Citat

Visste du att:

Det finns fortfarande färre asylsökande i hela den industrialiserade världen än vad som bor i ett enda flyktingläger, Dadaab, i nordöstra Kenya

(citat från António Guterrez, FNs flyktingkommissarie).