Tagg: nationalism


Kort beskrivning av Sverigedemokraterna och nationalism

Politiska ideologier består av samman- förda idéer som syftar till att legitimera dominerande gruppers intressen och maktpositioner.
 
De fyra största:
  • Socialism
  • Liberalism
  • Konservatism
  • Nationalism
 
Nationalismen är en av de viktigaste ingredienserna i nazismen och fascismen. Nationalister har alltså en helt annan syn på hur ett samhälle ska se ut. Nationen framför allt. Alltså den enskilde får står tillbaka för Nationens fördel. I alla former av nationalism anser befolkningarna att de delar någon sorts gemensam kultur, och kultur kan aldrig separeras helt från etnicitet. Nationalismen som ideologi är alltid exkluderande mer eller mindre så därför har de flesta nationalistiska partier ett starkt motstånd mot invandring. Det handlar om att skapa en homogen Nation.
 
I Sverige vill Sverigedemokraterna skapa ett etniskt och kulturellt homogent samhälle där minoriteter inte är välkomna om de inte assimileras till 100%. Alltså överger ALLT från sina gamla liv. De saker som format dom till de individer de är.
 
Något annat de vill förändra är kulturen. Detta är något som Sverigedemokraterna har börjat med nu när de mer eller mindre fått vad de har velat med invandringen. Det är alltså nu de på allvar har börjat förändra vårt samhälle i grunden.
 
En del kommer att säga ja, men Sverigedemokraterna är ju konservativa. Ja, det stämmer med deras konservatism vilar på en nationalistisk grundsyn. Vissa statsvetare vill också lägga konservatismen som en ingrediens i fascismen.
 
Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen yttrat sig om att de vill förändra grundlagen för att kunna införa sin Nationalism, alltså ett helt annat samhälle än vad vi är vana vid. De har även motionerat om detta.
Från Wikipedia om Ultranationalismen. Det är den nationalism SD anses ha och det är den nationalismen som är en del av fascismen:

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Emellertid som ultranationalism kan den övergå till avskaffande av frihet. Ultranationalism leder till förnekande av frihet för etniska minoritetsgrupper inom en nation eller till aggression mot andra nationer. Ultranationalismen kan legitimera sig genom mytiska berättelser om förgångna kulturella eller politiska storhetstider, eller genom föreställningar om förmodade gamla fiender, eller idéer om antropologiska och genetiska egenskaper för att rationalisera idéer av nationell överlägsenhet.[/otw_shortcode_quote]

När man beskriver Sverigedemokraterna är också populismen ett måste att ta upp. Med det menas inte opportunismen (att anpassa sin politik efter vad man tror ”folk” vill höra), utan den verkliga populism som innebär att man säger sig företräda folket mot en politisk, social och ekonomisk elit som sviker och/eller suger ut folket. Populismen är stark i Sverigedemokraternas retorik, men inte lika tydlig i deras ideologiska dokument. Närliggande till populismen är tanken om en folklig pånyttfödelse, där folkets svunna storhet ska återupprättas och de ska återfå sina rättmätiga privilegier – som eliten snuvat dem på. Lägg ihop populistisk nationalism, myten om ett land i förfall (som genomsyrar SD:s retorik till den grad att de skrivit en krönika i Wall Street Journal om det) och löftet om folklig/nationell pånyttfödelse. Det är en skrämmande kombination nå Nationens pånyttfödelse är en annan viktig hörnsten i definitionen av fascism och att förmedla en bild av ett samhälle i degeneration och förfall en annan.

Nationalism låg bakom folkmorden i Nazityskland, Rwanda och forna Jugoslavien. Några exempel på andra tidigare nationalistiska stater förutom Nazityskland var Japan och Italien under andra världskriget. Exkluderande samhällen har vi haft gott om i historien och för att nämna ett par så har vi den amerikanska Södern under framför allt i mitten av 1900-talet och apartheidregimen i Sydafrika.

 

Detta är en kort inblick i vad nationalism är och hur Sverigedemokraterna vill förändra Sverige.

Mer om nationalism: Wikipedia – Nationalism

Sverigedemokraterna och etnonationalism

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Etnisk nationalism eller etno-nationalism definierar nationen på etnisk grund, där etniciteten alltid inbegriper ett element av härkomst från tidigare generationer (ius sanguinis). Den inbegriper också tankar om en kultur som gruppmedlemmarna delar med sina förfäder, och vanligen ett gemensamt språk. Medlemskap i nationen anses ärftligt[/otw_shortcode_quote]

Så står det om etnonationalism på Wikipedia.

