SD:s förkärlek till nazistiska diktare

Sverigedemokraterna verkar ha en förkärlek till diktare och inte vilka som helst utan de långt ut på högerkanten. Dikter kunde man hitta i både Sverigekuriren (SD-kuriren) och SD-bulletinen, men även i deras partiprogram. Det är också något som inte tillhör det förflutna.

Carl-Ernfrid Carlberg

I Sverigekurirens första nummer hittar vi en dikt av Carl Ernfrid Carlberg som var grundare till Carlsbergska stiftelsen som var en nazistisk grupp. Carlberg var också en stor bidragsgivare inom den nazistiska rörelsen och enligt uppgifter i Säpos arkiv så var han en av de mest idoga krafterna för att bereda nazismen och antisemitismen insteg i landet. Han samlade likt Erik Walles ihop namn på svenska judar och skapade den så kallade ”Judekalendern”. Han var också medlem i Nationalsocialistiska arbetare partiet (NSAP). I en dikt som han författade 1959 ”Adolf Hitler – Ett ärominne” skrev han

Då blodets renhet, rasens liv det gällde, Du pressen höll i styr: Storljugarn ställde du inför sanningskravet, kärvt och kort. Mot ’världsvampyren’ allas blick Du vände och visade medel emot det elände som följde ’weimartiden’ i eskort.

Med weimartiden menas mellankrigstiden. Det är alltså ingen tvekan om var denna peson stod politiskt.

1928 grundade han Gymniska förbundet som i stort hade som syfte att hylla det ariska kroppsidealet. Förbundet var en föregångare till det pro-nazistiska samfundet Manhem.Bilden nedan till vänster är ifrån Lillsved folkhögskolans gymnastiksal.och den till höger är det monument Carlberg satt upp inte långt ifrån folkhögskolan. Solkorset var på den tiden en väl använd symbol av nazister. Bland annat användes den av det norska nazistpartiet Nasjonal Samling.

Nedan är två skrifter av Carlberg.

 

Verner von Heidenstam

Heidenstam ar precis som Carlberg medlem i Gymniska förbundet och även i det pro-nazistiska Riksföreningen Sverige – Tyskland. Han hyste stor beundran för den fascistiska ledaren Mussolini och stod på Hitlers sida under andra världskriget. Förutom ett två sidor långt reportage och två dikter om och av Heidenstam i Sverigekurirens dubbelnummer 3-4 så hittar vi också en hans dikter ”Sverige” i deras principprogram från 1994 och 1999. Samma dikt hittar vi i SD-bulletinens 3 nummer från 1989.

En annan dikt av Heidenstam ”Åkallan och löfte” använde Sverigedemokraternas nuvarande chefsideolog Mattias Karlsson sig av när han precis hade fällt regeringens budget 2014 (se nedan)


Bertel Gripenberg

Bertil Gripenberg var starkt antikommunistisk och en sympatisör till den fascistiska finska Lappo-rörelsen. Han skrev både dikter och artiklar i den högerradikala finlandssvenska tidningen Svensk botten.

 

Curt Eiberling

Dikter av Eiberling publicerades i nummer 26 av SD-kuriren och det numret kom ut efter att Mikael Jansson tillträdde som partiledare och hans stora utrensning (bla infördes uniformsförbudet 1996) av extremister. Eiberling var SD-medlem och författare till boken Arisk gemenskap som ledde till att han dömdes till Hets mot folkgrupp. Han uteslöts senare för nazistsympatier.

Dikten i sin helhet i SD-kuriren #26 längst ner i inlägget.

Visvaldis Lacis

Lacis var medlem i det fascistiska partiet Allt för Lettland fram till 2011 och i sin ungdom stred han för den lettiska Waffen-SS-divisionen. Han har skrivit många artiklar och böcker där han har hyllat Hitlertyskland, Waffen-SS och kriget mot Sovjetunionen.

 

Som vi ser så är det inga diktare som helst utan Waffen-SS-soldater, fascister och nazister som betytt mycket för den nazistiska rörelsen.