Myterna om Socialdemokraterna

När man påtalar att Sverigedemokraterna har en väldigt ”annorlunda” historia än de andra partierna och att de inte riktigt har släppt den så får man alltid som svar -Ja, men Socialdemokraterna då. Det är är samma argument man hör varje gång. Det kan handla om det Rasbiologiska institutet, hakkorsflaggan på Bromma flygplats, nomineringen av Nobels fredspris till Hitler. Men hur ligger det till med dessa? Har dessa SD-sympatisörer verkligen koll på hur det ligger till? Ska gå igenom några av dessa myter.

Det rasbiologiska institutet:

Det grundades 1922 och var världens första statsfinansierade institut för forskning inom rasbiologi. Men det var långt ifrån det första. Redan 1905 fick England sitt första institut, Eugenics record office, Francis Galton Laboratory för the study of national eugenics som låg i University of London och Norge som hade Vinderen biologisk laboratorium redan 1906 var också bland de första.

Motionen om att grunda ett institut skrevs av bland annat Herman Lundborg som senare också blev institutets första chef. Motionen lämnades därefter in av bland annat socialdemokraten Alfred Petrén, bondeförbundaren Nils Wohlin. Wohlin var för övrigt en del av den så kallade Unghögern i Göteborg tillsammans med Rudolf Kjellén, Adrian Molin, Vitalis Norström och Teodor Holmberg innan han gick till Bondeförbundet. När motionen kom till andra kammaren var den undertecknad av företrädare för alla partier. Även akademiker stödde denna motion om grundandet av institutet. Alltså inte bara Socialdemokrater.

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte därför antinazisten Gunnar Dahlberg 1935 som chef för institutet, och beslutade att avveckla verksamheten till gagnet 1936, och till namnet 1958.

Varför fanns det så stort stöd för detta då? På den tiden var rasbiologin vedertagen forskning alltså med den tidens ögon var det inget spektakulärt. De gjorde alltså rätt med tanke på den forskning som fanns på den tiden. Med dagens ögon är det annorlunda. Men ska vi verkligen döma den tidens forskare efter vad vi vet nu? Vad händer då med dagens forskning som vi anser är korrekt idag, men är helt galen om kanske en så där 25 år eller kanske 50 år?
Statens institut för rasbiologi

Hitlers fredspris:

Erik Brandt, en övertygad antifascist nominerade Alfred Nobels fredspris till Adolf Hitler 1939 och det kan verka väldigt konstigt, men sanningen är den att han var ironisk. Nomineringen var en protest, satirisk kritik mot att Neville Chamberlain, Storbritanniens dåvarande premiärminister var nominerad.
Nominated but not Awarded

Hakkorsflaggan över Brommas flygplats:

På en bild från 1936 sågs Nazitysklands hakkorsflagga vaja på Brommas flygplats under invigningen. Det kan se illa ut, men hakkorsflaggan hade vid det tillfället varit Tysklands officiella flagga i nästan ett år. Samtidigt som flaggan valdes till att bli deras officiella så tillkom de så kallade Nürnberglagarna där judarna togs ifrån deras tyska medborgarskap. Novemberpogromen, den så kallade Kristallnatten skedde inte förrän 1938.
Härifrån gick flygen före Bromma och Arlanda

De tyska trupptransporterna och malmexporten:

Sverige är ett neutralt land och var så också under kriget. Sverige gjorde dock avsteg och undantag ifrån den och det var först och främst den så kallade permittenttrafiken, alltså trupper till och från fronten på permission, men även skadade och sjuka. Vid ett enda tillfälle tillät Sverige tyska beväpnade trupper transporteras genom Sverige och det var när Operation Barbarossa inleddes alltså den stora offensiven mot Sovjetunionen. Denna gång övervakades tågen noga av Svensk militär. Sverige utbildade även norska och danska polistrupper. Anledningen till dessa avsteg var att den sittande samlingsregeringen (alla partier utom Socialistiska partiet och Sveriges kommunistiska parti) ville absolut hålla Sverige utanför kriget. Sverige var dock beroende av en stor import av kol från Tyskland.

