Tagg: rasbiologi


Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning

I Sverigedemokraternas skrifter SD-Bulletinen och Sverige-kuriren såldes böcker i början av 90-talet. Det handlade om böcker av antisemiter och nazister och flera böcker hade ett rasideologiskt tema. I en annons i dubbelnumret av SD-bulletinen från 1992 så hittar vi den annons som syns nedan.

Sverigedemokraternas och 90-talets bokförsäljning

För att bild av vad det handlade om för bokförsäljning böcker har jag beskrivit dom nedan

Både Sovjet hotar Sverige och Kommunismens heliga krig är skrivna av antisemiten Juri Lina. Han har skrivit om att judar ligger bakom kommunismen och att det finns en global judisk konspiration. Lina har också påstått att flera börjar tröttna på den hysteriska förintelsepropagandan och att att det han kallar gaskammarlögnerna kommer att hamna på historiens sophög. Han har också blivit anklagad för högförräderi i sitt hemland Estland.

Arne Müntzing var en känd växtförädlare forskare u början va förra seklet, men i hans bok Ärftlighetsforskning – en översikt av metoder och huvudresultat från 1953 fanns det ett kapitel om rasförädling av människor, men som saknas i senare upplagor. Muntzing var dock antinazist.

Rasblandningarnas omfång och betydelse i romarriket skriven av Martin Nilsson handlar precis om det som pamfletten titel visar. Enligt Nilsson så gick Romarriket under på grund av rasblandning och detta påstående har användes bland extremhögern såsom både Bevara Sverige Svenskt och Sverigedemokraterna. Pamfletten gavs ut 1986 av det BSS-nära Svenska föreningen för samhällsforskning.

The political soldier är en  skriven av Derek Holland, tidigare chefsideolog för nazistiska National front och ses som en av de viktigaste texterna extremhögern.

Camp of the saints, skriven 1973 av fransmannen Jean Raspail och handlar om invandrare som landstiger i Frankrike och startar ett raskrig.

Slutligen såldes ett tal av Marie Le Pen. Le Pen var då partiledare för det franska högerextrema Front national och har på senare tid gjort sig känd för en hel del antisemitiska uttalanden.

Flera av dessa böcker såldes också i Sverige-kuriren som var deras partitidning innan namnbytet till SD-kuriren.

En annan författare som marknadsfördes av Sverigedemokraterna var Christopher Jolin och hans Varför kan vi inte lita på media. Jolin var en av grundarna till Bevara Sverige Svenskt och var en känd antisemit som också samarbetade med Radio islam under en tid. Radio islam är känd för sin extrema antisemitism och det register de hade över judar och såna de kallade judevänliga.

 

Nedan en annons på Arne Müntzings bok.

Sverigedemokraternas och 90-talets bokförsäljning

 

Källa: Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen av Mikael Ekman och Stieg Larsson ISBN: 91-7324-877-0

Från rasbiologi till svenskhet och kultur


Den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt bildades 1979 och några av de viktiga profilerna i organisationens begynnelse var Leif Zeilon, Niels Mandell, Sven Davidson, Christopher Jolin och Gösta Bergqvist. Både Davidson och Bergqvist hade ett förflutet i Nysvenska rörelsen där fascisten Per Engdahl var ledare. Bergqvist hade tillsammans med de övriga även en bakgrund i det nazistiska Nordiska rikspartiet.

Allt eftersom tillkom fler personer till BSS, både med förflutet i nazistiska rörelser och skinnskallar med åsikter långt ut på högerkanten. Några år senare föddes iden om att starta ett parti för att kunna nå ut med deras åsikter den parlamentariska vägen. Sverigepartiet bildades 1986 som en hopslagning av BSS och det populistiska missnöjespartiet Framstegspartiet.

Efter interna bråk så splittrades Sverigepartiet och den mer hårdföra nazistiska BSS-falangen samlades på ett möte den sjätte februari 1988. Sverigedemokraterna bildades. Från det datumet och fram till idag är en annan historia som finns berättad på ett flertal andra ställen.

Fyra månader innan bildandet av BSS skrev Per Engdahl följande i sin artikel, ”Invandringens risker” i Nysvenska rörelsens tidnings Vägen framåt’s aprilnummer

”Stryk gärna de rasbiologiska aspekterna. De är svårare att fastställa. Det räcker med de gruppsykologiska. Invandringens risker är uppenbara , om vissa gränser överskrids.

