Per Engdahl, Nysvenska rörelsen och SD2014

Fascisten Per Engdahl och hans nysvenska rörelse är den mest kända fascistiska organisation i Sverige. Det jag citerar nedan är ett stycke från deras idéprogram från 1979. Samma år skrev Engdahl en krönika i hans tidning Vägen framåt om att den nationella rörelsen borde börja tala om kultur istället för ras. Som ni också kanske vet så bildades Bevara Sverige Svenskt detta år och det av bland annat folk från Nysvenska rörelsen. Folk från BSS grundade 1988 Sverigedemokraterna.
 
Nysvenska rörelsens program från 1979:
 
Men samtidigt som en människa är en individ, är hon också en del av en grupp, en större gemenskap. Hon tillhör sin familj, sin socialgrupp, sitt folk. Och varje grupp har ett gemensamt mönster för sina medlemmars uppträdande. Folket sätter sin prägel på socialgrupperna, socialgrupperna på familjerna, och den enskilde människan påverkas under hela sin uppväxt av det gemensamma mönstret. Hennes eget personliga handlingsmönster, hennes sätt att tänka, känna och reagera, är i själva verket en variation av det gemensamma gruppmönstret. Ett folk har alltid haft en gemensam historia, som generation efter generationsätter sin prägel på dess olika grupper och på de människor av vilka det består. Ofta har ett folk också ett gemensamt språk, ett gemensamt land, och detta präglar dess framtid. Varje människa är sålunda både en särpräglad individ och ett uttryck för en gemenskap. Skillnaden mellan människors anlag och intressen och därmed deras personliga beteendemönster ger samlevnaden i ett folk dess rikedom och dramatik. På samma sätt har varje folk, varje nation, sin särprägel, sitt nationella mönster, och samspelet mellan dessa mönster ger färg och rörelse åt den historia utvecklingen.
 
Sverigedemokraternas principprogram 2014 som till största del är skrivet av Mattias Karlsson.:
 
Varje människa är unik, men vi präglas också av vår omgivning och av vårt historiska, kulturella och sociala arv, vilket gör att vi också blir mer eller mindre lika varandra.
[…]
Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.
[…]
För att nämna några konkreta exempel så menar vi bland annat att de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en själv och att de flesta människor har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är en del av samma gemenskap som man själv tillhör. Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle.
Visst finns det likheter? Jag kommer att återkomma vid fler tillfällen till dessa likheter.

Kommentera