Myter 2

Det cirkulerar en hel del myter på nätet och som jag tror spär på rasismen och därmed också genererar flera röster till sverigedemokraterna.
Enligt senaste undersökningen från DN och Sifo så får sd endast 4,2 respektive 5,2 så förmodligen hittar inte alla myter fram till alla människor och det är väl tur.

En av myterna är att Sverige har öppna gränser, att alla får komma hit och stanna. Så är icke fallet. Statistik för antalet beviljade och avslagna asylärenden visar att endast 30% får stanna i landet. De exakta siffrorna är att av totalt antal asylansökande som var 30404 år 2011 fick endast 9088 bifall. Visserligen en ökning med 2 procentenheter från året innan. Är detta att ha öppna gränser?
I en debatt i Aftonbladet idag så var ett tungt argument från en person att det var för jävligt att barnen inte längre får sjunga nationalsången i skolan på svenska flaggans dag . Hon har ju faktiskt rätt, men det hon inte tänkt på är att sedan 2005 är svenska flaggans dag en helgdag och alla skolor är stängda.
Ännu en myt är att det är mycket kriminalitet i invandrartäta områden. Eftersom jag tycker väldigt mycket om att citera så kommer här ett citat från SVT Debatt:

ROSENGÅRD Malmö har framstått som kriminalitetens epicentrum i svenska medier. Men en rapport som Sydsvenska Industri och Handelskammaren presenterar idag visar att brottslighet och städers storlek hänger samman. Stockholm är värst i Sverige. Sedan kommer Göteborg och på tredje plats Malmö. Det vill säga exakt så som städerna placerar sig storleksmässigt. Rosengård har 15 anmälda brott per 100 invånare. Det betyder att om Rosengård låg i Stockholm skulle det vara den näst lugnaste stadsdelen, bara Bromma har lägre antal brott

Ett till:

Flertalet brott är storstadsfenomen eftersom brottens densitet sammanfaller med befolkningens. Ett notabelt undantag är dödligt våld som är jämt fördelat mellan stad och land med möjligt undantag för Stockholmsregionen.En lista av stadsdelar i storstäderna visar detta tydligt. Norrmalm i Stockholm leder tydligt (51 anmälda brott på 100 invånare) sedan centrum Göteborg (46) och som trea Malmös centrum (38). Det förvånar säkert många att Östermalm har 22 och Rosengård 15. Östermalm är betydligt värre vad gäller grovt våld och flera grova sexualbrott. Men också ett stort vardagsbrott som bilinbrott är mer än dubbelt så vanligt som i Rosengård. Om Rosengård låg i Stockholm skulle bara stadsdelen Bromma vara lugnare.
Flertalet brott är storstadsfenomen eftersom brottens densitet sammanfaller med befolkningens. Ett notabelt undantag är dödligt våld som är jämt fördelat mellan stad och land med möjligt undantag för Stockholmsregionen.
En lista av stadsdelar i storstäderna visar detta tydligt. Norrmalm i Stockholm leder tydligt (51 anmälda brott på 100 invånare) sedan centrum Göteborg (46) och som trea Malmös centrum (38). Det förvånar säkert många att Östermalm har 22 och Rosengård 15. Östermalm är betydligt värre vad gäller grovt våld och flera grova sexualbrott. Men också ett stort vardagsbrott som bilinbrott är mer än dubbelt så vanligt som i Rosengård. Om Rosengård låg i Stockholm skulle bara stadsdelen Bromma vara lugnare

Hur bildas myter,hur sprids dom och hur låter dom när de gått från person till person i flera omgångar? Alla har väl någon gång lekt leken där man viskar något i någons öra som sedan viskar i nästa och sen när det gått runt ett varv är slutresultatet något helt annat än ursprungsinnehållet. Vanliga ställen där myter startas och sprids är på hatiska sajter som sd-stödda Avpixlat och viss medias debattforum.
Myten om antalet muslimer som kommer till Sverige varje år är en myt som vandrat runt en hel del och till slut har det kommit till att det kommer 105’000 muslimer och egentligen inte bara muslimer utan 105’000 potentiella muslimska terrorister. 105’000 är den totala antalet invandrare som kommer till Sverige(vilka det är kan ni läsa i ett tidigare inlägg). Inte undra på att folk blir rädda.
Eftersom de flesta muslimer som kommer hit kommer som antingen flykting eller som flyktinganhörig så handlar det högst om 15296 (antalet flyktingar som fick bifall på deras asylansökan 2011), men alla flyktingar som kommer hit är inte muslimer. 40 procent av dom som kommer hit som arbetskraftsinvandring och som asylsökande är från östra Baltikum. Från Irak kommer en betydande andel kristna till Sverige, eftersom förtryck mot dessa förekommer.
Sedan 1930 är det förbjudet att folkbokföra människor i Sverige efter religiös tillhörighet eftersom detta strider mot religionsfriheten. Därför är det omöjligt att veta vilken religion utrikes födda har.

Är då religionsfriheten här för att skydda muslimer? Nej den är här för att skydda dig och mig. Den ger oss tillåtelse att tillhöra och utöva vilken religion vi vill och även att inte tillhöra någon religion alls.