Polimasarens betraktelser: Sverigedemokraternas principprogram 2

Idag skulle jag vilja ta upp en annan liten fras ur Sverigedemokraternas principprogram. Ja, det heter så nu, Det program som kom 1999 var det sista de kallade partiprogram och nu för tiden heter det alltså principprogram även om programmet idag mer liknar ett partiprogram än ett program uppbyggt på principer.
Idag ska vi tala lite om fascism och den tredje positionen. Med detta så menas att man står i mitten och fightas både mot kapitalismen (höger) och kommunismen (vänster). En del av ursprunget till detta kommer ifrån Gregor och Otto Strasser, två medlemmar i det nazityska NSDAP. Gregor var ledare för vänsterfalangen i partiet, men blev mördad av Hitler och hans hantlangare under de berömda Långa knivarnas natt 1934 då oliktänkande och de som hotade Hitlers och hans närmastes makt i partiet.
Den korta passage jag vill ta upp är faktiskt från det partiprogram som skrevs 2019, men som först publicerades i slutet av förra året. Vi ser alltså tydligt att det de handlar om är just det jag beskrev ovan: Den fascistiska tredje positionen. Nu krävs det mycket mer än så här för ett parti ska vara fascistiskt, men ska man koka soppa på fascism så ska absolut denna ingrediens vara med. Här kommer passagen:
”Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna.”
Här skriver de att de eftersträvar ett försiktigt framåtskridande, men ser man på deras reella politik alltså hur de motioner och sen deras uttalande och kanske först och främst där de faktiskt har fått makt så handlar det inte om några förändringar i nån sakta mak utan det kan gå ganska fort. På lokal nivå så har ju Sverigedemokraterna fått makt i vissa skånska kommuner, men en sak på riksnivå vill jag ta upp och det är den motion de lade redan där de vill skriva in i vår grundlag att Sverige var ett nationalistiskt land. Det skulle ha förändrat Sverige över natten och sen med alla små detaljer som försvenskade bibliotek, motioner om att skola eleverna till att tänka mer nationalistiskt, deras prat om att stoppa invandringen helt och göra allt för att få människor att flytta hem till sina ursprungsländer. Det är inga småsaker de vill förändra och de vill förändra detta nu. Från motion som kallas Grundlag skriver de att de vill:
”införa en ny programskrivning med kontinental förebild där den svenska grundlagen erkänner den svenska historien, det svenska språket, att Sverige är svenskarnas land och den svenska kulturella särarten såsom avgörande för framväxten av det moderna Sverige och att det nutida Sverige är en fortsättning på den svenska historien”
Ja, det var bara det här jag ville säga.