Tagg: nazism


Sverigedemokraterna och gammelnazisternas avståndstagande

På en föreläsning om Sverigedemokraternas historia så börjar Mattias Karlsson att försöka måla upp en mörk av bild övriga sju partierna. Det är ett vanligt sätt av både SD-företrädare och sympatisörer där de istället för att ta ansvar för sin egen historia och istället projicerar allt på andra partier. Frasen ”men dom då” ser man alldeles för ofta.

Sverigedemokraterna har aldrig till hundra procent tagit avstånd ifrån sin historia istället har de försökt att förminska den och ljuga om den. Som ett exempel på hur de försöker ljuga om historien så säger Karlsson att Sverigedemokraterna inte är en fortsättning på Bevara Sverige Svenskt. Som bevis anger han att BSS lades ner 1986 och SD grundades 1988. Sanningen är den att halvvägs in i BSS:s existens bestämde sig dom att de skulle använda sig av demokratin för att nå ut med sina åsikter, men det dröjde ända tills 1986 innan ledarfigurer och aktivister tillsammans med Framstegspartiet bildade Sverigepartiet, men bara efter drygt ett år splittrades partiet på grund av interna bråk. Strax efter gjordes ett nytt försök att bilda ett parti av BSS-fraktionen alltså i stort sätt samma människor. Det partiet döptes till Sverigedemokraterna. Det är alltså samma nazister som var ledande i BSS som bildade SD, men det tog två försök innan de lyckades får till ett part som höll. Detta med ordklyveri är en annan av partiets strategier. Fråga Åkesson vad järnrörsskandalen eller attacken är så kommer han svara vadå vilken attack? Eftersom det inte rörde sig om en ren attack så kommer han att svara att han inte vet vad vi pratar om. Jag har skrivit om deras första partiprogram och likheterna mellan det och BSS och Sverigepartiets program i ”SD:s partiprogram från 1989 och det nazistiska arvet

Det jag ska göra i det här inlägget är att ta upp några av de gammelnazister som var med och grundade eller var med som viktiga medlemmar. Det handlar om nazister som var med i partier på 30-talet ända fram till fascistiska Nysvenska rörelsen och nazistiska Nordiska rikspartiet.

Vi börjar med den kändaste nazisten i Sverigedemokraterna Gustaf Ekström. Ekström gick som ung med i WaffenSS. Han ville slåss mot judebolsjevismen. Han hade även ett förflutet i Sveriges Fascistiska Kamporganisation (SFKO), Nationalsocialistiska arbetare partiet (NSAP), Nordisk Ungdom (NU). Här i klippet ser vi honom förneka Förintelsen och när reportern frågar om han fortfarande tror att Förintelsen var krigspropaganda så skrattar han bara.

 

En annan nazist som var med och grundande SD var Gösta Bergqvist. Han hade ett förflutet i Nordisk ungdom, Nationalsocialistiska arbetarepartiets ungdomsförbund. Han var också ansvarig för Bevara Sverige Svenskt’s postbox. I en frekvens i Tv-programmet Ramp från 2005 pratar Bergqvist om rashygien som han säger att det inte är något fel med. Han gick efter sin tidi Sverigedemokraterna med i det högerextrema Nationaldemokraterna som var ett utbrytarparti från SD. Nedan ses han på en hyllningsmanifestation för den tyske nazisten Rudolf Hess, Hitlers ställföreträdare. Bilden bredvid är Bergqvists partibok från Nordisk ungdom.

  Gösta Bergqvist Sverigedemokraterna avståndstagande

Lite kuriosa om Bergqvist: I samma dokumentär så pratar han om sin tid i Nordisk ungdom. Han beskriver förbundet så här

”Det liknade scouterna mycket”  samtidigt som bilden nedan visas.

