Sverigedemokraten Torbjörn Kastell

Torbjörn Kastell, Sverigedemokraten med en förkärlek till krigshistoria, svenska stormaktstiden och Karl XII gick från ansvarig för SD Västerås till att bli ledamot i partistyrelsen 1995. Kastell klättrade ännu högre när han blev andre vice partiordförande för att sen 2003 bli partisekreterare. Båda karriärerna blev kortvariga och höll ungefär ett år vardera. Han har även ett förflutet som chefredaktör för SD-kuriren vilket han var mellan 1996 och 1999. Han ansågs vara partiet ideolog under den tiden han var aktiv. Han kandiderade för olika kyrkopolitiska uppdrag, men efter att ha flyttat till Västerås tappade politikerkarriären fart. 2014 blev han gruppledare för SD Arboga samt ledamot i Landstinget och kyrkopolitiker i Västerås stift.

Torbjörn Kastell tillhörde alltså den absoluta partitoppen under den första delen av hans politiska karriär vilket gav honom ett inflytande i vilken väg partiet skulle gå.

Han hade alltså ett intresse för svensk historia och då framför allt då tiden runt krigarkungen Karl XII vilket han berättar om i en DN-artikel från 2002. Han har därför en hel del litteratur i i hyllan om denna kung, men han hade även tidigare Hitlers Mein kampf tillsammans med andra böcker om den mustaschprydde nationalsocialisten. Han säger själv att han inte är nazist. Han gick dock med i partiet 1993 då det heilades öppet på partiets manifestationer och framför allt så hade partiet en nazist som partiledare.

Torbjšrn Kastell, partisekreterare Sverigedemokraterna, SD, 2004, delar ut ršstsedlar 030316 i samband med det kommunala omvalet i Orsa 2003.Foto: Daniel Olsson/Expo

Ett stycke måste jag klistra in helt och hållet

Han talar om Sverigedemokrater som apostlar och martyrer, som riskerar liv och lem för att föra ut ett sanningens budskap och väcka folk från förslappning och den moraliska lättja de hamnat i. I ett tal från förra året gjorde han bibliska kopplingar till Sverigedemokraternas kamp att nå folket med sitt budskap. Han citerade Jesus när denne sände ut sina apostlar att predika evangeliet: Se, jag sänder er åstad såsom får mitt in ibland ulvar. Var för den skull kloka såsom ormar och menlösa såsom duvor. Tagen er till vara för människorna, ty de skola draga er inför domstolar, och i skolen föras fram också inför landshövdingar och konungar, till ett vittnesbörd för dem och för hedningarna. Och i skolen bliva hatade av alla för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst

I samma intervju svarar han på frågan vad Sverigedemokraterna skulle göra med invandrarna om partiet skulle få makten

Inte om utan när vi kommer till makten, börjar han. Vi kommer inte att tvångsdeportera invandrare och flyktingar – de kommer att flytta självmant, eftersom vi ska göra det mindre attraktivt för dem att bo i Sverige. Vi ska slopa alla integrationsprojekt och ”gulliga” kulturträffar mellan svenskar och invandrare

Sista citatet från artikeln

…integrerade muslimer är farligast för Sverigedemokraterna och deras mål om att återskapa ett homogent samhälle baserat på nationalistiska kristna värden

I kommunvalet 1998 kandiderade Kastell på Ekerö tillsammans med Lars Emanuelsson, känd för det så kallade Bergsjöbrevet och med hjälp av ett basebollträ tvingat till sig SD Ekerös partikassa 1997. I en intervju med SVT ABC säger Kastell att han vill undvika att Ekerö blir ett mångkulturellt samhälle och på frågan om invandrare och utlänningar ska bort ifrån Ekerö svarar han att det är deras målsättning. Sverigedemokraterna kallar detta säkert för invandrarkritisk politik, men vi andra kallar det för etnisk rensning.

