Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 1 Martin P:n Nilsson

Sverigedemokraterna sålde ett flertal böcker och skrifter via sina officiella medier. I bland annat Sverigekuriren och SD-bulletinen såldes en stencilerad kopia av Svenska sällskapet för rashygiens ”Rasblandningarnas omfång och betydelse i det romerska kejsarriket”. från 1923 av Martin P:n Nilsson.
Svenska sällskapet för rashygien var bland annat en lobbyverksamhet för spridandet av teorier och kunskap om rasbiologi. En av de mera kändare medlemmarna i detta sällskap var Herman Lundborg. Han blev senare chef för det rasbiologiska institutet i Uppsala. Sällskapet grundades redan 1909, men ett liknande sällskap bildades redan 1905 i Tyskland.
Andra skrifter från detta sällskap var bland annat
Om Rashygien, dess förutsättningar, mål och medel Av Professor J. Vilhelm. Hultkrantz.
En svensk bondesläkts historia sedd ur rasbiologisk belysning av Herman Lundborg
Degenerationsfaran, och riktlinjer för dess förebyggande av Herman Lundborg.
Häftet såldes även av Sverigedemokraternas förlaga Bevara Sverige Svenskt.
 
Här är ett litet stycke från detta texthäfte:
 
Synnerligen viktigt är det att få en principiellt riktig uppfattning om rasförhållandena under denna primitiva tid., ur vilken de historiskt kända raserna framgått. Ty mer eller mindre klart synes den förställningen allmänt framträda, att raserna i äldre tider varit färre och den historiska utvecklingen lett till en starkare rassplittring. Tvärtom har bildningen av stora stater lett till en rasblandning, som omfattar stora områden, och ur denna kan en ny, vida mer utbredd ras framgå.
[…]
Språket kan vara ett bedrägligt kriterium. Dess sammanhang med en ras kan upplösas och har ofta lösts. Ett folk kan övertaga ett annat språk. Så har latinet utträngt de inhemska språken i sydvästra Europa, så har ariskt språk erövrat nästan hela Europa, ehuru den äldre befolkningen icke utrotats utan lämnat den största insatsen i den senare befolkningsmassan.

och på sidan 8 hittar vi detta

Folkets fysiska typ känna vi genom minnesmärkena. Den har en bestämd särprägel. Det utpräglade kortskalligheten, de kupiga ögonen, den köttiga näsan och de svällande läpparna påminna om den typ, som nu brukar kallas judisk men också förekommer hos armenierna.

 

 

Sverigedemokraterna bokförsäljning
Bild på häftet
Sverigedemokraterna bokförsäljning
Originalet
Sverigedemokraterna bokförsäljning
Sd bulletinen 1989 01
Sverigedemokraterna bokförsäljning
Från Sverigekurirens dubbelnummer 7/8
Sverigedemokraterna bokförsäljning
Från BSS:s beställningssedel
Här är en lista på de böcker jag har av de böcker som såldes av SD:
1. Rasblandningarnas omfång och betydelse i romerska kejsarriket av Martin P:n Nilsson
2. Mediavänstern, en närbild av den dolda åsiktsproduktionen i Sverige av Gösta Hultén
3. Toward a new science of man: Quations of sociobiology av Robert Lenski
4. The camp of the saints av Jean Raspail
5. Den själviske genen En sociobiologisk studie av Richard Dawkins
6. Invandring Sammanbrott eller utveckling av Åke Wedin
7. Invandring och demokrati av John Järvenpää
8. Drabbad av Sverige av Marianne Alopaeus
9. Mellan Gorbatjovs kulisser av Juri Lina
10. Den påklädda apan av Svante Folin
11. Mångkultur eller välfärd av Lars Jansson
12. Svensk flyktingpolitik En kritisk betraktelse av Göran Englund
13. Varför är vi så olika av Arne Muntzing
14. Sovjet hotar Sverige av Juri Lina
15. Frihetskämpar av Bertil Häggman
16. Sverige nästa av Christopher Jolin
Jag kommer så småningom skriva om fler av dessa böcker.
Detta är från början ett Facebookinlägg som jag valt att göra om till en bloggartikel. Jag har valt att inte göra så mycket åt layouten.