Sverigedemokraterna avståndstagande

Erik Walles även han hade ett förflutet i NSAP eller Svensksocialistisk samling som de bytte namn till. Han var deras chefsideolog och ställföreträdande partiledare. I hans hus i Malung hittades delar av det register på judar som partiet samlade in för att snabbt kunna deportera alla judar ifall Hitler skulle inte Sverige. I Sverige-kuriren, SD-kurirens föregångare skrev Walles en fyra sidor lång hyllning till nationalsocialismen. Han skrev att man skulle vara stolt över att vara nationalsocialist. Han hyllades i samma tidning efter sin död för sina kunskaper.

”Walles höll på ända in i döden”

Förintelsen var på väg till Sverige

Grundaren till BSS och medgrundaren till SD, Leif Zeilon hade ett förflutet i det högerextrema och antikommunistiska Demokratisk allians, Nysvenska rörelsen och var också styrelseledamot i Sverigepartiet. När Mikael Jansson tog över partiledarrollen i SD bildade istället Zeilon det nazistiska partiet Hembygdspartiet som senare bytte namn till Konservativa partiet. Jag har tyvärr inte hittat mer propagandamaterial från Hembygdspartiet än de här små bilderna, men andemeningen i partiet kommer fram bra ändå. Den första bilden är ett kollage med SD:s Mikael Jansson och Hembygdspartiets propagandaflyer. Fler som gick med i samma parti var Jerker Magnusson, även han nazist och det var hemma hos honom som SD bildades 6 februari 1988 och Sven Davidson, tidigare ordförande i BSS och ordförande i Nysvenska rörelsens Stockholmsavdelning och han var också med på det mötet då SD bildades. Symbolen på den andra bilden är en så kallad hagalruna. Bland nazister representerar hagalrunan en absolut tro på den nazistiska ideologin. Runan användes på flaggor och märken av Hitlertysklands SS-bergsdivision ”Nord” som var stationerad i Norge. Runan finns i två varianter. Den germanska har i modern tid bland annat använts av Hembygdspartiet och vit makt-bandet Heimdall.

Sverigedemokraterna avståndstagande HembygdspartietExpo #2 1995

Bo Nilsson som var vice partiledare åren 1991 till 1992 som var uttalad nationalsocialist redan innan Sverigedemokraterna gick vidare till Nationalsocialistisk front och senare till Nordiska motståndsrörelsen.

Bo Nilsson Sverigedemokraterna avståndstagande61-åring blev idol för unga nazister

De jag har visat har haft en ledande eller viktig position i Sverigedemokraterna och de har haft ett förflutet i nazistiska och extrema rörelser innan de har gått med partiet. De har sen efteråt visat att de har haft åsikterna kvar trots att de varit med i Sverigedemokraterna. De har alltså inte tagit avstånd ifrån de extrema åsikter de hade innan. Detta argument att de har tagit avstånd ifrån sina förflutna som SD ibland använder för att skyla över sina tidigare företrädare är alltså inget annat än lögn.

WaffenSS-frivillig fostrade dagens nazister

Jag har tidigare skrivit om fascistledaren Per Engdahl (Nysvenska rörelsen) och hans artikel i Vägen framåts aprilnummer 1979 där han ger rådet att sluta upp att prata om rasbiologi och istället prata om kultur. Jag har också skrivit om den italienske högerextremisten Mario Borghezio som föreläser inför franska fascister om att ha en politik utåt, men att ha samma ideologi under ytan som de alltid har haft.

Flera tidiga medlemmar i Sverigedemokraterna hade ett förflutet i tidiga nazistorganisationer och partier och bland annat Gustav Ekström som var frivillig i WaffenSS. Ekström var revisor på både riksnivå och i Malmösektionen. Andra som hade ett förflutet var Gösta Bergqvist som var sekreterare i SD Malmös första styrelse och Erik Walles som hyllade nationalsocialismen i en krönika SD-kurirens föregångare Sverigekuriren och som efter sin död prisades i samma tidning för sin kunskap.

