Bokrecension: Övervakningen av nazister och högerextremister Statens offentliga Utredningar 2002:94.

Det är ingen bok man läser från pärm till pärm utan mer man går in och läser om de organisationer man är intresserad av just för tillfället. Det är en forskningsrapport om den övervakning Säpo gjort på högerextremister efter 1946. För att slippa gå igenom bakgrunden till varför denna rapport gjorts så citerar jag förordet:

”Säkerhetstjänstkommissionen tillkom vid en tidpunkt då olika forskare, framför allt historiker och statsvetare, inlett arbeten med projekt som låg nära kommissionens uppdrag. Flera av dessa projekt hade påbörjats inom ramen för det forskningsprogram om svensk militär underrättelse- och säkerhetstjänst som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet på regeringens uppdrag ut-lyst i februari 1998. Genom att anställa några av forskarna som experter kunde kommissionen tillgodogöra sig deras kunskaper och kompetens och ge dem möjlighet att arbeta med fri tillgång till det relevanta källmaterialet. Resultatet av deras arbete publiceras som bilagor till kommissionens betänkande. Rapporterna har föredragits för och diskuterats i kommissionen. Författarna svarar dock själva för sakinnehållet. Det är med andra ord respektive författares analyser, tolkningar och slutsatser som presenteras i rapporterna. Vidare publiceras som bilagor till kommissionens betänkande ett antal rapporter som författats inom kommissionens sekretariat och av enskilda kommissionsledamöter.”

Jag har använt uppgifter från denna i olika blogginlägg tidigare och kommer göra det flera gånger. De jag har tittat upp är självklart Sverigedemokraterna om vilka det står väldigt lite om och BSS och närliggande organisationer. Andra nazistiska och fascistiska organisationer som har egna delkapitler är Nysvenska rörelsen, Svensk socialistisk samling, Nordiska rikspartiet, Sveriges nationella förbund och små organisationer som Frisinnade unionspartiet, Reformpartiet och Vitt ariskt motstånd och Riksfronten med flera. Den är alltså enligt min mening ett måste om man granskar högerextremister i Sverige. Den finns i bokform, men även som pdf.

Här är mitt inlägg om Bevara Sverige Svenskt och den övervakning Säpo gjorde på vissa av deras medlemmar.

Bevara Sverige Svenskt (BSS) och Säpo