Sverigedemokraterna och djurrättsfrågor

En fråga som ligger mig varmt om hjärtat är djurrättsfrågor. Jag har varit medlem i Djurens rätt i över 30 år och gick alltså med på den tiden då det hette Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Jag har dock tyvärr fått välja mina strider och lotten har då fallit på kampen mot rasism.  Några som inte behöver prioritera bort vissa frågar är Sverigedemokraterna då de nu har folk så det räcker till alla frågor.

Som vanligt när man går igenom ett partis frågor så börjar man med att gå till deras partiprogram eller som SD kallar det principprogram och jag hittar förutom en bild på en gullig ko endast dessa rader:

Vi ser omsorgen om djuren som ett mått på hur utvecklat ett samhälle är och strävar efter ett samhälle där inga djur utsätts för onödigt lidande. Djur som befinner sig i människors ägo skall behandlas med respekt och i största möjliga utsträckning beredas möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende.

Dessa rader håller nog alla riksdagspartier och alla partier utanför riksdagen också med om så det är ingen speciell hållning i Sverigedemokraternas principprogram.

I partiets skuggbudget för 2019 så ser vi enbart att de vill ge 1000 kr i bidrag för varje ko som mjölkbönder har och det för att kompensera för den konkurrensnackdel som svenska bönder har på grund av hårdare regler för djurskydd. I Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ser vi tillfälliga satsningar till stöd för djuruppfödare på grund av torkan 2018 och en ersättning för djurvälfärd. På punkt 1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder vill de ge 5 miljoner extra. En liten parentes i samma område är att de vill ge 235 miljoner mindre till insatser skogsbruk och till skogsstyrelsen.

För att se deras hållning i djurfrågor börjar jag med att gå till Djurens rätts hemsida där de faktiskt har frågat riksdagspartierna var de står i de olika djurrättsfrågorna inför valet 2018. De har punktat upp frågorna så då gör jag det också.

 • En av punkterna handlar om ett 3r-center där de tre r:en står för replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina). SD säger sig ha arbetat för att Sverige ska få ett sådant center och det stämmer de har lagt en motion om detta.
 • En annan fråga är om de kommer stödja en avveckling av pälsfarmning. Där vill de hellre avvakta än att ha en ståndpunkt.
 • När det gäller frågan om de kommer medverka i att försöka minska köttkonsumtionen så säger de nej. När det gäller kampen för att djuren ska få bättre levnadsförhållanden så är de positiva åtminstone i ord. De väljer att ställa sig på lantbrukarnas sida då de inte vilt att svenska lantbrukare ska slås ut. Detta i praktiken ter sig så att bättre djurhållning kostar pengar och då blir t. ex svenskt kött dyrare än andra länders ”tillverkning”. I praktiken tenderar SD:s hållning i frågan inte leda till någon som helst förbättring till djuren.
 • I frågan om SD kommer att stödja inrättandet av en expertmyndighet för djurskydd så säger de kort och koncist att de driver ingen sån fråga.
 • Sista frågan på Djurens rätts hemsida lyder så här ”Vilka andra konkreta åtgärder kommer ert parti att föreslå för ett förbättrat djurskydd, nationellt respektive internationellt?” och svaret vi får av SD är att de avvaktar och att de inte vill slå ut svenska producenter.

  Vi vill avvakta något med dessa frågor tills dess vi antagit valplattform och fattat beslut kring hur vi ser på förslaget till ny djurskyddslag. Generellt så vill vi arbeta för att höja djurskyddet inom Sverige men samtidigt ha i åtanke att åtgärderna inte får leda fram till att svenska matproducenter slås ut på den internationella marknaden.

Djurens rätt har också gått igenom hur SD:s politik har varit under mandatperioden 2014 till 2018.

 • I frågan om djurförsök har de alltså lagt en motion om att införa ett 3r-center för att minimera antalet djurförsök. De har också i sin budget avlagt medel för detta center. Det senare är alltså enbart i deras skuggbudget och ska inte tas för något som skett i realiteten.
 • När det gäller pälsuppfödning så svarade Sverigedemokraterna nej på frågorna om de ville verka för ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning och föreskrifter med krav på simvatten.
 • När det gäller djur på cirkus vill SD inte ha ett förbud, men de vill att användandet ska fasas ut vilket i praktiken är samma sak, fast under en längre tid.
 • När det gäller minskad köttkonsumtion har de inte drivit frågan.
 • När det gäller grisars rätt att få vistas utomhus har de inte lagt några förslag i ärenden, men säger att detta kan påverka svenska köttproducenters konkurrensförmåga.
 • När det gäller långa djurtransporter har partiet inte lagt några motioner, men enskilda företrädare har lagt motioner om detta.
 • När det gäller en djurskyddsmyndighet så anser SD att samma myndighet som ansvarar för bevakningen av näringsintressen ska ansvara för djuskyddet.
 • När det gäller ett förbud mot att lämna djur så har de som parti ett krav för att förbjuda detta.

Ser vi på hur de svarat Djurens rätt så blir då jag inte särskilt imponerad snarare tvärtom. Både regeringspartierna och Vänstern har bättre djurrättspolitik. I en artikel i Tidningen Djurskyddet går de igenom frågorna lite mer djupgående. Svarar på frågorna gör klimatskeptikern och den för bokföringsbrott dömde Martin Kinnunen och jag går igenom några av punkterna.