Ingemar Somberg gick med i WaffenSS som frivillig och slutade som SS-Unterscharführer vilket motsvarar furir. Franz Schönhuber, ni vet han som stod bredvid Sverigedemokraten Björn Söder på det nu berömda fotografiet hade samma rank. Somberg tjänstgjorde i bland annat i Division Wiking och Division Nordland. Han avled 2003 av sviterna från sin diabetes.

1998 skrev han en nyårskrönika i den nationalsocialistiska tidningen Wärendsbladet där han uppmanade dagens nazister att ändra sin stil.

Det är inte som på 30-talet (…) Tänk därför på att nazisymboliken från 30-talet inte är gångbar längre och dessutom straffbar (…) Min förhoppning inför 1999 är att alla kan samlas under en sammanhållande ledning och bakom ett icke enbent partiprogram. Låt oss sammanställa ett tusenfota program där inte främlingshat och vit makt är det enda viktiga, bredda därför argumenteringarna till alla områden. Till er unga vill jag bestämt vädja: Häng in uniformen, ställ ifrån Er ölburken och sluta skråla om judeslakt. Måste ni marschera så gör det i takt. Ni framhäver inte den vita rasens överlägsenhet genom att gå som en fårskock.

Som ni ser så uppmanar han klart och tydligt dagens nazister att förändra sitt utseende utåt och istället precis som t.ex Sverigedemokraterna gjort rensat demonstrationstågen på störande element som skinnskallar med nazisymboler. Detta gjorde den dåvarande partiledaren Mikael Jansson redan 1996 då han införde det så kallade uniformsförbudet vilket vi kan se här i form av en notis i SD-bulletinen septembernummer 1996.

waffenss

 

Ingmar Somberg i äldre dagar från tv-serien Svenskarna som stred för Hitler. Den svartvita bilden som visas som bild på Facebookdelningen är ifrån samma serie, men är från Sombergs tid som WaffenSS soldat.

Nazisttanten Oredsson

Igår den 1:a maj var jag i Borlänge för att protestera mot nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Att nazister tillåts demonstrera på svensk mark är ett omtvistat ämne. En del vill förbjuda organisationen helt och hållet medan andra värnar om åsiktsfriheten och yttrandefriheten. Sverige har skydd av FN:s konventioner om de skulle vilja förbjuda nazistiska organisationer.

Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD)

Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1965 och trädde i kraft 1969.

Regeringar som har ratificerat konventionen erkänner :

  • definitionen av diskriminering som varje åtskillnad, uteslutning, inskränkning eller förmån baserad på ras, hudfärg, börd eller nationell eller etnisk härkomst, vilka har till syfte eller verkan att upphäva eller försämra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet på likställd fot av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på samhällslivets politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden
  • att de ska avskaffa rasdiskriminering, förbjuda diskriminerande praxis och, där så är berättigat, tillse att vissa rasgrupper får utvecklas och åtnjuta skydd
  • att de ska göra det straffbart att sprida idéer som är grundade på teorier om rasöverlägsenhet eller hat och att olagligförklara varje organisation som verkar för rasism

Yttrandefriheten eller åsiktsfriheten är inget problem. De kan ha åsikter och yttra sig var de vill bara det inte är bebyggt område. Där är det ingen som hindrar dom. En annan konvention vi måste ta i beaktning är Europas konvention om föreningsfriheten.

Mötes- och föreningsfrihet

1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster
samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig
till fackföreningar för att skydda sina intressen.

2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra
inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som i
ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till
den nationella säkerheten eller den allmänna säkerheten, till
förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller
moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.
Denna artikel hindrar inte att det för medlemmar av de väpnade
styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen görs lagliga
inskränkningar i utövandet av de nämnda rättigheterna.

Som vi ser så finns det möjligheter även här att förbjuda nazister att organisera sig.

Tillbaks till Borlänge. Nordiska motståndsrörelsen som är enligt Säpo den nazistiska organisation som är mest farlig för rikets inre säkerhet samlades i en park efter att ha marscherat genom staden. De möttes av burop och de sedvanliga antirasistiska slagorden och ramsorna. I bland ifrågasätts argumentet att NMR skulle vara nazister. Svaret på det är enkelt. De kallar sig själva för nationalsocialister.

