Sverigedemokraternas syn på kulturen

I slutet av 2015 ville Sverigedemokraterna förbjuda en pjäs om fascism. Anledningen? Sverigedemokraterna tycker det är vänsterpropaganda och att det handlar om att statsminister Löfven uttalade sig om att Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti. Huruvida det är så eller inte är inte själva huvudfrågan utan det handlar om att SD vill förbjuda sånt som inte passar dom. De vill tysta andra människors yttrandefrihet (i ren fascistiskt anda 🙂 ). Detta är inte enda gången de uttalat sig om att vilja förbjuda konst. 2014 ville en riksdagsledamot fängsla en konstnär och 2012 ville de att provocerande konst skulle tas bort ifrån kommunala inrättningar.

Ser vi på hur de hanterar kulturen i sitt principprogram så ser det ut så här när de definierar vem som ska få ingå i deras Sverige och kulturens roll i den.

[…] Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle.

och

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.

I dessa två citat så ser vi att de anser att kulturen ska vara likriktad och att alla människor måste anamma svensk kultur annars kan de inte tillhöra den svenska nationen. Vad som är svensk konst definierar SD själva. Partiet har lagt en motion om att assimileringen ska grundlagsskyddas och i och med detta så står det klart att SD vill tvinga på oss sin syn på kulturen. Man kan också bli utesluten ur den svenska Nationen om man byter bland annat sin kultur.

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

SD visar tydligt vad för kultur de värnar om. Det kan vi se i deras budgetförslag för 2017.

Sverigedemokraternas syn på kulturen

I posten 3.1 vill de sänka bidraget till kulturtidskrifter, men det är inget nytt. De har haft ett borttagande av presstödet på sin agenda ett tag redan. Konsekvensen av detta är att de små tidskrifterna som behandlar allt utom mainstreamkultur kommer att försvinna. Det bästa med svensk media är ju mångfalden när det gäller tidskrifter. Bidraget till regional kulturverksamhet vill de sänka rejält. Enligt kulturrådet så gäller det dessa områden.

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
  • regional museiverksamhet,
  • regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • konst- och kulturfrämjande verksamhet,
  • regional enskild arkivverksamhet,
  • filmkulturell verksamhet och
  • hemslöjdsfrämjande verksamhet

Sverigedemokraternas syn på kulturen

På punkt 8.5 ser vi att de vill  minska anslagen med tio miljoner till Forum för levande historia som informerar och sprider fakta om Förintelsen och andra folkmord. Annars så ser vi att det är enbart viss kultur som Sverigedemokraterna vill satsa på. Visst kan man tänka att konstnärer borde kunna leva på sitt yrke och inte behöva få bidrag för överleva. Detta bidrag vill SD sänka extremt mycket. Men detta handlar om att små konstnärer och udda konst ska kunna existera. Återigen handlar detta om att ha en mångfald.

Det skrämmande med deras nedbantning av bidrag till kulturtidskrifter och ersättning till konstnärer gör att den konst och kultur de inte kan styra över försvinner och det som blir kvar blir den de kan styra.

Sverigedemokraternas syn på kulturen

Punkt 13.5 är en annan intressant del av SD:s politik. De vill dra ner på bidragen till de politiska partiernas kvinnoorganisationer. Ser vi på 13.3 så vill de även där dra ner på kvinnors organisering.

I motionen Biblioteksfrågor 2016/17:2208 så vill SD ha ett nationellt lånekort alltså ett lånekort som inte bara gäller för ett särskilt bibliotek. Det låter visserligen bra, men i motionen vill de också knyta lånekortet till medborgarskapet. De människor som inte har fått medborgarskap än ska alltså inte få låna böcker. Enligt partiet så måste man ha bott i Sverige i minst 10 år innan man kan få medborgarskap. Detta förslag utesluter alltså en viss del av befolkningen. Idén med bibliotek är att informationen och kunskapen som finns ska vara fri för alla. De vill också ta bort all litteratur som inte är på svenska och de svenska minoritetsspråken. Det handlar alltså om att böcker på tyska, engelska, arabiska med mera kommer försvinna.

Vi backar tillbaks till budgetförslaget och där ser vi i slutet av listan på kulturområden så har Sverigedemokraterna lagt dit nya punkter som visar vad de anser vara svensk kultur.

Nazisternas konstsyn ger eko hos SD

”Sverigedemokraterna misstolkar begreppet kultur”

SD rasar mot jättemålning av kvinnokropp

SD-ledamot vill fängsla konstnär

SD Svenljunga motioner om provocerande konst

SD vill förbjuda teaterpjäs om fascism

SD vill strypa stödet till teaterpjäsen ”Den avvikande meningen”

SD: Kommunal konst ska inte provocera

Sverigedemokraterna mosar samtidskonst i skuggbudget

Sund konst ska rädda Nationen

Ann-Charlotte Marteus: SD:s kultursyn rent obehaglig

Efter SD:s kritik mot mörkhyade barn – Rydell: ”Grov rasistisk attack” 

SD Svenljunga motionerar mot provocerande konst

 

Läs mer om Sverigedemokraterna och konsten

Konsten är fascismens första offer 

Därför vill Jimmie Åkesson så innerligt bli kulturminister