Förändringar i Sverigedemokraternas partiprogram.

I Sverigedemokraternas principprogram från 2011 står det att partiet är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn och det är något som märks när man går igenom programmet. Nationalismen är tydlig. Hur har deras partiprogram förändrats genom åren? Flera i partitoppen hyllar det första programmet, men anser att partiet radikaliserades i början av 90-talet. David Nyström från Gefle dagblad har gått igenom och granskat olikheterna mellan programmet från 1994 och 2011 års program. Han visar att programmet har radikaliserats efter att Åkesson och Karlsson tog över skrivandet.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”][…] läsningen visade att dagens SD-program är mer radikalt än det som antogs för 20 år sedan, har mer exkluderande skrivningar om icke-svenskar, är mer nationalistiskt och snävar in definitionen av den svenska monokulturalismen ännu mer![/otw_shortcode_quote]

Programmet från 1994 innehåller 32 ämnesrubriker och endast 8 av dom innehåller skrivningar som ger invandrare individuellt eller i grupp skulden för olika problem. 24 av dom är i princip fria från invandringskritiska aspekter.

När vi går igenom 2011 års program finner vi att 15 av 22 programpunkter handlar om föreställningen om ”hotet” från den invandrade kulturen eller så landar resonemanget i denna slutsats. Hälften av av programpunkterna som också är hälften av sidantalet i programmet handlar om kultur-, nationalism- och invandringsrelaterade ämnen.

Det är också i det senare programmet som ”den nedärvda essensen” återfinns. Den som definierar vilka vi är och vilka egenskaper vi bär med oss.

Partiets historia.

Redan 1994 gick Åkesson med i partiet och Mattias Karlsson gick med några år senare och det dröjde inte många år förrän dessa två blev ansvariga för partiprogrammet. Det första programmet de var med och författade var det som skrevs 2002. 2005 tog Åkesson och hans kamrater över och Åkesson valdes till partiledare. De var några kamrater som höll ihop på den tiden och det var framför allt Åkesson, Karlsson, Jomshof och Söder. Redan från början stod det klart att deras intuitioner var att förändra partiet.

När Åkesson gick med i parti hade det en partiledare som hade ett förflutet i nazistiska och fascistiska organisationer, det såldes nationalsocialistisk musik i partitidningen och det gjordes så kallad hitlerhälsning på deras manifestationer. Fram till 1995 hade 60 procent av partistyrelsen på olika sätt kopplingar till nazism och fascism. 1994 hade fyra av tio av samtliga kandidater före, under eller efter kopplingar till den svenska nazismen.

Den öppna svenskheten.

Mattias Karlsson har vid flera tillfällen yttrat att den öppna svenskheten är en av de viktigaste punkterna i Sverigedemokraternas ideologi. Med den öppna svenskheten menas att alla kan bli svenskar. Ändå missade han att skriva in den i programmet 2005. Samma program de gick till val med 2010.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas. Man ska alltså också kunna känna igen varandra såsom tillhörande samma nation. Nationen utgörs av folket och dess särart.[/otw_shortcode_quote]

Den öppna svenskheten sägs vara så pass snäv så att knappt någon kommer igenom det nålsöga som krävs för att bli svensk. Det krävs bland annat att människor ska assimileras alltså de ska lämna sin egen kultur och arvet från sitt ursprung och anamma det svenska. Det kan ta flera generationer heter det i deras partiprogram. Så i praktiken kan inte alla bli svenskar. Vi minns Björn Söders uttalanden om judar och samer som inte kan bli svenskar vilket även finns förankrat i deras program.

Jimmie Åkesson.

etnonationalism

På bilden ser vi en ung Jimmie hållandes en banderoll med texten ”Sverige åt svenskarna” en känd slogan från deras tid då nazism var vanligt i partiet och den tidigare partisymbolen facklan som sägs ha varit influerad av det engelska fascistiska National fronts symbol. I flera insändare från före valet 2010 skriver Åkesson om hur viktig det är med ett etniskt homogent samhälle. Först ut är en insändare från 1997.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Vi är däremot övertygade om att ett kulturellt homogent samhälle har bättre förutsättningar att genomgå en fredlig och demokratisk utveckling än en etnisk heterogen statsbildning. I ett homogent samhälle uppstår inga etniska konflikter, ingen rasism, ingen främlingsfientlighet.[/otw_shortcode_quote]

och från en annan insändare från 1997.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Massinvandringen har omdanat ett etniskt homogent Sverige till ett mångkulturellt, med våld, droger och etniska motsättningar – ett land där framtiden ser allt mörkare ut…[/otw_shortcode_quote]

Läs gärna mer om Jimmie Åkessons insändare i Inte rasist, mens artikel Jimmie Åkesson – En halv miljon etniska främlingar har invandrat till Sverige.