Förutom ett hundratal uniformerade nazister (svarta byxor, vit skjorta och svart slips) så följdes NMR av civilt klädda nazister och sympatisörer. En av dom var den den ökände Vera Oredsson, före detta partiledare för Nordiska rikspartiet. NRP fostrade flera av Sverigedemokraternas grundare och tidiga medlemmar. Vera som kom som Sverige 1945 med dom vita bussarna. Hennes far var medlem i Sturmabteilung (SA). Hon gifte sig med partiledaren för Nationalsocialistiska arbetarepartiet Sven Olov Lindholm. 1960 gick hon med i NRP och kort därefter så gifte hon sig för andra gången och den här gången var det Göran Assar Oredsson som var den lycklige?.

Att göra en sån kallad hitlerhälsning är brottsligt och klassas som Hets mot folkgrupp. Ett par företrädare hade väldigt svårt för att hålla sig. Det ryckte i lite högerhanden så att säga. Den som inte kunde hålla sig och fullföljde det hela var just Vera Oredsson.

oredsson

Det är lustigt att dessa storslagna alfahannar i Nordiska motståndsrörelsen inte kan få en gammal kär… nazisttant som Oredsson att hålla fan på sig.

Nedan en bild på en yngre Vera där hon lär ut hur man gör en korrekt hitlerhälsning

veraoredsson heil

 

PS

Samtidigt som vi andra oroades att nazister marscherade på våra gator så oroade sig SD:s starke kvinna i Borlänge över att vänstern skulle höras

13148099_10153983150670733_1845516565_o

 

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning

I Sverigedemokraternas skrifter SD-Bulletinen och Sverige-kuriren såldes böcker i början av 90-talet. Det handlade om böcker av antisemiter och nazister och flera böcker hade ett rasideologiskt tema. I en annons i dubbelnumret av SD-bulletinen från 1992 så hittar vi den annons som syns nedan.

Sverigedemokraternas och 90-talets bokförsäljning

För att bild av vad det handlade om för bokförsäljning böcker har jag beskrivit dom nedan

Både Sovjet hotar Sverige och Kommunismens heliga krig är skrivna av antisemiten Juri Lina. Han har skrivit om att judar ligger bakom kommunismen och att det finns en global judisk konspiration. Lina har också påstått att flera börjar tröttna på den hysteriska förintelsepropagandan och att att det han kallar gaskammarlögnerna kommer att hamna på historiens sophög. Han har också blivit anklagad för högförräderi i sitt hemland Estland.

Arne Müntzing var en känd växtförädlare forskare u början va förra seklet, men i hans bok Ärftlighetsforskning – en översikt av metoder och huvudresultat från 1953 fanns det ett kapitel om rasförädling av människor, men som saknas i senare upplagor. Muntzing var dock antinazist.

Rasblandningarnas omfång och betydelse i romarriket skriven av Martin Nilsson handlar precis om det som pamfletten titel visar. Enligt Nilsson så gick Romarriket under på grund av rasblandning och detta påstående har användes bland extremhögern såsom både Bevara Sverige Svenskt och Sverigedemokraterna. Pamfletten gavs ut 1986 av det BSS-nära Svenska föreningen för samhällsforskning.

The political soldier är en  skriven av Derek Holland, tidigare chefsideolog för nazistiska National front och ses som en av de viktigaste texterna extremhögern.

Camp of the saints, skriven 1973 av fransmannen Jean Raspail och handlar om invandrare som landstiger i Frankrike och startar ett raskrig.

Slutligen såldes ett tal av Marie Le Pen. Le Pen var då partiledare för det franska högerextrema Front national och har på senare tid gjort sig känd för en hel del antisemitiska uttalanden.

Flera av dessa böcker såldes också i Sverige-kuriren som var deras partitidning innan namnbytet till SD-kuriren.