(…) Invandrarfrågorna hör till de mest tabubelagda i en fri svensk debatt. Massmedias representanter bildar en mur kring invandringen, en mur som principiellt inte får ha några gluggar. Politikerna vågar inte trotsa  mediafolket, även om en del av dom skulle vilja. De som tagit bladet ur munnen och sjungit ut, har råkat i blåsväder. De har t o m hotats med uteslutning från sitt parti. De som trotsar denna opinion på toppen, får omgående naziststämpeln på sig. Att kritisera den nuvarande invandringspolitiken, att anse att ett svenskt Sverige som ett värde i sig, betecknas utan vidare som nazism och därmed jämförbart med judeutrotningen, koncentrationsläger och massterror. Man har anledning att fråga sig vilka intressen som står bakom denna exempellösa hets.

(…) I kritiken av invandringspolitiken har arbetslösheten spelat väsentlig roll. Varför ta hit mer folk, när vi inte har arbete ens åt våra egna.

(…) Att upprätthålla och vidareutveckla ett gemensamt nationellt beteendemönster är förutsättningen för en statlig utveckling och därmed för en högre kultur. En invandring, som skapar betydande minoriteter med egna mönster utgör alltid ett hot mot ett folks existens och därmed mot den kultur, som den representerar.

(…) På 30-talet, när den rasbiologiska aspekten dominerade diskussionen, brukade vi i nysvenska rörelsen tala om rasblandning och rasbrytning. Vi kan lugnt stryka rasbiologin ur sammanhanget, även om den spelar en betydande roll. Vi vet tyvärr för lite om dess roll och dess gränser.

(…) Om för oss Sverige är ett värde i sig, om vi upplever det som en av våra främsta livsuppgifter att vidmakthålla svenskheten, att anpassa den till nya tiders nya krav, att bevara sambandet mellan svenskheten och det stycke jord som blev vårt, då framstår de hysteriska försöken att bromsa eller kväva en saklig debatt kring invandringen som ett förräderi mot Sverige. hetsarna i pressen, i Sveriges radios samhällsredaktioner, invandrarverket och partikanslierna har all anledning att besinna sig”

Här föddes den idé, i den rörelse som ledde till Sverigedemokraternas bildande, att istället för rasbiologi tala om svenskhet tillsammans med kultur.

Resten är tyvärr inte historia…

 

Från BSS till Sverigedemokraterna

Bevara Sverige Svenskt Wikipedia

Per Engdahl Wikipedia

Citaten finns inte bara tillgängliga i tidningen Vägen framåt utan även i

Det nödvändiga greppet – Ledaren i Vägen framåt 1968-1992 av Per Engdahl ISBN: 9789163721656

Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen av Stieg Larsson och Mikael Ekman Ordfront förlag ISBN 91-7324-877-0 Sid 67-69.

 

Sverigedemokraterna och DNA, biologiska släktdrag och genetiska egenskaper

Avslöjanden om att polisen för register över människor har varit flera den senaste tiden. Vi hade registret över romer där även barn registrerades, ett register över misshandlade kvinnor, register över asylaktivister. I dessa register finns människor som inte gjort sig skyldiga till någon form av brott.

Men det är inte bara polisen som vill föra register. Sverigedemokraternas Sven-Olof Sällström la en motion där han ville utöka IFAU:s (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) rätt att föra register över människors etniska ursprung, ras, hälsa, sexualliv, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och  medlemskap i fackförening. Flera av dessa är direkt olagliga att föra register över.

Kent Ekeroths omtalade motion där han vill att Kriminalvården ska kunna registrera fångars ursprung, alltså deras föräldrar och deras etnicitet. I principprogrammet nämns benämningar som svensk, assimilerad och ickesvensk och Ekeroth vill alltså göra ingrepp i två av dessa kategorier, men inte det tredje. Ett skolexempel på vi och dom och detta är inte en ”ensam galnings” motion utan hela partiet står bakom den.

dna_10

 

2011 la David Lång och Per Ramhorn en motion där de ville föra ett DNA-register över invandrare och det för att de anser att utomeuropeiska invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Även här så delas alltså folk upp i olika grupper där vissa ska behandlas olika oavsett om de är skyldiga eller oskyldiga till något brott.

Samma motion lades ett år senare, men den här gången av David Lång och Mikael Jansson.

Varför Sverigedemokraterna är så fascinerade av DNA, biologiska släktdrag och genetiska egenskaper så de lägger flera motioner om det och har ”nedärvda essenser” i sitt principprogram får vi nog gissa oss till. Men historien har visat att när man börjar närma sig detta tänk så har det aldrig slutat bra.

