Åkesson, folkomröstning och syndafloden

Sverigedemokraterna vill nu folkomrösta om invandringen. Det kommer inte leda någonstans. Detta är ren populism såvida de inte står bakom asylrätten som de påstår att de gör. Den invandring de vill stoppa är asylinvandringen med 90% och anhöriginvandringen med lika mycket. Förra året fick 32’000 asylsökande uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att vi skulle neka (vilket vi inte kan) 29’000 människor rätten att söka asyl. När det gäller anhöriginvandringen så fick 13’000 anhöriga till asylsökande uppehållstillstånd. Där vill SD alltså neka 11’700 att återförenas med sina familjemedlemmar. Alltså make, maka och barn under 18 år. Konflikter ute i världen har en tendens att hålla på i flera år. Ska vi vägra människor att återförenas om en konflikt skulle hålla på i t.ex 10 år? Den övriga anhöriginvandringen innehåller olika kategorier som ”kärleksinvandring” mestadels från Thailand, adoptivbarn, anhöriga till gäststuderande, anhöriga till arbetsmarknadsinvandring. Här finns en försörjningsplikt.

Vi har åtaganden gentemot EU som vi måste hålla så att minska invandringen är omöjligt om vi inte går ur EU. Går vi ur EU så gäller inte Dublinförordningen oss och alla som sökt asyl i andra länder har rätt att söka asyl i Sverige. Alltså går vi ur EU kommer asylinvandringen troligtvis skena iväg en hel del. Ska vi stoppa den så måste vi också gå ur FN och bryta mot de Mänskliga rättigheterna. Bryter vi mot MR kommer resten av alla FN-länder införa sanktioner mot oss vilket säkert skulle kosta Sverige mer än de 50 miljarder som asylinvandringen kostar per år.

Så förutom Migrationsverkets kostnader handlar de problem med integrationen bland annat om bostäder. Vi måste bygga flera bostäder och det genererar arbete som i sin tur generar högre köpkraft som i sin tur genererar högre skatteintäkter. Till detta krävs också mer arbetskraft vilket vi får av invandringen. När vi får skjuts på ekonomin, vad händer med företagens vilja att nyrekrytera och utöka verksamheten när BNP växer? Vad händer med räntorna? Det vi behöver är en bättre integrationspolitik så de som kommer till Sverige kommer snabbare in i samhället och snabbare in i arbete, men Sverigedemokraterna saknar en sådan politik helt.

Istället för integrationspolitik vill Sverigedemokraterna försvåra för dom som kommer hit genom att ta bort de permanenta uppehållstillstånden och bara ge dom tillfälligt.De talar istället gärna om att de vill hellre hjälpa till på plats i närområdet än att ta emot människorna här. Vilket egentligen inte har så mycket att göra med en vilja att hjälpa människor. Kom ihåg att de är nationalister och strävar efter ett etniskt och kulturellt homogent Sverige.De säger sig vara emot vissa företeelser som till exempel kvinnlig könsstympning, men i deras principprogram står det klart och tydligt att de struntar fullständigt i det och vill låta de länder där det förekommer sköta kampen mot det själva. Något de glömmer är att invandrare i Sverige skickar tillbaks nästan hälften så mycket till sina hemländer som vi ger i bistånd.

Att kriminaliteten går ner trots att invandringen ökar visar flera undersökningar och då inte bara i Sverige utan även internationellt. Det dödliga våldet minskar och det visas av antalet avlidna och det minskande antalet människor som behöver liknande vård. Vilka är det då som flitigt sprider och försöker få oss att tro att våldet ökar? På den här frågan finns det ett enkelt svar och det är Sverigedemokraterna och deras officiella och inofficiella mediekanaler, deras svans bloggar och grupper i sociala medier. Enda gången Jimmie Åkesson gick ut och tog avstånd i från våldet var när gärningsmannen var asylsökande och offren svenskar vilket visar en hel del av vad deras syn på vilka som de anser vara kriminella och vilka de vill ha hårdare straff för. Ekeroths motioner där han vill ha olika lagar beroende vilken etnicitet du har bekräftar också detta.