En annan författare som marknadsfördes av Sverigedemokraterna var Christopher Jolin och hans Varför kan vi inte lita på media. Jolin var en av grundarna till Bevara Sverige Svenskt och var en känd antisemit som också samarbetade med Radio islam under en tid. Radio islam är känd för sin extrema antisemitism och det register de hade över judar och såna de kallade judevänliga.

 

Nedan en annons på Arne Müntzings bok.

Sverigedemokraternas och 90-talets bokförsäljning

 

Källa: Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen av Mikael Ekman och Stieg Larsson ISBN: 91-7324-877-0

Sverigedemokraterna och Erik Walles

Erik Walles, före detta ställföreträdande partiledare i den så kallade Lindholmsrörelsen, nazistparti från 30-40-talet, var medlem i Sverigedemokraterna fram till sin död i slutet av 1991. I det gamla Nationalsocialistiska arbetareparti (NSAP) och senare Svensksocialistisk samling (SSS) hälsades partiledaren med ”Hell Lindholm”.
Efter hans död hittades det, i hans hem, det gamla Lisellska huset i Malung (se bild) en mängd dokument bland annat ett antal stenciler, ett register på 3000 svenska judar som skulle lämnas över till Nazityskland vid ett eventuellt övertagande. Det ska finnas två delar till av detta register på sammanlagt 9000 judar. Efter att han hade hoppat av sin politiska karriär arbetade han som lektor vid läroverket i Falun.

Lisellska huset i Malung

Lisellska huset

I Sverigedemokraternas medlemsbulletin ”1 1992 finns det en ”dödsannons” (se bild 1) där han beskrivs som mycket kunnig och att han har ändrat uppfattning i vissa frågor.

Erik Walles

I Sverigekuriren #7-8 1989 (SD-kuriren innan namnbytet) var Walles författare till en flersidig artikel om den nationella rörelsen under ett halvt sekel. Han beskriver bland annat det parti han själv var med i. I nedan citat menar Walles att Sven Olov Lindholm förtjänar ett erkännande.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Historien skall kanske en gång ge honom det erkännande han förtjänar för detta[/otw_shortcode_quote]

Vidare i artikeln nämner han likheten mellan SD och de gamla nazisterna.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”](…) då hon säger att SD och likasinnade är samma andas barn som de gamla ”nazisterna” och det är verkligen ingenting att skämmas för[/otw_shortcode_quote]

Han beskriver också NSAP:s partiprogram och här tar han upp ett antisemitismen som han anser vara måttlig. Ta detta i beaktning och lägg till det om det judiska registret jag skrev om i början av inlägget.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Den sista programpunkten gällde brytandet av judeväldet.Egentligen behövdes inga speciella åtgärder för detta, ty hela programmet syftade till att omöjliggöra otillbörligt inflytande från finanskretsar. Storfinansen, som för Sveriges del representerades av huset Wallenberg, Wenner-Green och huset Bonnier, var internationell, och judiskt inflytande på svenskt näringsliv kunde komma också från utlandet. Den antisemitiska ståndpunkten ser i programmet ganska moderat ut men kunde i propagandan ta sig osympatiska och stötande uttryck[/otw_shortcode_quote]

Ena stunden hyllar de honom för sina kunskaper och skriver att han har ändrat uppfattning och i andra stunden låter de honom skriva en hyllning till den svenska 30-talsnazismen och deras ledare.

Hyckleri!

SD-bulletinen #1 1992

Sverige-kuriren #7-8 1989

Jag har känt till mycket om Erik Walles sen tidigare, men eftersom jag inte har möjlighet att ta mig till Riksarkivet, Kungliga biblioteket eller andra källor till material så har jag varit tvungen att nöja mig med det jag visste. Men nu har Dalademokraten skrivit två väldigt intressanta artiklar om den gamla nazisten och SD-medlemmen.

”Walles höll på ända in i döden”

Walles skrev partihistoria hos Sverigedemokraterna

 

 

Nästa sida →