Sverigedemokraterna och systemkollapsen 1993

Redan 1993 gnällde Sverigedemokraterna om en systemkollaps i deras nyhetsblad SD-bulletinen och detta skulle då bero bland annat på en påstådd massinvandring. Det året beviljades 36 482 flyktingar uppehållstillstånd och året efter beviljades 44 875 asylsökande uppehållstillstånd. Året efter det 5 642 och sen höll sig det under 10 000 ända tills 2005 då det ökade igen. Mellan åren 1990 och 1994 var det en finanskris i Sverige vilken redan 1994 ansågs vara över. Krisen berodde inte på någon invandring utan mer på bankernas nya utlåningsregler och en massarbetslöshet.

 

systemkollapsen

Så hur ser det ut i framtiden för Sverige? Enligt Konjunkturinstitutet så är det en högkonjunktur på gång och det ser ljust ut för både 2016 och 2017. Arbetslösheten sjunker snabbare än väntat och andelen sysselsatta ökar. Exporten ökar snabbare än väntat. Hushållens köpkraft ökar.Bilförsäljningen har varit rekordstark 2015, bostadsbyggandet ökade kraftigt och fortsätter på hög nivå. Sverige mår bra helt enkelt och som vi ser så består inte kriserna utan vi och de resterande länder i världen repar sig alltid.Så var det med den systemkollapsen.

Källa:

Migrationsverket Statistik Beviljade uppehållstillstånd 1980-2014

SD-bulletinen 1993 #8 (Källa till artikel om systemkollapsen)

Wikipedia Finanskrisen 1990-1994

2016 behöver inte alls bli dystert