Moderaterna och livstidsstraffen

Lag och ordning är ju en av Moderaternas huvudfrågor och de skriker ju ganska högt idag när det gäller hårdare straff . Tänkte jag skulle snabbt gå igenom ett lagförslag som röstades igenom i februari 2014 där Moderaterna och den dåvarande justitieministern Beatrice Ask var drivande i frågan. Det som var på tapeten då var att Beatrice Ask vill stärka straffen för mord och ville att fler skulle dömas till livstid och detta ville hon göra med en ändring i lagtexten. Redan 2009 ändrades straffskalan för mord till att innebära 10 till 18 års fängelse som ett alternativ till livstid.

Ändringen eller straffskärpningen de ville göra var i 3 kapitlet Om brott mot liv och hälsa och 1:a paragrafen i Lag (2014:274) och det var formuleringen ”en som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid” som ändrades till

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid.

Här har vi iallafall själva omröstningen från 2014 vilken skedde med acklamation så det är svårt att veta hur varje enskild ledamot röstade, men förslaget kom från Moderaterna.

Målet med den nya ändringen var att minst 50% av alla dömda för mord ska dömas till livstid. Detta var ett tappert försök, men det fick motsatt verkan då den nya frasen lätt kunde misstolkas. Antalet dömda till livstid för mord minskade. Strafflindringslagen som kom 2009 var även den något som kom under en borgerlig regering. Tidigare redan 2006 kom det en ändring som är intressant och den gjorde det möjligt att få livstidsstraffet tidsbegränsat dock ej kortare än 18 år, men detta var innan Alliansen tog över regeringsmakten 2006.

Av det jag tagit upp här gör att det känns det lite konstigt när man läser Beatrice Asks krönika i Aftonbladet där hon uppmanar Löfven att se till att skräpa straffen och jag citerar Ask ”Regeringen måste nu lägga fram lagändringar som behövs för att mord i normalfallet ska bestraffas med livstids fängelse”. I krönikan skriver Ask med en stor bjälke i ögat i och med detta avslutar vi inlägget.

Regeringen är senfärdig. Konkreta åtgärder måste komma här och nu.