Kastell var inte bara redaktör för SD-kuriren, han var även med och skrev några artiklar och i nummer 29 så avhandlar Kastell med flera temat presstöd. I den artikel som de beskriver som en granskning av den tredje statsmakten visar dom oro inför vad som kan hända. De anser att ägarandelen har koncentrerats till alldeles för få och då framför allt Bonnier, den judiska släkten som byggt upp sin verksamhet under generationer. Som ett exempel tar de Silvio Berlusconi, mediemogulen som de påstår tog sig in i det italienska parlamenten med hjälp av sitt inflytande och ägande i italiensk television. De skriver att det är omöjligt att saga hur många gånger dessa ägare har dikterat vad som skall komma allmänheten till kännedom, och hur den politiska debatten skall föras. Klassisk antisemitisk konspirationsteori.

Förutom artiklar om händelser runt partiet hittar man nationalromantiska texter och dikter. Varje nummer har några insändare och då för att visa vilken sort Kastell godkände i tidningen så tar jag ett exempel från kurirens 27:e nummer från 1996

Vårt land får inte undergå samma öde, utan detta land skall ännu en gång bli civiliserat för våra efterkommande generationer i tusentals år. För att detta ska kunna ske måste det mångkulturella samhället med kraft förhindras, och vi måste alltid vara medvetna om, land, språk, kultur, ras och religion är oupplösligt förenade, och är en förutsättning att ett lands och dess folks överlevande. Vi får inte heller glömma att när tiden är mogen ställa vårt eget pack i regeringen och riksdag inför riksrätt för landsförräderi och där de får redogöra för alla stölder de gjort sig skyldiga till mot Sveriges befolkning under alla dessa gångna år

Sverigedemokraten Torbjörn Kastell åker i juli 1997 till Finland för att träffa representanter från det finska partiet Isänmaallinen Kansallis-Liitto (IKL) och det ungerska Magyar Igazsag es Elet
Partja, (MIEP) vilket han skriver om sen i SD-kuriren. IKL var ett radikalt nationalistiskt parti i Finland. Partiet grundades i Seinäjoki den 17 april 1993, som en fortsättning på fascistiska Fosterländska folkrörelsen, som förbjöds i Finland redan under 1940-talet. MIEP är ett högerextremt och antisemitiskt parti. Båda dessa partier var med i det så kallade Euronat i vilket europeiska högerextrema partier samlats för ett samarbete. Sverigedemokraterna förnekade sedan sitt medlemskap.

Kastell var också upphovsman till det mejl som skickades ut med en uppmaning att de skulle ändra språkbruket i partiet

Man säger inte ”sparka ut svartskallarna”, man säger till exempel ”verka för repatriering av etniska främlingar och kriminella eller icke assimilerbara element” man säger inte att man skall”hänga landsförrädarna” man säger att man skall ”utkräva ansvar av de politiker som agerat i uppenbar strid med sitt lands intresse” man säger inte ”bögarna tillbaka i garderoben””, man säger ”Bevara kärnfamiljen”[

Så här kunde det se ut i SD-kuriren när Kastell var redaktör

”Inte om utan när vi kommer till makten. Vi kommer inte att tvångsdeportera invandrare och flyktingar – de kommer att flytta självmant, eftersom vi ska göra det mindre attraktivt för dem att bo i Sverige. Vi ska slopa alla integrationsprojekt och ”gulliga” kulturträffar mellan svenskar och invandrare. Vård, omsorg och arbete till svenskar först. Ingen hemspråksundervisning. Ingen specialmat i skolorna, ingen ledighet till elever och andra som till exempel vill fira sina religiösa eller kulturella högtider. Vi ska också förbjuda sjalar på arbetsplatser och ute i samhället och inte ge bygglov till etniska kulturhus eller till religiösa byggnader. Moskéer till exempel ska rivas … Kanske skulle man behålla en moské, som en symbol för ett historiskt skede, för att påminna kommande generationer om en olycklig tid då politiker försökte bygga ett mångkulturellt samhälle.”

– Torbjörn Kastell, då andre vice ordförande i partiet och politisk redaktör för partitidningen SD-Kuriren, om invandringen.
Källa: Dagens Nyheter, ”I Sveriges namn”, 020928.

Kuriosa:

I den här artikeln ¨från 2002 erkänner Kastell att Sverigedemokraterna har beställt ut passfoton för att kunna kartlägga politiska motståndare. Detta är dock inget de har slutat med. 2011 uppmärksammades det att det fotograferades motdemonstranter för att de sen skulle kunna hängas ut.

 

4 thoughts on “Sverigedemokraten Torbjörn Kastell

Comments are closed.