”Mitt folk”.

Listar upp några kommentarer som företrädare har gjort på senare år

”Ni har fråntagit oss rätten att vara ett eget folk” Björn Söder till Tufvesson

”Föringa inte mitt folk” Björn Söder till Adnan Debrani

”Håll inte på och jävlas med svenskarna” och ”I mitt syfte så beter du dig som en babbe just nu och du har inget här att göra. Men det är mitt land” Erik Almqvist till Soran Ismael.

”Jag menar att svenskheten kan inte vara en sådan där allemansidentitet som vem som helst kan bli. Jag kan inte bli alban, inte aboriginer eller kines” Åkesson i intervju med tidningen Dagen

”Också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik.” Åkesson i en intervju med Dagens samhälle.

”Nej, jag använder inte det uttrycket (Bevara Sverige Svenskt [red. anm]), det är en så befläckad devis -Jag säger: Låt Sverige förbli Sverige!” Intervju i Dagens samhälle

”Inte bara Sverige utan hela Europa håller på att gräva sig egen grav och förvandlas till oigenkännlighet. Det svenska folket riskerar en mycket dyster framtid där man förpassats till att vara ett minoritetsfolk i sitt eget land.” Richard Jomshof på sin egen blogg.

De svenska äldre nazisternas råd till efterkommande.

Den svenska fascismen och nazismen har förändrats genom åren och det är stor skillnad mellan partierna som fanns under 30 och 40-talet och dagens nationella partier Jag har tidigare skrivit om Per Engdahl, ledare för fascistiska Nysvenska rörelsen och hans uppmaning till den tidens fascister och nazister att skippa den biologiska nazismen och istället börja prata om svenskhet och kultur. Denna uppmaning skrevs i Nysvenska rörelsens tidning vägen framåt 1979. Samma år som Bevara Sverige Svenskt bildades av personer med ett förflutet i just Nysvenska rörelsen. Flera BSS-medlemmar bildade senare Sverigedemokraterna. Jag har också skrivit om den före detta WaffenSS-soldaten Ingemar Somberg som även han ger råd åt den svenska extremhögern.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Det är inte som på 30-talet (…) Tänk därför på att nazisymboliken från 30-talet inte är gångbar längre och dessutom straffbar (…) Min förhoppning inför 1999 är att alla kan samlas under en sammanhållande ledning och bakom ett icke enbent partiprogram. Låt oss sammanställa ett tusenfota program där inte främlingshat och vit makt är det enda viktiga, bredda därför argumenteringarna till alla områden. Till er unga vill jag bestämt vädja: Häng in uniformen, ställ ifrån Er ölburken och sluta skråla om judeslakt. Måste ni marschera så gör det i takt. Ni framhäver inte den vita rasens överlägsenhet genom att gå som en fårskock.[/otw_shortcode_quote]

I en tredje artikel berättar jag om hur den italienska extremisten Mario Borghezio från Lega Nord föreläser för den franska fascistiska nya högern om att de ska ha en politik utåt, men under ytan ha samma ideologi. Så denna ide att ha en finare fasad utåt är även spridd utomlands.

Hur var det med Sverigedemokraterna och deras uniformsförbud 1996? Ville de få bort de heilande och skränande skinnskallarna, men inte åsikterna? Det har skett en förändring i partiet, men är det enbart på ytan?

En ny förändring

Dock har vi på senare tid sett att partiet förändrats igen, men denna gång åt andra hållet. Håller fasaden på att raseras? De har bland annat frångått sin ide om att begränsa invandringen till 90 procent. De vill numera stoppa invandringen helt och flera röster inom partiet har också börjat prata om repatriering. De vill också förändra grundlagen så att ett svenskt medborgarskap ska kunna återtas. Det motioneras och uttalas om att de vill styra media alternativt byta ut media mot en mer SD-vänlig sådan. I flera avseenden kan man alltså hävda att partiet håller på att radikaliseras ännu mer. Tidningen Expo har recenserat Jimmie Åkessons tal i i politikerveckan i Almedalen 2016

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Ett lika militaristisk och radikalnationalistiskt tal har inte hållits från Almedalens scen sedan nazisterna i Svenskarnas parti talade inför valet 2014[/otw_shortcode_quote]

 

Etnonationalism.