När Sverigedemokraterna talar om mångkulturens inflytande så pratar de om två saker. Den första är att de vill bevara det svenska och det andra är att de lägger in kriminalitet i begreppet kultur. Kulturer förändras och har alltid gjort det så vad är det egentligen som är så farligt med att vi får utländska influenser? Vi har ju Halloween, den amerikanska filmindustrin som dominerar  filmutbudet på bio och tv och framför allt kommer mycket av den musik som spelas i radio från USA, trots att vi har ett gediget utbud själva. Men detta bryr sig inte Sverigedemokraterna om för den förändringen och influensen har de inget emot. Det är endast så att de är emot vissa kulturers influenser. När Sverigedemokraterna talar om mångkulturens inflytande så pratar de också om en kultur där kriminalitet ingår och detta använder de som ett slagträ mot det mångkulturella Sverige och dess försvarare. De skrämmer folk till att bli sympatisörer.

De påstår att de är sanningssägare, likt en sekt som står för den enda sanningen och de som inte är med dom ska sköljas bort av syndafloden där den enda synden är att tro på alla människors lika värde eller som de kallar det att vara PK. Men är det verkligen de som sitter inne med sanningen? Ljuger resten av vårt samhälle?

Okej. På ena sidan har vi Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsens statistik om dödsfall och antalet vårdade med vissa skador, kriminalpolitisk forskning både i Sverige och internationellt, Migrationsverket, Statistiska centralbyrån, Polismyndigheten, Domstolsväsendet och Kriminalvården.

På andra sidan finns riksdagsmän för ett rasistiskt parti som använder trettio år gamla siffror som egentligen inte bevisar deras tes, partiledare som säger en sak, men sedan inte kan svara på frågan om det stämmer, ansvariga för reklamkampanjer som erkänner att det enda ”bevis” de har är egna upplevelser, riksdagsmän som påstår att det räcker som bevis med att känslan att saker och ting ökar.

Jag tror faktiskt att om vi tar ett djupt andetag och tänker efter så vet vi nog vilka som har rätt  Åkessons utspel om att ha en folkomröstning om invandringen är är att ett populistiskt sätt dupera väljarna att Sverigedemokraterna är det enda som ser problemet och tar tag i saken på allvar. Men vi behöver inte vara rädd för att bli blöt om fötterna och Åkesson.. Ja, han kan ta virke från sin ark och tilläggsisolera sitt luftslott för vintern kommer bli kall.

Åkessons ark och folkomröstning om invandringen

1 thought on “Åkesson, folkomröstning och syndafloden

  1. Oscar says:

    SD lär ju dessutom förlora folkomröstningen rätt så överlägset, iaf om frågan lyder: ”Tycker du att invandringen bör minskas med 90 %?” Här har SD definitivt inte folket på sin sida då bara 20 % gillar/halvgillar deras invandringspolitik.

    Över hälften vill visserligen se mindre invandring, men det betyder ju uppenbarligen inte att särskilt många vill minska den med 90 %. Dom flesta kanske bara vill minska den litegrann. Många kanske bara hoppas på att den minskar naturligt, men anser inte att den aktivt bör minskas. Många kanske bara är oroliga över att höga flyktingnivåer kan bidra till högre grad av främlingsfientlighet.

    Vem vet liksom, men hursomhelst så kan man inte hålla på att generalisera om dessa undersökningar som SD gör. Dom verkar tro att en önskan om mindre invandring är lika med en önskan om invandringsstopp. Men där är dom helt ute och cyklar. Det finns inga som helst tecken på att SD skulle ha folket på sin sida, bevisligen är det tvärtom.

    ”Tycker att invandringen bör minskas?” Vid denna fråga skulle det dock kunna bli ganska jämt.

Comments are closed.