Som en av de viktigaste frågorna säger Kinnunen att skärpta straff för brott mot djur vilket är en bra hållning. I en annan punkt svarar han på vad SD tycker om den nya djurskyddslagen och han svarar att de tycker överlag att den var bra, men de saknade kravet på ID-märkning av katter vilket säkert är en enormt viktig fråga för många. Jag som kattägare välkomnar alla förbättringar för katter, men det finns nog viktigare frågor än denna. I en tredje punkt är frågan om fiskars djurskydd och där anser de att det är viktigt att ”analysera djurskyddsaspekter av avlivning av vildfångad fisk” och det är så pass viktigt att de vill det ska hanteras på EU-nivå. När det gäller frågan om att smågrisar tas från sina mammor i allt tidigare ålder passar de vidare frågan till först forskare sen myndigheter, men de säger iallafall att hanteringen idag är problematisk. I en av de sista frågorna är de tydligare än när de svarade i Djurens rätt. De vill att kommuner ska upphandla svenskproducerat då vi har bättre djurskydd i Sverige och detta trots att det blir dyrare för kommunerna. Sista punkten innan de snabba slutfrågorna är om katters id-märkning.

I slutet av utfrågningen får Kinnunen frågan om de vill och här vill de också avvakta.

Bör Sverige likt Norge avveckla sin pälsdjursuppfödning?
-Avvaktar kommande utredning.

Här blir jag återigen inte imponerad då de inte riktigt tar dessa frågor på allvar till 100%. Vissa saker de säger är bra, men de vill gärna passa vidare frågor utan att själva ta ställning förutom då i frågorna om katters ID-märkning och vilda fiskars avlivning.

Animal protection ställde också frågor till alla riksdagspartier. SD valde som ensamt parti att inte svara på frågorna.

Här radar jag upp några av de viktigare eller mer profilerade frågorna.

Halalslakt:

Det vi vet med säkerhet är att SD är emot är halal- och koscherslakt fast det är det förstnämnda de har profilerat sig mest med. I Sverige sker halalslakt helt enligt djurrättslagar. Fler länder där slakt utan bedövning är förbjuden är Norge, Danmark, Island, Schweiz och Slovenien och i delar av Belgien. Ur djurens synpunkt går slakten till på samma sätt som traditionell svensk slakt alltså djuren bedövas före slakt. Detta vet också Sverigedemokraterna om, men ändå driver de frågan. Det kan ju vara så att det är inte djuren som står i fokus när de driver denna fråga.

Pälsfarmning:

En av frågorna är pälsfarmning och där finns det numera substitut till päls, men eftersom det fortfarande finns en marknad så är det väl det minsta man kan göra för djuren är att låta de ha en dräglig uppväxt. I de två utfrågningarna väljer SD att avvakta istället för att ha en ståndpunkt. Inför valet 2014 skickade Djurrättsalliansen ut tre frågor till varje riksdagsparti och frågorna var huruvida partiet tyckte dagens svenska minkuppfödning var förenlig med paragraf 4 i den dåvarande svenska djurskyddslagen, huruvida partiet vill förbjuda minkuppfödning och om partiet kommer engagera sig i minkarnas situation efter valet. SD svarade inte på de tre frågorna utan gav följande svar.

SD vill inte förbjuda minkfarmar men verkar för ett starkare djurskydd generellt.

Den nya djurskyddslagen:
Förra året var en ny djurrättslag på agendan i riksdagen. Den röstades igenom med acklamation så det är omöjligt att veta hur SD röstade, men med stor sannolikhet röstade de förmodligen ja till lagen.

Plågsamma djurförsök:

Här har de lagt en motion om att införa ett center som ska minska antalet djurförsök.

Djurskyddskontrollanters kompetens m.m.:

2013 la folkpartiet en motion om att höja kontrollanters kompetens. Detta torde väl vara ganska viktigt tycker man. Denna motion röstade SD nej till. Deras betänkande till denna motion innehöll det sedvanliga att djurskyddet får inte drabba svenska producenter och de anser att den ökade kompetensen ska komma ifrån att kontrollanterna ska ha jobbat som djurhållare. Vilket betyder att djurbönder ska sadla om och bli myndighetspersoner. Jag undrar över hur det går när dessa nya kontrollanter med denna kompetens beter sig när de kommer hem till såna djuruppfödare de känner igen? Hur ska jäv och vänskapskorruption undvikas?

 

 

 

 

 

 

 

Genom åren har de lagt lite knepiga motioner där djur är inblandade.

2014 lägger Sara-Lena Bjälkö sin första motion i riksdagen och den handlar om att hästar ska ha reflex på sig.
2015 lägger den numera uteslutna riksdagsledamoten Hanna Wigh en motion där hon vill att riksdagsledamöter ska få hundvakt medan de arbetar i riksdagen. Det är då skönt att de tänker på djuren under tiden de arbetar, men hur skulle det se ut om alla som jobbar heldag hade gratis hundvakt för det handlar väl bara inte om en förmån för riksdagspolitiker?
2015 lägger SD:s ledare i Heby en motion där de vill förbjuda halalslaktat kött i skolmatsalarna vilket inte är så kontroversiellt när det gäller SD. Motionsläggaren påstår att halal är magiskt och gör människor till muslimer om de äter det.

Som vi ser så är partiets officiella hållning inte mycket att hänga i granen, men efter en genomgång av flera motioner som har lagts så har några enstaka politiker lagt flera motioner som skulle ha förbättrat situationen för djuren i olika avseenden. Det som är skrämmande här är att de vill inte ta ställning utan passar frågorna till andra eller väljer att avvakta. Frågor som minkuppfödning är väl ändå ingen svår fråga att ta ställning i. I mina ögon får inte Sverigedemokraterna som parti godkänt i djurrättsfrågorna, däremot har vissa enstaka företrädare lagt ett flertal bra motioner i frågan.