Björn Söders centrala ideologiska principer

Det är väl ingen som undgått Björn Söders uttalande om att judar och samer inte tillhör den svenska nationen och att han också sa att blir det för många nationer  i nationalstaten då kan det bli problem. Det kan alltså inte vara för många minoriteter i Sverige och de kan alltså inte vara svenskar. Det har både blivit en mediestorm och en folkstorm på grund av Söders uttalanden. Människor protesterar överallt, Facebook-grupper med syfte att kräva hans avgång som vice talman i riksdagen startas och nu har Söder hamnat på en lista av Simon Wiesenthal Center med sitt uttalande som en av de tio värsta antisemitiska händelserna i världen under 2014 .

Nu är ju inte detta uttalande så konstigt egentligen för Söders åsikter finns förankrat i Sverigedemokraternas principprogram, alltså det dokument som visar partiets åsikter så detta med att vissa folkgrupper inte kan vara svenskar är alltså deras officiella ståndpunkt. Den antirasistiska och SD-granskande sajten Inte rasist, men har skrivit ett inlägg som visar detta.

Trots förankringen i deras principprogram försöker Björn Söder att skylla ifrån sig och försöka vinkla det som att han sagt något helt annorlunda. Det går sisådär. Traditionell media och bloggar har börjat granska Sverigedemokrater så deras lögner går inte helt förbi längre. Han har dock fått stöd från sina egna och då även från vikarierande partiledaren Mattias Karlsson. Han skriver i en Facebookstatus där han länkar till en video där Söder försvarar sitt uttalande och förklarar vad han egentligen menade

Att en liten, men högljudd skara av våra egna medlemmar och sympatisörer, fortfarande okritiskt anammar propaganda från politiska motståndare och oreflekterat är beredd att blåsa till reträtt kring centrala ideologiska principer, vid minsta antydan till motstånd, är något som manar till eftertanke och understryker vikten av förbättrad internutbildningen och internkommunikation

Mattias Karlsson menar alltså precis som principprogrammets innebörd i frågan att Söder har rätt och att tycker att det är dags att utbilda sina partiföreträdare i just den politiken så att de kan stå emot media när såna här incidenter sker.

Vad tycker då Mattias Karlsson själv? I detta inlägg förklarar han

De nationella minoriteterna är naturligtvis svenska i bemärkelsen att de är svenska medborgare med samma självklara rättigheter som alla andra. Men själva anledningen till att individer som har de här identiteterna och tillhör de här kulturerna har en särskild lagreglerad status är ju att de tillhör andra folk än det svenska folket. För att få rösta i valet till sametinget måste man bevisa att man tillhör det samiska och inte det svenska folket. Jag skulle inte få rösta i sametinget. Sedan är det säkert så att enskilda individer i de nationella minoriteterna, som bott här väldigt länge, vid sidan av sin ursprungsidentitet också har en stark svensk kulturell identitet

På frågan om Sverigedemokraterna förnekar vissa folkgruppers rätt att tillhöra nationen om de inte överger sin religion, kultur med mera så är svaret ett otvetydigt ja