Rasbiologi: Sverigedemokraterna vs Socialdemokraterna

I början av förra seklet var synen på människan en helt annan. Man trodde det fanns raser och rasismen hade krupit sig in nästan överallt och även då i forskningen. Det Svenska sällskapet för rashygien bildades efter en tysk förlaga redan 1909. Denna lobbygrupps arbete ledde i förlängningen till att det Rasbiologiska institutet instiftades. Detta skedde under Socialdemokraternas ledning dock var hela riksdagen mer eller mindre enig för rasbiologi var den tidens vetenskap alltså vedertagen forskning. Jag ska börja med ett citat som visar att man kan inte jämställa t.ex nationalism eller  rasbiologi med varken nazism eller fascism. Det krävs mer.
Det fascistiska ligger i en specifik kombination och sammansmältning av vissa element, inte i elementen vart för sig. Det innebär att t.ex makarna Myrdals syn på befolkningsfrågan trots vissa eugenetiska idéer etc inte skulle kunna kallas nazistisk eller ens protonazistisk enligt detta synsätt.
Härom kvällen hamnade jag i ett kommentatorsfält där S utmålades som nazister vilket är alltså ganska historielöst och okunnigt. Socialdemokraterna ideologi baseras inte på nationalism och dör fallerar hela argumentet. När man läser om vad som skedde under andra världskriget i Sverige så måste man också fördjupa sig för att förstå de olika händelserna. Det finns ibland ganska enkla förklaringar och ibland också svåra. Ta till exempel hakkorsflaggan på Bromma flygplats. 1936 då flygplatsen invigdes hade hakkorset varit Tysklands officiella flagga i flera år. Flygplatsen var också väldigt avancerad på den tiden och Tysklands flygindustri var världsledande. Vi har också den svenska kopplingen till Herman Göring, känd som en av de främsta stridsflygarna under det första världskriget och han var chef för Luftwaffe under det andra. Att Tyskland var bjudna till invigningen var alltså inget konstigt och Tyskland var ju inte det enda land som var bjudet. Här är iallafall kommentaren.
S har ju en historik där dom värnat om nazismen och en ”ren ras”
Som jag skrev ovan hade hela västvärlden en helt annan syn på människan då och då även de svenska riksdagspartierna. Så om vi backar tillbaka ända till 30-talet och tittar på hur det kunde se ut på den tiden. Som exempel tar vi ett citat från Socialdemokratiska arbetarpartiet 1936 års valmanifest
Bostadsförbättringen på landsbygden, arbetet på sanering av städernas slumkvarter samt för rymliga och goda bostäder åt alla, med särskild omtanke om de barnrika familjerna, måste energiskt fullföljas. Goda hem och tryggad försörjning ära förutsättningar för sund familjebildning och folkstammens uppehållande.
”Folkstam” är ett begrepp som användes i rasbiologin  förr och visst använde nationalsocialister det också. Men kom ihåg det första citatet i inlägget. Så kommentatorn har rätt i att det talas om ras, men har en oriktig slutsats. SD-sympatisörer är ju förövrigt väldigt ivriga att ta upp andra partiers historia, men kan de sin egen? Vi ska titta på deras partiprogram genom åren och jag börjar med två citat från deras första riktiga partiprogram från 1989
Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.” Ett välmående fritt folk i en homogen svensk stat.
och
Kopplingen mellan abortönskemål och adoptionsbehov bör utredas för att komma till rätta med onaturliga inslag i befolkningspolitiken
1989 var ju ett tag sen och visst kan man säga att det är ju historia. Men detta citatet från principprogrammet från 2005  är lite nyare alltså det program de gick till val med 2010 är lite nyare. Jag har skrivit vissa ord som versaler för att markera
För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och URSPRUNG tillfogas. Man ska alltså också kunna känna igen varandra såsom
tillhörande samma nation. Nationen utgörs av FOLKETS OCH DESS SÄRART.
Här kommer ett ännu nyare från Sverigedemokraternas principprogram 2011 och det står också i programmet från 2014 alltså det absolut nyaste av dom och även här har jag skrivit vissa ord med versaler.
Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en NEDÄRVD ESSENS hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är UNIKT FÖR VISSA GRUPPER av människor eller för den enskilde individen.
Det intressanta är årtalen. Socialdemokraterna har lämnat sin rasbiologi bakom sig. Sverigedemokraterna är mitt i skiten och kanske ska SD och deras sympatiserar sitta still i båten och inte kasta sten i glashus.

Vill rekommendera två inlägg om Sverigedemokraters rasideologiska uttalanden genom åren

Sverigedemokraterna och rasbiologin del 1 

Sverigedemokraterna och rasbiologin del 2 

Läs gärna mitt inlägg om det rasbiologiska institutet

Det första rasbiologiska institutet låg inte i Sverige

och till sist inlägget om myterna runt Socialdemokraterna

Myterna om Socialdemokraterna