Sverigedemokraterna och pensionärerna

De äldre i vårt samhälle har varit en fråga för Sverigedemokraterna sen partiet grundades 1988, men hur har deras reella politik för pensionärerna varit i frågan. Jag menar hur har deras motioner sett ut och framför allt hur har de röstat när de fått chansen att påverka i en positiv riktning för landets pensionärer. Vi vet ju sen tidigare att de säger en sak och sen när det kommer till kritan så gör dom tvärtemot.

I en debattartikel 2015 i DN skriver Löfven

I dag kan vi meddela att vi i höstens budget kommer att påbörja slopandet av pensionärsskatten, genom att sänka skatten så att pensionärer inte betalar högre skatt än löntagare yngre än 65 år vid inkomster upp till cirka 120.000 kronor per år. Skatten sänks även för de med pensionsinkomster upp till 240.000 kronor per år. Som exempel innebär det för en pension på 120.000 kronor per år en skattesänkning på över 3.000 kronor per år, eller över 250 kronor per månad.

I regeringens första budget för den här mandatperioden fanns en sänkning av den så kallade pensionärsskatten, men den valde SD att rösta bort och även budgeten efter förberedde sig Sverigedemokraterna att fälla en budget som skulle gynna pensionärerna i samhället. De gick inte bara ut med att de ska fälla budgeten utan också lägga in ett misstroendevotum mot finansministern vilket de även gjorde, men det blev nedröstat. I regeringens budget för 2015 minskade satsningarna på de äldre med nästan en miljard i en post samtidigt som det ökade i en annan. För att det inte ska tas som en minskning så finns det en förklaring i denna artikel. Det handlar om en tidsbestämd satsning som var på väg att fasas ut.

Den 20 november 2013 röstade Sverigedemokraterna med den dåvarande regeringen genom ett 5:e jobbskatteavdrag vilket gjorde så att klyftorna mellan vad löntagare och pensionärer betalar i skatt ökade. Samma dag valde SD att titta på alltså lägga ner sina röster när en votering om att pension skulle beskattas lika som lön och därför fälldes förslaget. Inför valet 2018 har Sverigedemokraterna vid flera tillfällen sagt att de kan tänka sig samarbeta med Moderaterna och de har aviserat tidigare att de vill införa ett sjätte jobbskatteavdrag vilket kommer att öka klyftorna mellan pensionärer och förvärvsarbetare. Sverigedemokraterna röstade ju ja till det femte avdraget och de har inte nämnt något om att de har ändrat inställning till flera avdrag. Detta är inte de enda gångerna SD väljer att motarbeta de förbättringar för pensionärer de andra partierna motionerat om. Nu bara några månader före valet så hittar vi denna text på deras hemsida angående deras äldrepolitik.

Skatterna har sänkts kraftigt de senaste åren för löntagare. Pensionärerna har fått nöja sig med några brödsmulor. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna mer än vad något annat parti föreslagit.

Men varför syns inte detta i deras reella politik? Ett svar är att de är populister och vi har sett på senare tid en högerglidning och att deras ekonomiska politik har mer och mer gynnat höginkomsttagare. Det är inte fel om man är ett högerparti, men påstår man att man står på den lilla människans sida så är det en avskyvärt vidrig populism. Här nedan finns en lista på hur de har röstat när det gäller förbättringar för pensionärer.

27:e mars 2013 avstod SD att rösta om en förändring av skatten för förvärvsarbetande pensionärer.

7:e maj 2014 valde SD att avstå att rösta för en höjning av personal i äldreomsorgen

6:e december 2014 valde SD att rösta ned ett förslag om att utreda huruvida ett höjt bostadstillägg för äldre behövs och vilken nytta det skulle ge.

12:e december 2014 valde SD att avstå att rösta för ett förslag att höja bostadstillägget för pensionärer.

I Almedalen presenterade Jimmie Åkesson sin plan för att slopa straffskatten för dom äldre, men bara ett halvår senare röstar de så att skillnaden mellan förvärvsarbetarnas och pensionärernas skatt ökar och de lägger alltså ner rösterna för att utjämna skatten.

