvandring kommer så småningom hela kommuner få en befolkning som till övervägande del utgörs av invandrare, vilka till stor del kommer vara utländska medborgare. Detta kan i förlängningen leda till att utländska medborgare, utan känsla för svenskt samhällsliv, svensk kultur och svenska traditioner, utövar en betydande politisk makt i Sverige. Detta är inte rimligt och måste därför åtgärdas.

De ser alltså mängden invandrare som ett demokratiproblem som måste åtgärdas. Åtgärdas? Hur löser man det att det skulle finnas flera invandrade svenskar i en stadsdel? Tvångsutflyttning av invandrare eller tvångsinflyttning av svenskfödda? Ska de tvinga vissa folkgrupper att flytta bort från vissa områden så leker de med begreppet “etnisk rensning”. Är det de icke-svenska som ska bort eller ryker de assimilerade också? Frågorna är många om den bakomliggande agendan om vissa av deras motioner och frågan om vi får något svar.

Som avslutning i det här inlägget så får vi en hälsning från SD-Kuriren från 1995.

Mer läsning om Sverigedemokraterna och etnisk rensning

Torbjörn Kastell vill rensa Ekerö från invandrare

Lars Emanuelsson vill dela upp orten Bergsjön i två delar. En för svenskar och en för invandrare

Kommentera