 

 

Sverigedemokraterna och rasbiologin del 2

Som jag visat i del 1 i denna artikelserie så hade Sverigedemokraterna rasbiologiska tankar från starten ända fram till mitten av 90-talet, men även vid enstaka uttalanden långt in på 2000-talet. Är detta något de lämnat bakom sig i sin jakt att bli normaliserade? Vissa säger att de endast har bytt ut ordet ras mot kultur och det för att slippa bli kallade rasister

”Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få. Till hjälp med att skapa en  grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen”

Källa: Sverigedemokraternas principprogram 2011 – Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 1.0 – 2012-02-17

”Det är klart att det finns olika raser. Det är en lott man föds med. Vissa får en sämre lott än andra, det är deras lott så är det ju. Det måste man se, att vissa är väldigt hetlevrade”
-Sven Holst var vid uttalandet ersättare för Sverigedemokraterna i Svedala
Källa:  Expo idag ”SD-politiker: Vissa raser är sämre lottade”  Publicerad 2012-12-05

”Det ligger i blodet hos vissa folkslag, döda och inge respekt”
-Sven Holst var vid uttalandet ersättare för Sverigedemokraterna i Svedala
Källa: Sydsvenskans artikel ”Politiker skyller på kapad sajt” Publicerad 2012-12-05

”Därför att jag anser att en nation och ett folk skall reproducera sig själva och behålla sin särart”
-Mats Dagerlind, tidigare skribent för Sverigedemokraternas officiella partiorgan
Källa: Inte rasist, men’s artikel ”Kommer mannen bakom Avpixlat ut som rasbiolog?” Publicerad 2013-03-16

”Om ett par generationer har nog detta lösts rent kemiskt, om inte annat så blandas det väl upp över rasgränserna också”
-Magnus Ingwall som var vid uttalandet SD:s vice distriktsordförande i Örebro län
Källa: Inte rasist, men’s artikel ”SD-politiker uttalar sig om rasgränser” Publicerad 2012-08-16

”Av kulturella skäl är det svårare, man smälter inte in i samhället som en färgad person på samma sätt som om man har kaukasisk bakgrund. Men numera är vi vana. Min pappa, som är stockholmare, han tappade ju hakan när han fick se en neger”
-Magnus Ingwall, som var vid uttalandet SD:s vice distriktsordförande i Örebro län
Källa: Inte rasist, men’s artikel ”SD-politiker uttalar sig om rasgränser” Publicerad 2012-08-16

”Ja men det tyder på att du är ett barn av ditt samhälle. Jag delar uppfattningen med personen jag pratade med där. Neger betyder ju svart. Vad är det för nedlåtande att bli kallad svart? Alltså jag är ju vit. Ska jag bli kränkt för att jag blir kallad vit? Det är ju ett biologiskt faktum. Jag är kaukasier. En svart man tillhör ju en annan, ja man får ju inte kalla det ras längre. Men alltså undergrupp som de politiskt korrekta kallar det”
-Bo Antonsson var vid uttalandet med i SD-Uddevalla
Källa: Inte rasist, men’s artikel ”SD-man: Det inte är rasistisk att kalla någon för neger” Publicerad 2012-10-25

”Nu visar araberna sitt rätta ansikte ! Som råa, primitiva halvmänniskor med våld istället för hjärna ger de sig besinningslöst på allt från väst”
-Karl-Otto Hultström, ledamot i SD Botkyrka
Källa: Inte rasist, men’s artikel ”SD-politiker i Botkyrka: araber är ”råa, primitiva halvmänniskor” Publicerad 2014-05-19

”Sverige befolkas av människor som präglas av sin aggressiva gen”
-Thomas Karlsen, SD Trollhättan
Källa: Expos artikel ” Val 2010: SD-topp i Trollhättan får stanna” Publicerad 2010 – 09-16

”Till er som hatar den vite mannen, ta er en titt på samhället och fundera hur världen skulle se ut utan honom. Är inte den vite mannens värld den bästa att leva i, jämfört med övriga världen? Istället för att hata den vite mannen så skulle jag vilja tacka honom för ett bra jobb hittills, även om det finns en hel del kvar att göra”
-Ilona Michalowski, SD Mölndal
Källa: Inte rasist, men’s artikel ”SD-politiker – var tacksam mot den vita mannen, han avskaffade slaveriet”  Publicerad 2014-08-09