Det har nu gått över tio år sen de fyra tog över partiet. En förvandling har skett och de försöker också göra sken av att förändringen till ett rumsrent parti är en pågående process  Samtidigt som vi ser retoriken i deras politik blir ännu hårdare. Är det en tillbakagång till det gamla Sverigedemokraterna? Finns de gamla åsikterna kvar under ytan? Fanns det en anledning till varför de fyra gick med i partiet från 1993 och några år framåt? Det finns många frågor och det handlar om deras trovärdighet när de påstår att de har förändrats Jag har visat att för den absoluta partitoppen har etniciteten spelat stor roll och de har alltså haft etnonationalistiska åsikter. De har menat att olika folkgrupper inte kan leva tillsammans utan ska leva isär. Ett folk, en nation.

Att bända på sina grundåsikter.

Jag avrundar med ett vittnesmål från en tidigare partiföreträdare. Björn Söder har alltid ansetts vara för frispråklig och detta har mer eller mindre gjort honom osams med Jimmie Åkesson och de andra. Han vägrade rätta sig in i ledet. Men de kunde inte sparka honom utan gjorde honom till vice talman i Riksdagen samtidigt som de tog ifrån honom uppdraget som partisekreterare genom att göra det omöjligt för honom att fortsätta och hans plats i verkställande utskottet. Kenneth Sandberg, distriktsombud för SD syd i början av 2000-talet förklarar skillnaden på den tiden mellan Björn Söder och de övriga i de fyras gäng.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Då var det viktigt för dem att hålla sams och stötta varandra. Men de var olika, om jag ska vara ärlig så hade Björn Söder redan då mer av ett sanningspatos i sig och var den som hade svårast för att skjuta det åt sidan. De andra var mer beredda att schackra med sina övertygelser för att nå sina mål.[/otw_shortcode_quote]

”schackra med sina övertygelser”?

Så vad ska vi kalla Sverigedemokraterna?

Ibland blir man så trött. Idag är det den 11/7 2015, alltså 20 år sen massakern och folkmordet i Srebrenica så uttalar sig folk positivt om Sverigedemokraterna. En man, en sd-sympatisör skriver att vi har en allvarlig situation och kallar oss för fega, föraktar oss för att vi kallar SD för rasister och slutligen anser att det vi pratar om är pubertalt trams. Ibland blir jag upprörd och det här är en av dom gångerna.
Ja, det är allvarligt och det som fan. Idag sörjer vi 8000 människor som mördades för att nationalismen gick för lång, att rasismen gick för långt. Etniska rensningar har redan skett och det är nationalister som legat bakom.  Sverigedemokraterna har samma ideologi, de uttalar sig på samma sätt. Hatet talar bara ett annat språk. 

Så vad ska vi kalla Sverigedemokraterna?
 
Sverigedemokraterna är exkluderande nationalister och de exkluderar på grund av etnicitet, kulturell tillhörighet, religiös tro, sexualitet.De delar upp människor i bra invandring och dålig invandring. De delar upp människor i lönsam och kostsam invandring. De vill inte ha hit människor enbart beroende på att de råkar vara födda på fel ställe.
 
Så vad ska vi kalla Sverigedemokraterna?
 
Mattias Karlsson är SD’s ideolog och ta en titt på hans förebilder. Den så kallade konservativa unghögern. Rudolf Kjellén, mannen som myntade nationalsocialismen, livsrum, folkhem (inte Per Albin Hanssons version). Kjellén inspirerade också pronazistiska Sveriges nationella förbund. Teodor Holmberg, antisemit och lärjunge till Kjellén. Benjamin Disraeli vill ta ifrån vissa medborgargrupper deras rösträtt. Adrian Molin som jämställde sina ideal med nationalsocialismen. Verner von Heidenstam som Karlsson citerade på sin Facebook när han hade sänkt regeringens budget var medlem i pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland och det antisemitiska Gymniska förbundet vars syfte var att hylla ”den nordiska vita rasens fulländade kroppar”. Vi har lite yngre förmågor bland Karlssons förebilder också. Roger Scruton som hatar homosexuella. Björn Söder har också nämnt en av hans förebilder Johann Gottfried Herder som ansåg att de utanför nationen var skuggvarelser.
 
