Sverigedemokraternas besynnerliga motioner del 1 Livskraftigt jordbruk

Som många har insett så är SD inte direkt konsekventa i mycket de ställer till med och går man igenom deras förslag och motioner hittar man många besynnerliga saker. Jag har i denna del tittat på en motion som behandlar en förbättring av konkurrenskraften hos svenska bönder. Detta låter ju jättebra vid en första anblick. Vi tittar på den del i motionen som gäller konkurrenskraften

Konkurrens är bra, även inom livsmedelssektorn, men vi måste också eftersträva sunda konkurrensvillkor som inte omöjliggör svensk primärproduktion. I Sverige finns politiskt satta mål som bitvis står i konflikt med en livskraftig livsmedelsproduktion. Samtidigt finns överhuvudtaget inga mål vad gäller graden av självförsörjning av livsmedel. Vi stödjer därför en utredning för en långsiktig livsmedelsstrategi som ska analysera de målkonflikter som finns

Lite längre ner i texten så hittar vi mer…

Det svenska lantbruket verkar inom ramen för en hård, konkurrensutsatt internationell marknad, där vi snarare måste sträva efter bättre konkurrensvillkor än att lägga ut fler ekonomiska snaror

Skulle kunna tänka mig att för många låter det här jättebra och det gör det, men nu till det besynnerliga för i samma motion vill dom ge mer bidrag till vissa bönder

För att kompensera bönderna för de merkostnader som uppstår som ett resultat av höga krav i djurskyddet vill Sverigedemokraterna utöka djurvälfärdsbidraget. De bönder som respekterar intentionerna i den svenska djurskyddslagstiftningen, vilket är den absoluta merparten, slipper därigenom drabbas av konkurrensnackdelar. Den av regeringen föreslagna Djurvälfärdsersättningen är idag till för de djurägare som har ett högre djurskydd än vad den svenska lagstiftningen ställer som krav. Vi anser inte att regeringens tillförda medel räcker, utan vi vill tillföra mer resurser för att premiera god djuromsorg, främst med fokus på den utsatta gris- och mjölkproduktionen

Hur de nu kan få ihop att förbättra konkurrenskraften hos svenska bönder genom att ge bidrag till vissa och låta andra klara sig utan bidraget är en gåta som enbart en sverigedemokrat vet svaret på

Läs gärna de andra inläggen om Sverigedemokraternas besynnerliga motioner