20 motioner och åsikter i SD’s värld

Sverigedemokraterna påstår att de inte är ett enfrågeparti och visst de har lagt motioner i andra frågor än invandringen. Tar man sig en titt på vad de har lagt för motioner överlag så hittar man en hel del besynnerliga saker som rasism, apartheid och en hel del tokerier

 

1. SD vill ändra i grundlagen och att man ska svära trohet inför Sveriges konung för att få medborgarskap Motion 2012/13:K382 Grundlagsändring

2. Återinföra sambeskattning – medför att kvinnor blir beroende av mäns inkomst eftersom kvinnans lön kommer gå till skatt. Motion 2012/13:Sk323 Frivillig sambeskattning

3. Sverigedemokraternas fall betyder det att de surar för att många ortnamn i fjällvärlden bara är samiska Motion 2012/13:Kr338 Svenska ortnamn i fjällvärlden

4. Inskränka aborträtten och därmed ta ifrån kvinnan sin rätt över sin egen kropp. Motion 2012/13:So574 Sänkning av gränsen för fri abort

5. SD vill endast tillåta fyrverkerier på svenska högtider Motion 2013/14:Fö248 Datum för tillåtet fyrverkeri

 

6. De vill sätta in militär mot ”problemområden” Motion 2011/12:Ju398 Vidareutveckling av särskilda beredskapspolisen

7. De vill ha olika standarder på fängelser beroende på vilken etnicitet du har Motion 2013/14:Ju416 Fängelselyx

10. SD vill ha ”förvaringscenter” för asylsökande Motion 2012/13:Sf206 Utvisning och förvar av svårutvisade
9. De vill att Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ska få hantera uppgifter som etniskt ursprung, medlemskap i fackförening eller hälsa i sina uppdrag  Motion 2012/13:A6 Motion med anledning av prop. 2011/12:176 Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

10. De vill sänka straffåldern till 13 år Motion 2013/14:Ju417 Sänkt straffmyndighetsålder

 

11. Första maj har varit arbetarnas internationella demonstrationsdag sedan år 1889 och den dagen vill SD avskaffa Motion 2013/14:K383 Avskaffa första maj som allmän helgdag

12. SD vill att polisen ska få föra register med kriterier som ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv Motion 2013/14:Ju321 Polisregister med känsliga personuppgifter

13. SD vill förbjuda tiggeri enbart för utländska medborgare och som straff utvisa dom på livstid Motion 2011/12:Sf344 Förbud mot tiggeri

14. SD vill styra media Motion 2010/11:K393 Politisk tv-reklam

15. SD vill återkalla medborgarskap vilket bryter mot de Mänskliga rättigheterna Motion 2011/12:K376 Återkallande av medborgarskap

 

16. De vill minska anslag till mångkultur och till organisationer baserade på etnicitet Förslag till statsbudget 2014 sid 155

17. De vill ge fängelse som påföljd till dom som sysslar med illegalt gatuspel (Gissa under vilken av de 3 koppar bollen ligger) Motion 2013/14:Ju322 Illegalt gatuspel

18. SD vill registrera brottsdömdas far och morföräldrars etnicitet i BRÅ’s statistik Motion 2012/13:Ju395 Tydligare statistik från Brå

19. De vill motverka svenskfientligheten – Som skäl menar de att svenska tjejer blir sönderknullade av invandrare Motion 2012/13:A385 Intensifierat arbete mot svenskfientlighet

20. De vill stoppa den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden, men endast den svenska Motion 2013/14:A403 Stoppa den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden

BONUS

De vill ha gratis hundpassning för riksdagsledamöter Motion 2014/15:2609

 

23 thoughts on “20 motioner och åsikter i SD’s värld

 1. Jimmy says:

  Hur är _frivillig_ sambeskattning dåligt? Får inte varje gift par välja själva? Vad är det som gör att just kvinnans lön går till skatt som du säger?

  1. polimasaren says:

   Eftersom SD är så ivriga berätta att vi är biologiskt olika och att kvinnan ska ha ett val att göra karriär eller inte och att de värnar om kärnfamiljen så visar det att SD vill att kvinnan ska stanna hemma. Hemmafruar brukar inte ha så bra betalt. Det är vanligast att folk jobbar halvtid i kvinnodominerade yrken. Vem som sen betalar störst del av sin lön är enkel matematik

   1. Jimmy says:

    Ok, vem tvingar det aktuella paret att utnyttja sambeskattningen i det fall det är ofördelaktigt för kvinnan?

   2. Annica Mathisson says:

    Tjänat betydligt mer än min man. Sluta generalisera oss kvinnor.

   3. Gaijin says:

    Det ironiska är att de som skulle tjäna mest på (frivillig) sambeskattning är traditionella par, vilka ofta är religiösa. Så riktigt traditionella muslimska familjer skulle nog välkomna detta SD-förslag…

 2. Malin johansson says:

  Att vilja sänka gränsen för fri abort är de inte ensamma om. Kanske i de politiska valmanifesten, men att ha en gräns där men i princip skulle kunna rädda livet på de foster som aborteras som senast är omoraliskt och skapar svåra situationer för vårdpersonal som ena veckan aborterar ett 18 veckors foster och strax därefter kämpar för att bevara livet på ett 22 veckors foster, eller ännu värre. Fostret som aborteras kan vara 22 veckor efter tillstånd från socialstyrelsen. Och alla andra länder runt omkring oss har lägre gräns för fri abort.

  1. Erik Eriksson says:

   Hur många 18 veckors foster kan räddas? (retorisk fråga).

   Svar inga. Idag kan vi rädda från vecka 22. Bland de som föds v22 är dödligheten och risken för permanenta skador hög. Världsrekordet för överlevnad är 21 veckor och fem dagar.

   http://www.1177.se/Halland/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-rad/De-forsta-manaderna/For-tidigt-fodda-barn/
   http://phys.org/news/2011-04-world-premature-baby-born-germany.html

   SD vill begränsa den fria aborten från v18 till v12 vilket saknar medicinska skäl. Istället är det sannolikt för att de motsätter sig abort som fenomen och att inskränka aborten är ett steg i ”rätt” riktning.

   1. Jenny Cecilia says:

    Jag hittar ingen ”kontakt” sida här, kan jag kontakta dig via mail på nåt sätt? Du är den forsta svenska antirasistbloggaren jag hittat på wordpress så skulle gärna utbyta lite idéer!

 3. Per Edman says:

  Punkt 15: Det går idag att återkalla ett permanent uppehållstillstånd om personen fått sitt PUT med uppgifter som visar sig ha varit falska. Hur det skiljer sig från medborgarskap vet jag inte.

  1. polimasaren says:

   Du kan inte återkalla ett medborgarskap utan att ändra i grundlagen. Genom att återkalla ett medborgarskap gör man någon statslös och det är mot de Mänskliga rättigheterna

  2. Ulf Vinjehag says:

   Då kanske man inte ska va så snabba med att dela ut medlemskap!!
   Och ställa tillbörliga krav för ett medlemskap som dom flesta andra länder gör..
   Motprestation för något så suveränt som ett svenskt medlemskap innebär.

 4. Chris says:

  Den här sidan är inte ens värd att lägga någon tid på

  1. polimasaren says:

   Det behöver du inte heller. Du hade inte heller bemödat dig att skriva nått, men okej nu har du gjort det.

Comments are closed.