”Jag känner här att om den växande negroida populationen i Malmö inte trivs i mitt land då finns det 54 afrikanska länder, så vad väntar ni på?”
-Eva-Marie Olsson, Sverigedemokraterna Malmö
Källa: Inte rasist, men’s artikel ”SD-politiker raljerar över den ”växande negroida populationen” och förutspår inbördeskrig” Publicerad 2014-08-15

”Nej alltså det har ingen betydelse. Oavsett om man kallar det ras eller undergrupp är det samma sak. Oavsett om du kallar det en svenskafrikan eller neger så är det samma sak. Det är bara värderingarna du lägger i begreppet”
-Reine Johansson, SD Trollhättan som svar på frågan ”Skulle du vilja införa rasbegreppet igen?”
Källa: Inte rasist, men’s artikel ”SD-man: Det inte är rasistisk att kalla någon för neger” Publicerad 2010-10-25

”Av kulturella skäl är det svårare, man smälter inte in i samhället som en färgad person på samma sätt som om man har kaukasisk bakgrund. Men numera är vi vana. Min pappa, som är stockholmare, han tappade ju hakan när han fick se en neger”
-Magnus Ingwall, som var vid uttalandet SD:s vice distriktsordförande i Örebro län
Källa: Inte rasist, men’s artikel ”SD-politiker uttalar sig om rasgränser” Publicerad 2012-08-16

”IFAU bör även fortsättningsvis ha rätt att behandla även andra känsliga personuppgifter än de som nu behandlas såsom ras, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, och sexualliv”
Sven-Olof Sällström, Riksdagsledamot Sverigedemokraterna
Källa: Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU4 på Riksdagen.se

”Tidningen kan knappast anses rasistisk. Alla muslimer tillhör ju inte samma ras”
Rikard Jomshof, Riksdagsledamot Sverigedemokraterna
Källa: Skånskans artikel ”SD skickar ut islamfientlig tidning” angående det samordnade utskicket av den islamofobiska tidningen Dispatched International Publicerad 2012-11-22

Ser man på dom citat från efter valet så är många uteslutna och är enligt partitoppen såna som letat in sig i partiet och har inget där att göra, men ser man på historien visad i del 1 och i raderna från det principprogram som gäller nu så var dessa som blev utesluta exakt i det parti de skulle vara. En hel del SD-politiker har blivit påkomna med att gilla Svenskarnas parti på Facebook. SvP är ett nationalsocialistiskt parti med rasbiologisk grund.

Jag skulle vilja avsluta detta inlägg om rasbiologin i partiet med ett citat från Sverigedemokraternas tidigare ekonomisk-politisk talesman Erik Almqvist hämtat från boken Svensk, svenskare… Ett reportage om Sverigedemokraterna skriven av Annika Hamrud och Elisabet Qvarford

De tidigare falangerna hade en annan syn på hur man ska kommunicera. Den nya förpackningen ska motverka nidbilden av oss. Men budskapet ska inte ändras

Sverigedemokraterna och rasbiologin del 1

Att Sverigedemokraterna grundades av nazister har jag visat här, här och här och nu tänkte jag visa hur det står till med rasbiologiska tankar inom partiet både då och nu. Jag kommer att börja med Leif Zeilon som var en av grundarna till både BSS och Sverigedemokraterna  och gå fram till valet 2010. Det jag hittar efter det kommer att visas i del 2 i denna serie om rasbiologin i partiet. Med hjälp av citaten nedan så vill jag visa att förekomsten av rasbiologiska tankar fanns bland partiets grundare och även i deras ideologi. 

Leif Zeilon, författare till boken BSS – ett försök att väcka debatt har i flera stycken i sin bok visat att han har ett rasbiologiskt tänk. Vidare visar jag citat från deras officiella partiorgan SD-kuriren, Ola Sundberg (en av partiets första talesmän), Mikael Jansson (förra partiledaren) och självaste Jimmie Åkesson med flera. Det handlar alltså om högt uppsatta partiföreträdare och inte några enstaka fotfolk.

”Att de olika huvudraserna skiljer sig åt inte bara till det yttre utseendet utan även till intelligens och kreativitet, varför rasblandningen innebär en förändring i fråga om allmän intelligens och kreativitet hos ett folk.”
– Leif Ericsson (Zeilon), fd talesman och grundare av Sverigedemokraterna, om en av de åsikter som enligt han censureras.
Källa: BSS – ett försök att väcka debatt / En sammanställning av Leif Ericsson, utgiven av Ex-friends of Sweden, Long Beach, Ca, 90803. (June 1990) ISBN 91-630-0090-3. Sid: 71.

