Sverigedemokraterna vill bryta mot grundlagen & Mänskliga rättigheterna

I en debatt med Morgan Johansson säger Mattias Karlsson (SD) klart och tydligt att han vill bryta mot grundlagen och de mänskliga rättigheterna. Han vill ta ifrån Människor deras svenska medborgarskap.

Mänskliga rättigheterna
Artikel 13 paragraf 2
”Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land”
Artikel 15 paragraf 1
”Var och en har rätt till en nationalitet”
Artikel 15 paragraf 2
”Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.”

Förutom att vi skrivit på att följa de mänskliga rättigheterna så vill Karlsson bryta mot grundlagen.

Grundlagen
Andra kapitlet paragraf 7
”Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.”
”Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.”

Han vill alltså ta ifrån människors svenska medborgarskap vid gränsen utan rättegång vilket även det bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheterna

Artikel 10
”Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.”
Artikel 11
”Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.”

Mattias Karlsson vill alltså bryta mot fem paragrafer av de Mänskliga rättigheterna och två paragrafer av Grundlagen.

Andra folkgrupper de inte anser vara svenskar trots deras medborgarskap är judar, samer tornedalsfinnar, romer och sverigefinnar. Detta som Björn Söder blev enormt kritiserad för finns även i deras principprogram. Redan nu vill Sverigedemokraterna ta ifrån dessa människors rättigheter.

Vad är nästa steg? Vi kommer ihåg judarna 1935 och att de togs ifrån sina rättigheter i de så kallade Nürnberglagarna.

Grundlagen 

De mänskliga rättigheterna

Nationella minoriteter

Varför chockas ni av Söders judeuttalande – Det står ju i principprogrammet

Sverigedemokraterna och minoritetsfolken