Myten om den utbredda svenskfientligheten

Vi har alla hört om den ”omvända rasismen” och om svenskfientligheten som används för att påpeka att det banne mig finns en rasism mot oss svenskar också. Varifrån dessa benämningar kommer ifrån kan vi nog bara ana oss fram till, men nu för tiden används det flitigt av Sverigedemokraterna och det allt från deras partiledare ända ner till fotfolket och sympatisörerna. Från detta parti läggs det motioner på riksdagsnivå och på kommunal nivå om att denna form av rasism ska motarbetas. Vissa företrädare påstår också att den rasism mot svenskar är den enda rasism som existerar.

Hatbrotten skulle man kunna se som en indikation om hur rasism mot olika minoriteter och den som vi svenskar som majoritetsgrupp utsätts för ser ut. Men först av allt vill jag påpeka att detta inte är ett försök till att förringa någon form av rasism gentemot någon grupp. Bara klargöra hur verkligheten ser ut.

BRÅ kom med en rapport 2013 om hatbrotten i Sverige.Det sammanlagda antalet anmälda hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv ligger runt 4000 under den period som tabellen nedan visar. Vi får inte heller glömma de hatbrott som sker mot religiösa grupper som ligger mellan 700 och drygt 800 st där lyckligtvis de med antisemitiska motiv minskar, men de islamofobiska och kristofobiska ökar dock.

Untitled-24

Så om vi tittar på denna tabell ser vi att hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv ligger strax över 70% av det totala antalet. Vi ser också de mot majoritetsgruppen som då är vi svenskar som ligger mellan 2 och 3 procent. Ser vi hur antalet har förändrats så ser vi att brotten har minskat när det gäller mot majoritetsgruppen medan de mot minoritetsgrupper och de med afrofobiska och antiromska ökar. Det som dock är positivt är att det totala antalet av denna form av hatbrott minskar vilket också alla former gör. Oroväckande är ökningen av de med islamofobiska motiv.

Enligt BRÅ:s Nationella trygghetsundersökning som mäter antalet utsatta istället för antalet anmälda brott visar ungefär samma procentsatser, men det totala antalet är mycket högre.

Jag har sett argument som att i vissa invandrartäta områden kanske svenskar är i minoritet eller att tillsammans är minoriteterna fler svenskar i dessa områden och på så sätt skulle då de hatbrott mot minoriteter även innefatta svenskar. Detta är ett önsketänkande av de som så gärna vill använda det argument att svenskar är mer utsatta än andra och alltså helt felaktigt.

Från och med i år kan lagen om Hets mot folkgrupp även gälla hets mot svenskar, men frågan är inte inte antalet hatbrott speglar mängden HMF precis som det gör med rasismen. Vi lär få se hur det ligger till om några år när statistik över detta går att sammanställa.

Så är hatbrott och rasism mot svenskar mer utbrett än mot minoriteter?