Högerextremisternas bild av Sverige är falsk

Antirasistiska debattörer och för den delen ”vanligt” folk får ofta en kommentar om att de måste vakna, sluta vara naiva och börja se sanningen. Oftast också med en nedvärderande attityd som om vi skulle vara mindre begåvade för att vi inte ser det de ser.

Om vi nu ska sluta vara naiva och vara så vakna så vi kan kolla upp vad som egentligen händer så minskar faktiskt det dödliga våldet och innan nån säger att sjukvården har blivit bättre på att rädda liv så blir faktiskt färre inlagda för liknande skador som skulle kunna ha lett till ett dödsfall. Så här beskriver Socialstyrelsen sin statistik angående våldet?

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Antalet vårdade för övergrepp det lägsta på tio år Antalet personer som vårdats för övergrepp, det vill säga misshandel eller annat våld, var 2013 det lägsta på tio år. Bland dem som vårdas är en stor majoritet män, 77 procent. Övergrepp står för en mindre andel av all vård som orsakats av skador, knappt 1,2 procent. Tre av tio som vårdas till följd av att de utsatts för våld är 15–24 år [/otw_shortcode_quote]

I Göteborg minskar antalet skjutningar kraftigt och i Malmö ökar tryggheten enligt undersökningar.  Däremot förändras våldet, men vi måste komma ihåg att uppgörelser i kriminella kretsar som inkluderar skjutningar utförs av en väldigt liten grupp individer och oftast riktat mot andra kriminella gäng. och nyheter som skjutningar genererar också mer medial uppmärksamhet än tidigare och får en enorm spridning på sociala medier.

Läser vi i Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning så ser vi att hela 85% känner sig trygga att gå ut sent en kväll och jämför vi med den första NTU-undersökningen 2006 så har den tryggheten ökat med 6%. Det finns dock en oro i samhället över brottsligheten som har ökat och det är nästan 80% som i någon utsträckning oroas sig för det. Det är nu det intressanta kommer och det är att de som tror att brottsligheten har ökat och de som har lågt förtroende för rättsväsendet är de som är mest otrygga.

Den bild som ges är oftast den bild som kommer ifrån högerextrema kretsar. Vi har nyfascistiska Fria tider som har haft enorm spridning med sina artiklar på senaste tiden. Rasistiska Avpixlat och Exponerat har också haft en viss spridning, men inte alls lika mycket. Dessa sajter är inte helt främmande för att vinkla ljuga och de gör allt för att svartmåla invandrare och flyktingar. Den svenska oron kommer inte från verkligheten, den kommer från extremhögerns falska bild av samhället.

Traditionell media är inte helt utan skuld i det här. Stora rubriker som ska locka lösnummer och klick på sociala medier ger en överdriven bild av verkligheten så därför har även dom en stor del i det här med att folk känner oro. Det uppmärksammade mordet på en ung kvinna i Kinnekulle är ett bra exempel där media verkligen exploaterade minsta detalj i händelseutvecklingen för att kunna skriva helsideartiklar. Söker man på offrets namn på Aftonbladet får vi 243 träffar och i Svenska dagbladet 156 träffar.

Sverige utmålas även som ett väldigt korrumperat land av samma klientel som försöker få oss att tro att Sverige är mer våldsamt än tidigare, men tittar i på Transparency International som forskar om länders korruption så ligger vi på fjärde plats. Sverige ska också vara odemokratiskt, men är rankad tvåa i Democracy Index. Alltså tvärtom vad de som vill svartmåla Sverige säger.

Novus gjorde en undersökning där det visade sig att dålig kunskap om invandring avgjorde vad man ansåg om huruvida invandringen ska ökas eller minskas.