När det gäller malmexporten så var den godkänd av det Svensk-brittiska krigshandelsavtalet och var inget avsteg från de folkrättsliga skyldigheterna som neutral stat. Aftonbladet skriver i slutet av oktober 1944 att malmexporten har varit mindre än före kriget.

Brittisk press menade 1943 att även om Schweizisk neutralitet imponerade mer så var den svenska oantastlig. The Economist skrev att Sverige bör vara vägvisare för de neutrala. Det var efter att permittenttrafiken hade upphört. Men det fanns även en viss hård kritik mot Sverige under vissa delar under kriget.
Ekot av kriget av Axel Moberg  ISBN 978-91-86939-63-2
Midsommarkrisen 1941 av Erik Carlsson ISBN 9789173291224

Här är en dramadokumentär om den så kallade Midsommarkrisen 1941 där tyskarna krävde att få transportera trupper genom Sverige. Den här filmen visar hur samlingsregeringen under Per Albin Hansson löste denna kris som lika gärna hade kunnat dra in Sverige i kriget

Baltutlämningen:

I slutet av 1945 så krävde Sovjetunionen att Sverige skulle överlämna 146 balter som hade stridit för Nazityskland mot Sovjetunionen under kriget. Detta verkställdes den 25 januari året efter. Av dessa avrättades 3 och ytterligare 23 fick långa fängelsestraff för de krigsbrott de hade utfört som soldater. De övriga satts i fångläger när de kom till Sovjetunionen vilket var praxis i dessa ärenden, men släpptes redan efter några månader. Som en jämförelse lämnade Storbritannien ut tiotusentals sovjetmedborgare som stridit för nazisterna, bland annat 40-50’000 kosacker.
Baltutlämningen

Stefan Löfvens morfar var nationalsocialist

Ja, det stämmer, men ska någon i andra generationen belastas för det? Löfven hann aldrig heller träffa sin morfar. Tror vi verkligen på genetisk arvsskuld? Handlar detta om Sverigedemokraterna ”nedärvda essens?
Löfven om morfaderns åsikter: ”Känns olustigt”

Koncentrationsläger

Att benämna dom som koncentrationsläger blir missvisande då de inte har mycket gemensamt med de läger som fanns i Nazityskland. Ett bättre ord skulle kunna vara interneringsläger. I dessa läger fick internerna ta emot besök och skulle de bestraffas så blev de t.ex som i Långmora skickade till Falu fängelse. Det säger en hel del om den nivå som dessa läger låg på. Nedan två bilder från Främbylägret utanför Falun.
Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga

socialdemokraterna socialdemokraterna

Per Albin Hansson och folkhemmet

I ett tal om folkhemmet i januari 1928 så sa Per Albin Hansson.

Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starke trycker icke ner och plundrar den svage, sade Per Albin i talet som via sprakande radioapparater spreds över landet.

Det handlade alltså om ett inkluderande och jämlikt folkhem. Tvärtemot Sverigedemokraterna som vill ha ett exkluderande folkhem. SD talar om ett assimileringstvång innan invandrade kan få ingå i nationen och även om att vissa grupper inte kan assimileras förrän efter flera generationer.

Frasen ”Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige” föregås av

Sverige är alltjämt ett klassamhälle, där de stora massorna leva i betryck och otrygghet. Sverige är ännu icke det goda hemmet för alla svenskar. För att det skall kunna bli detta måste det helt erövras av och åt folkets stora massa

Alltså handlar det om konflikten mellan klasserna och inte om att skapa ett etniskt homogent Sverige.
Citat av Per Albin Hansson

Var Socialdemokraterna sprungna ur nationalsocialismen?

Nej, Socialdemokraterna var inte nazister på den tiden. Socialdemokraterna är sprungna ur arbetarrörelsen alltså en av nationalismens största fiender.

