Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: : Djupdykning del 6 Flera böcker av Jüri Lina

Juri Lina är en författare som skrivit flera böcker varav tre såldes av Sverigedemokraterna och alla har temat Sovjetunionen. De började säljas i Sverigekurirens första nummer och detta fortsatte i flera nummer framöver. Rysskräcken kan bero på att han har ett ursprung i Estland från vilket han flyttade 1979. För några av hans antisovjetiska böcker anklagades han för högförräderi. Tillsammans med antisemiten Christopher Jolin bildade Lina föreningen Svenska föreningen för samhällsforskning vars böcker då salufördes av SD. Även flera böcker av Jolin såldes av partiet och dessa ska jag gå igenom bara jag hittar på dom.

I den första ”Bakom Gorbatjovs kulisser” beskriver han hur landet förtrycks under Gorbatjovs tid som president. Jag har dålig koll på Sovjetunionen under denna tid så jag vet inte vad som är sant eller inte i boken.  Det är iallafall en hel del människoöden och flera händelser som radas upp och det var ju inte helt lätt att bo i Sovjetunionen under denna tid.

I ”Kommunisternas heliga krig” inleder han med att gå igenom hur judarna och Illuminati styr världen via kommunismen. Sen radas flera händelser upp där kommunism eller kommunister har varit inblandade.

I den sista av de tre Sovjet hotar Sverige” så radas olika hot mot vårt land upp. Det handlar om hemliga övningar på estnisk mark som då ska likna svensk mark, hemliga planer på att invadera Sverige och namn på flera spioner, men det mest intressanta kapitlet är ”Nya vapen mot västvärlden” som är om de hemliga vapen författaren påstår Sovjet ska ha haft. Författaren beskriver inte fullt så otroliga vapen som kemisk och biologiska vapen. Några av de mer spektakulära delarna i vapenforskningen är telepati, fjärrsyn och telekinesi. Till detta visas bilder på forskare som håller upp en tändsticksask i luften med psykiska krafter, ett medium som lyfter en människa med levitation och och en bild på en stor aura runt ett finger.

Lina har skrivit flera ”intressanta” böcker varav jag kommer nämna två böcker om ufos ”Ufoforskning i Sovjetunionen” och ”Ufo-gåtan fördjupas”. I den förstnämnda radar författaren upp flera fall där människor påstås ha sett olika former av ufo. I minst två av fallen (jag har inte orkat läst hela boken) så är författaren ett av vittnena. I det första (Cigarr i Tallinn) som är enligt författaren ett väldigt ovanligt fall av ett cigarrformat ufo med en eldklot till svans. Lite senare i boken berättar författaren om en annan händelse (Ufokontakten i skogen) där han också själv vid två tillfällen blev vittne till olika ufos.  I den senare av de ovan nämnda böckerna går författaren igenom hur olika ”rymdmänniskor” som besökt jorden ser ut vilket vi kan se i illustrationen nedan.

Juri Lina

I hans bok ”Världsbyggarnas bedrägeri” skriver han

Allt fler har börjat tvivla på den hysteriska förintelsepropagandan. Gaskammarlögnerna kommer förr eller senare att hamna på historiens sophög.

Detta har uppmärksammats av Expo, men kritiken avfärdar Lina som kommunistpropaganda. I en intervju svarar han på kritiken så här

– Jag tycker ingenting. Jag citerar bara historiska källor och det har jag rätt till som författare. Läsaren får sedan dra sina egna slutsatser.
Men om du inte presenterar också andra sidor av ett skeende blir ju bilden ganska skev.
– Den andra sidan presenteras dagligen i pressen.
Du pratar om ”gaskammarlögnen”. Du menar alltså att inga judar har gasats?
– Du hittar inga gaskammare i läger på tysk mark.

Han beskyller inte helt oväntat Sovjet för massgravarna.

Lina är inte enbart författare utan han har även medverkat till att göra flera filmer. Enligt Expo ska en film som han producerat där ”bildspråket och idévärlden är tydligt antisemitiska” ha sagt sagt något liknande.

Olika sionistiska rörelser utnyttjar frimureriet till fullo för att driva igenom sina samhällsmodeller och kamouflera sina egna mycket egoistiska, rentav kriminella göromål. /…/ som har utopistiska planer på världsherravälde.

Men detta avfärdas av Lina som påstår att Expo styrs av frimurare och att deras metod är att bekämpa dissidenter med lögner och förtal.

Hans böcker är väldigt rörigt skrivna och inte alls på det sätt man är van vid. Det är som författaren har bråttom att skriva ned sina tankar innan de försvinner.  Jag rekommenderar inte en läsning av hans böcker.

Sverigedemorkaterna juri lina

 

Mina andra inlägg om SD:s bokförsäljning

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 1 Martin P:n Nilsson

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 2 Carl G. Hedquist

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 3 Arne Müntzing

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 4 Derek Holland

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 5 Svensk flyktingpolitik – En kritisk betraktelse