  • 4 av 10 är positiva till förslag om minskat flyktingmottagande.
  • 2 av 10 är positiva till ökat flyktingmottagande
  • De som överskattar mottagandet av flyktingar vill också begränsa det mer, även det motsatta gäller, de som underskattar mottagande är positiva till att öka det
  • Nästan hälften av svenskarna tror att andelen utlandsfödda som är sysselsatta är under 40 procent, när det i själva verket är 63 procent. De som vill minska flyktinginvandringen är överrepresenterade bland de som tror att sysselsättningsgraden är lägre en 40 procent
  • I flera frågor finns en överrepresentation av personer som vill minska flyktinginvandringen bland dem som överskattar invandringen.
  • 4 av 10 tror att färre än 20 000 utvandrade från Sverige år 2012, rätt siffra är 52 000.

Det finns en viss oro för vissa religiösa grupper i samhället. Innan någon säger att det är befogat så vill jag längst ner i inlägget rekommendera två böcker. Opinionsinstitutet Ipsos visade i en undersökning att svenskarna överskattade antalet muslimer i landet. Vi trort att den muslimska andelen i befolkningen ska vara så pass stor som 17%, men sanningen är den att det handlar bara om 5%. Detta med överskattningen är inte något unikt för Sverige utan det är något som existerar i hela EU. Grafen nedan visar hur det ser ut i EU

Däremot visade undersökningen att Sverige är det minst intoleranta landet i EU, men det hindrar inte att det finns intolerans i form av strukturer och politiska strömningar. Hatbrotten med rasistiska förtecken ökar och då framför allt de mot afrosvenskar.

Det är ingen hemlighet vilka som sprider osanningar om det jag nämnt ovan. Kent Ekeroth, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och innehavare av hatsajten Avpixlat är en av dom som sprider lögner om hur det ser ut i Sverige och hur invandringen fungerar och inte fungerar. Han har i dagarna blivit intervjuad av engelska BBC där han la fram flera påståenden om invandringen. En granskning av det han sa visade att han siffror var mellan 15 och 30 år gamla och visade inte alls det han ville med sina argument. Det finns fler exempel på hur han försöker luras med siffror. Inte rasist, men har granskat tidigare påståenden där han också har använt sig av siffror som varit 10 år gamla och av diffusa källor. Ett av påståendena var att Irakier i allt mindre utsträckning återvänder och istället för att ta färska siffror väljer han ut en period då krig fortfarande pågick i landet och vem vill återvända då? Färska siffror visade en helt annan bild.

Det är inte bara Ekeroth som väljer att förfalska bilden av verkligheten. Partiledaren för samma parti Jimmie Åkesson skrev en debattartikel 2009 där han påstod sig veta saker som inte ens Säpo hade en aning om. Granskningen av hans artikel visade att av 21 påståenden i artikeln var 10 felaktiga eller saknade vetenskaplig grund och ytterligare 4 ansågs vara kraftigt överdrivna eller ytterst ovanligt förekommande. I ett av sina sommartal i år målade han upp en felaktig förvriden bild av Sverige och trots att en stor del av hans tal handlade om en ökning av våldsbrott så kunde han inte svara om det verkligen hade ökat.Han och förresten ett stort antal av partiets företrädare använder sig av argument vars sanningshalt kan kollas upp ganska enkelt. Flera av argumenten är ju bemötta i det här inlägget och det visar att högerextremisternas bild av Sverige är falsk.

Finns det ett samband mellan att de som tror att kriminaliteten har ökat och de som läser ”alternativ media”? Är det också de som överskattar andelen muslimer och också är negativ till invandringen? Det är inte helt otänkbart.

Detta inlägg ska inte missförstås. Migrationen och integrationen fungerar inte till 100%. Det finns våld i samhället, det finns andra problem och det är sånt vi måste jobba med och det kan vi bara göra om vi har rätt fakta och rätta infallsvinklar och framför allt vi måste göra det tillsammans.

 

Några läsvärda länkar


Dödliga våldet minskar – trots gängkrigen 

Våldet blir inte vanligare – men det förändras 

Varför vill ingen se att brottsligheten minskar?

Mellin: Åkessons lögn – tror han ens på den själv? 

Islamofobi av Mattias Gardell

myten om den muslimska flodvagen

Myten om den muslimska flodvågen av Doug Saunders

1 thought on “Högerextremisternas bild av Sverige är falsk

Comments are closed.