Socialdemokraterna var aldrig heller nationalister utan internationalister vilket är raka motsatsen till nationalism. Ett av argumenten att S skulle ha varit nationalister var alltså Per Albin Hanssons uttryck ”Sverige åt svenskarna”, men det som det handlade om var en klassfråga precis som jag skrivit ovan.

SSU, socialdemokraternas ungdomsförbund var också en av de ivrigaste grupperna att ta debatten med de svenska nazisterna både på gator och torg.

Slutord:
Detta är några av de myter, lögner och vinklingar som sprids om Socialdemokraterna. Vissa är helt osanna andra har en viss sanningshalt, men är helt fel tolkade. Socialdemokraterna har visst skelett i garderoben precis som alla andra partier, men fakta ska vara rätt kritiken ska vara rättvis. Tvångssteriliseringarna och att de fick fortgå så långt fram i tiden är ett av de skeletten. Hoppas detta lilla klargörande i dessa punkter blir till någon hjälp.

Avslutar med ett stycke ur valmanifestet 1936 som visar att Socialdemokraterna var för demokratin och alla vet ju var nazisterna stod i den frågan.

Ett litet land måste emellertid främst söka sin trygghet i fredens organisering. Socialdemokratin fullföljer, genom besvikelser och svårigheter, sitt arbete på mellanfolkligt samförstånd och internationell rättsordning. För tryggad god folkförsörjning, för de eftersatta folkgruppernas höjande, för fortsatt demokratisk välfärdspolitik går arbetarpartiet till val. Dess gärningar bära vittnesbörd om dess vilja att befordra allas väl och landets bästa. Det kallar folket till samling för att bygga Sverige starkt och fritt på demokratisk grund. Sverge för folket!

5 thoughts on “Myterna om Socialdemokraterna

 1. Barbara Nilsson says:

  Tack! Mycket bra! Tyvärr väldigt angelägen text idag där högerextrema försöker att förvränga och förvrida historia och dra ner socialdemokratin i sitt eget bruna träsk.

 2. Tommy Frost says:

  Inte heller vill Sverige idag bli påmind om svenskarnas beundran för den Tyska nazismens allians, ”Europas nyordning” en allians som stöddes av vår svenske kung Gustav V, av vår militära ledning och större delen av vår överklass. Hur agerade Centern (dåvarande Bondepartiet) under allas vår Adolf Hitler och hans nyordning av Europa? P O Sundman, Thomas Korsfeldt, Otto Wallén, Sveriges justitieminister (1936-43) KG Westman? I Bondepartiets partiprogram (1933-46) stod att läsa ” Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.” Här ett citat från riksdagsmannen och Bondeförbundaren Otto Wallén i en riksdagsdebatt om flyktingfrågan år 1939: ”Jag erkänner gärna, herr talman, utan att blygas att idag är jag antisemit. Låt svenskt blod förbehållas svenskarna och låt oss hålla det svenska blodet rent!”. Våra svensk-tyska nazi-hjältar och femtekolonnare från Andra Världskriget som chefen för Försvarsstaben Axel Rappe, Överbefälhavare Olof Thörnell, generalmajor Henry Kellgren för att nämna några, samt chefredaktören för den socialdemokratiska tidningen Arbetet och tillika riksdagsman för det Socialdemokratiska partiet, Allan Vougt aningslösa uttalande(den 27 juli 1940) att ”vi har ingen rätt att betvivla ärligheten i den tyska ambitionen att skapa ett bättre Europa.”. Inför denna verklighet hukar än idag det land som så ofta slår sig för bröstet med sina demokratiska värderingar.

  1. Jonsson says:

   lugna ner dig, du rabblar upp flera osammanhängande saker och ting, enskilt rätta, men du försöker ge en bild av att dessa saker utgjorde en sammanfattande bild av det svenska samhällets inställning till Tyskland och nazismen. Det är inte sant.

Comments are closed.