Sverigedemokraterna vet att de har svårt att få gehör för sina egna motioner och förslag och därför är enda chansen för dom att påverka är att ge sin röst till förslag som liknar deras egna. De väljer att inte göra det.

I SD-styrda kommuner (Hörby, Svalöv, Sölvesborg och Bromölla) har det inte gjorts några satsningar på äldreomsorgen visar en genomgång drygt ett år efter valet.

Men hur ser deras övriga politik och hur drabbas pensionärerna av den? Vi ser att i deras budgetproposition för 2019 så vill de ta bort den så kallade pensionärsskatten, men de har ju själva som jag skrivit ovan varit med och skapat den. De vill införa ett särskilt jobbskatteavdrag för de äldre och som då ska ha ett fokus mot de som har sämst inkomst. Detta är min personliga åsikt, men jag tror att detta blir ett tandlöst förslag. De som har sämst pension är också de som kommer från de mest slitsamma yrkena och då särskilt kvinnodominerade yrken. De kommer inte klara av att arbeta så mycket efter de fyllt 65 år. De vill också behålla den nuvarande pensionsålder, men det är också en ohållbar ide. De vill inte ta emot vare sig flyktinginvandrare eller arbetsinvandring. Vi har en befolkning som åldras och någon form av åtgärd behövs för att staten ska få in pengar till att betala ut pensioner och ha råd med andra kostnader för dom äldre som ökar till antal.

Det finns ett kommunalekonomisk utjämningssystem där rika kommuner bidrar till de mer fattiga kommunerna. Detta vill Sverigedemokraterna sänka med 30-35 miljarder de närmaste tre åren. Detta kommer slå hårt för många kommuner. De kommer tvingas till enorma besparingar. Nedan är länkar till några artiklar som behandla detta.

Massiva besparingar på välfärden i SD:s budget 

Hur Sverigedemokraternas ekonomiska politik skulle slå mot Avesta 

Så mycket skulle SD:s politik kosta Dalarnas kommuner

För att se hur mycket kommunerna förlorar så ger jag här några exempel från länkarna ovan. Detta gäller då deras budgetproposition för 2018, men 2019 års ser ungefär likadan ut. Siffrorna är i miljoner kronor.

Avesta – 146 miljoner kronor,

Borlänge – 395,

Falun -130,

Gagnef -69,

Hedemora -104,

Leksand -62,

Ludvika -216,

Malung-Sälen -94,

Mora -90,

Orsa -82,

Rättvik -92,

Smedjebacken -30,

Säter -28,

Vansbro -89 och

Älvdalen-109

Som vi ser så slår det hårt mot kommunerna. Men vad ska då de spara in på för att klara ekonomin? Måltavlorna kommer att bli äldreomsorgen, skolverksamheten och den lokala kulturen. Det sistnämnda vet vi att de vill spara in på en hel del, men de vill ju satsa på de äldre? I realiteten kommer det bli tvärt om. En för pensionärerna systemkollaps kommer att komma och då rejält om Sverigedemokraterna får makten att påverka. Det är tydligt att Sverigedemokraterna enbart har en fråga eller som vi kanske borde se det ett svar på alla frågor: Invandringen ska stoppas och kulturell påverkan utifrån ska minimeras. De är inte som de påstår för den lilla människan. De slickar högerut och sparkar nedåt.

Här analyserar jag Sverigedemokraternas budgetförslag för 2016

Analys av SD:s budget 2016 

Lokalt hittar vi flera förslag som visar att de äldre inte alls är en viktig post för Sverigedemokraterna. I Ystad la partiet ett förslag som leder till att de äldre inte längre ska få varm mat och i Hörby går kommunen med miljoner i vinst, men ändå väljer SD att driva igenom enorma besparingar inom äldrevården och hemtjänsten.

I den här artikeln går en forskare igenom argumenten ”invandrarkritiker” använder för att skylla pensionärernas situation på invandringen och kommer till slutsatsen att det inte stämmer.

Forskare: SD vilseleder pensionärerna – Pensionen försämras inte på grund av invandring