Så vad ska vi kalla Sverigedemokraterna?
 
När det finns likheter mellan BSS, tidiga SD och det ”nya” trots att de svär att de har förändrats? När vi analyserar deras program och bara hittar finare ord för samma innehåll. Vi ser samma retorik, men ett finare språk. Vi ser föraktet för samma personer då som nu.
 
Så vad ska vi kalla Sverigedemokraterna?
 
När de lägger motioner som klart gör skillnad på varifrån du kommer. När de lägger motioner där de vill göra skillnad på människor beroende på deras ursprung och det är inte svenskarna som får dra det korta strået
 
Så vad ska vi kalla Sverigedemokraterna?
 
När de gång på gång bli påkomna med att uttala sig rasistiskt. Nä de gång på gång kallar andra människor för parasiter. Önskar livet av flyktingar och vill ta till vapen mot invandrare. Utmålar hela folkgrupper som potentiella terrorister eller barn framtida våldtäktsmän?
 
Så vad ska vi kalla Sverigedemokraterna? …Vad? 

nationalismquotes

Björn Söders centrala ideologiska principer

Det är väl ingen som undgått Björn Söders uttalande om att judar och samer inte tillhör den svenska nationen och att han också sa att blir det för många nationer  i nationalstaten då kan det bli problem. Det kan alltså inte vara för många minoriteter i Sverige och de kan alltså inte vara svenskar. Det har både blivit en mediestorm och en folkstorm på grund av Söders uttalanden. Människor protesterar överallt, Facebook-grupper med syfte att kräva hans avgång som vice talman i riksdagen startas och nu har Söder hamnat på en lista av Simon Wiesenthal Center med sitt uttalande som en av de tio värsta antisemitiska händelserna i världen under 2014 .

Nu är ju inte detta uttalande så konstigt egentligen för Söders åsikter finns förankrat i Sverigedemokraternas principprogram, alltså det dokument som visar partiets åsikter så detta med att vissa folkgrupper inte kan vara svenskar är alltså deras officiella ståndpunkt. Den antirasistiska och SD-granskande sajten Inte rasist, men har skrivit ett inlägg som visar detta.

Trots förankringen i deras principprogram försöker Björn Söder att skylla ifrån sig och försöka vinkla det som att han sagt något helt annorlunda. Det går sisådär. Traditionell media och bloggar har börjat granska Sverigedemokrater så deras lögner går inte helt förbi längre. Han har dock fått stöd från sina egna och då även från vikarierande partiledaren Mattias Karlsson. Han skriver i en Facebookstatus där han länkar till en video där Söder försvarar sitt uttalande och förklarar vad han egentligen menade

Att en liten, men högljudd skara av våra egna medlemmar och sympatisörer, fortfarande okritiskt anammar propaganda från politiska motståndare och oreflekterat är beredd att blåsa till reträtt kring centrala ideologiska principer, vid minsta antydan till motstånd, är något som manar till eftertanke och understryker vikten av förbättrad internutbildningen och internkommunikation

Mattias Karlsson menar alltså precis som principprogrammets innebörd i frågan att Söder har rätt och att tycker att det är dags att utbilda sina partiföreträdare i just den politiken så att de kan stå emot media när såna här incidenter sker.

Vad tycker då Mattias Karlsson själv? I detta inlägg förklarar han

De nationella minoriteterna är naturligtvis svenska i bemärkelsen att de är svenska medborgare med samma självklara rättigheter som alla andra. Men själva anledningen till att individer som har de här identiteterna och tillhör de här kulturerna har en särskild lagreglerad status är ju att de tillhör andra folk än det svenska folket. För att få rösta i valet till sametinget måste man bevisa att man tillhör det samiska och inte det svenska folket. Jag skulle inte få rösta i sametinget. Sedan är det säkert så att enskilda individer i de nationella minoriteterna, som bott här väldigt länge, vid sidan av sin ursprungsidentitet också har en stark svensk kulturell identitet

På frågan om Sverigedemokraterna förnekar vissa folkgruppers rätt att tillhöra nationen om de inte överger sin religion, kultur med mera så är svaret ett otvetydigt ja