”Att det tar århundraden och årtusenden att bygga upp en duglig befolkning medan ett fullgott folkmaterial inte kan köpas på någon marknad eller genom import från avlägsna länder med en helt annan folkstam.”
– Leif Ericsson (Zeilon), fd talesman och grundare av Sverigedemokraterna, om en av de åsikter som enligt han censureras.
Källa: BSS – ett försök att väcka debatt / En sammanställning av Leif Ericsson, utgiven av Ex-friends of Sweden, Long Beach, Ca, 90803. (June 1990) ISBN 91-630-0090-3. Sid: 72.

”Att man blundar för eller hyllar de svartas rasmedvetande liksom det religiöst grundade judiska, medan man avfärdar de vitas rasmedvetande som ondskefull ”rasism” eller ”nazism”.”
– Leif Ericsson (Zeilon), fd talesman och grundare av Sverigedemokraterna, om en av de åsikter som enligt han censureras.
Källa: BSS – ett försök att väcka debatt / En sammanställning av Leif Ericsson, utgiven av Ex-friends of Sweden, Long Beach, Ca, 90803. (June 1990) ISBN 91-630-0090-3. Sid: 72.

”Om man sedan ser till visionen om ett ”icke-rasistiskt” Sydafrika, skulle jag inte vilja kalla Sydafrika för ett rasistiskt land. […] Vad politiken i grunden går ut på är att alla
raser och grupper skall få utveckla sina egenskaper inom sin egen grupp. Detta är inte rasism, utan rasmedvetenhet vilket är något helt annat.”

– Richard Meyer i Sverige-Kuriren om Sydafrika.
Källa: Sverige-Kuriren nr 10, Mandelas besök i Sverige, 1990. (s. 8 )

”Det är onaturligt och osvenskt med främmande barn på dagis. Jag vill inte använda ordet ras, men det ser äckligt ut när man ser två föräldrar med en indisk unge mellan sig.”

-Ola Sundberg, tidigare talesman för Sverigedemokraterna.
Källa: Östgöta Correspondenten, 900401.

”En del kulturella skillnader emellan torde ha rasmässig grund. Detta borde kunna sägas nu, när de flesta t o m erkänner själsliga skillnader mellan man och kvinna existerar”
Mikael Jansson, Sverigedemokraternas ordförande under perioden 1995 till 2005.
Källa: ”Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen” av Stieg Larsson och Mikael Ekman, sid 163 / Mikael Jansson, Politisk tidskrift, nr 6 – 1991.

”Etniciteten innefattar framför allt kultur, språk och religion, men man kan heller inte bortse från att utseendet också har en viss betydelse.”
– Jimmy Åkesson, då ledamot i Sverigedemokraternas styrelse.
Källa: Sydsvenskan, Sd-ledaren har tagit plats i rampljuset, av Niklas Orrenius, 070422.

”BNP är Englands största nationella parti och följaktligen Englands närmaste motsvarighet till SD. […] Politiskt får man väl säga att BNP är betydligt tuffare och hårdare än SD. Men då får man tänka på att situationen i England är mycket värre än i Sverige. Det finns områden runt London och andra storstäder typ Manchester och Liverpool där man knappt ser en vit människa så långt ögat når.”
Källa: Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen (2001), av Stieg Larsson och Mikael Ekman. Utgiven av Ordfront förlag. Originalkälla: SD Bulletin, november 1995.

“Över våra huvuden har politikerna, i största möjliga tysthet, beviljat byggandet av osvenska symboler i våra kommuner. Moskéer kommer inom kort att förfula allt fler av våra stadsbilder. Till Sverige pågår en invasion av främmande människor. På sikt hotas det svenska folket att utrotas till följd av rasblandning, lågt barnafödande, ökade aborter och andra inslag som drabbar vårt folk.”
– Samuel Älgemalm, ledamot i Växjö kommunfullmäktige, på hemsidan för SD Växjö. Texten kom ursprungligen från Nationalsocialistisk Fronts (NSF) kampanjhemsida mot Moskéer.
Källa: Dagens Nyheter, Sd använder sig av Nsf-propaganda, av Philip Ramqvist. 080706.

”Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.” Ett välmående fritt folk i en homogen svensk stat.”
Källa: För Sveriges bästa: Sverigedemokraternas program – Sverigedemokraternas program antaget vid Riksårsmötet den 10 juni 1989.

Som vi ser i det sista citatet så fanns rastänket även i deras principprogram så då bör man kunna fastställa att rasbiologin var en officiell ståndpunkt.