Polimasarens betraktelser: Sverigedemokraternas principprogram 3

Idag är det berättardags igen och den här gången vill jag ta upp något som stått i flera principprogram och även det program som släpptes nyligen. Det gäller om några rader i kapitlet ”Sverigedemokraterna och staten” och det handlar om vilka delar av samhället ska vara under kontroll av staten. Vissa delar som t.ex. försvar, sjukvård och utbildning låter ju inte så konstigt. Det finns ju flera partier som vill stoppa privatiseringen av skolor och röster om att återförstatliga skolorna hör man lite varstans. Men det är en del som vi måste kika lite extra på. Här kommer frasen i alla fall

”Utifrån erfarenhet från vår omvärld och vårt eget lands historia drar Sverigedemokraterna slutsatsen att centrala samhällsfunktioner såsom rättsväsende, försvar och väsentliga delar av vår infrastruktur bör stå under statlig kontroll liksom att bevarandet av kulturarvet, utbildningen och omhändertagandet av svaga och sjuka bör finansieras av det offentliga.”
I Sverige är rättsväsendet fristående från staten och det är för att det ska inte kunna styras politiskt Riksdagen skapar lagar, men sen låter den rättsväsendet sköta sig själv. Ministerstyre är något som finns i diktaturer och hör inte hemma i en demokrati. För att rättsväsendet ska kunna arbeta fritt och i längden låta alla vara lika under lagen oavsett vilket parti som styr Sverige, Jag tänker på de Sverigedemokrater som sitter på uppdrag i tingsrätten och de undersökningar som visat att de dömer efter sina värderingar. Om detta skulle börja ske på ministernivå så skulle alla människors lika värde och lika inför lagen vara ur spel för de minoriteter som Sverigedemokraterna inte anser ska få finnas i Sverige.
Ja, det var bara det här jag ville säga.