Sverigedemokraterna och rasbiologin del 1

Att Sverigedemokraterna grundades av nazister har jag visat här, här och här och nu tänkte jag visa hur det står till med rasbiologiska tankar inom partiet både då och nu. Jag kommer att börja med Leif Zeilon som var en av grundarna till både BSS och Sverigedemokraterna  och gå fram till valet 2010. Det jag hittar efter det kommer att visas i del 2 i denna serie om rasbiologin i partiet. Med hjälp av citaten nedan så vill jag visa att förekomsten av rasbiologiska tankar fanns bland partiets grundare och även i deras ideologi. 

Leif Zeilon, författare till boken BSS – ett försök att väcka debatt har i flera stycken i sin bok visat att han har ett rasbiologiskt tänk. Vidare visar jag citat från deras officiella partiorgan SD-kuriren, Ola Sundberg (en av partiets första talesmän), Mikael Jansson (förra partiledaren) och självaste Jimmie Åkesson med flera. Det handlar alltså om högt uppsatta partiföreträdare och inte några enstaka fotfolk.

”Att de olika huvudraserna skiljer sig åt inte bara till det yttre utseendet utan även till intelligens och kreativitet, varför rasblandningen innebär en förändring i fråga om allmän intelligens och kreativitet hos ett folk.”
– Leif Ericsson (Zeilon), fd talesman och grundare av Sverigedemokraterna, om en av de åsikter som enligt han censureras.
Källa: BSS – ett försök att väcka debatt / En sammanställning av Leif Ericsson, utgiven av Ex-friends of Sweden, Long Beach, Ca, 90803. (June 1990) ISBN 91-630-0090-3. Sid: 71.

”Att det tar århundraden och årtusenden att bygga upp en duglig befolkning medan ett fullgott folkmaterial inte kan köpas på någon marknad eller genom import från avlägsna länder med en helt annan folkstam.”
– Leif Ericsson (Zeilon), fd talesman och grundare av Sverigedemokraterna, om en av de åsikter som enligt han censureras.
Källa: BSS – ett försök att väcka debatt / En sammanställning av Leif Ericsson, utgiven av Ex-friends of Sweden, Long Beach, Ca, 90803. (June 1990) ISBN 91-630-0090-3. Sid: 72.

”Att man blundar för eller hyllar de svartas rasmedvetande liksom det religiöst grundade judiska, medan man avfärdar de vitas rasmedvetande som ondskefull ”rasism” eller ”nazism”.”
– Leif Ericsson (Zeilon), fd talesman och grundare av Sverigedemokraterna, om en av de åsikter som enligt han censureras.
Källa: BSS – ett försök att väcka debatt / En sammanställning av Leif Ericsson, utgiven av Ex-friends of Sweden, Long Beach, Ca, 90803. (June 1990) ISBN 91-630-0090-3. Sid: 72.

”Om man sedan ser till visionen om ett ”icke-rasistiskt” Sydafrika, skulle jag inte vilja kalla Sydafrika för ett rasistiskt land. […] Vad politiken i grunden går ut på är att alla
raser och grupper skall få utveckla sina egenskaper inom sin egen grupp. Detta är inte rasism, utan rasmedvetenhet vilket är något helt annat.”

– Richard Meyer i Sverige-Kuriren om Sydafrika.
Källa: Sverige-Kuriren nr 10, Mandelas besök i Sverige, 1990. (s. 8 )

”Det är onaturligt och osvenskt med främmande barn på dagis. Jag vill inte använda ordet ras, men det ser äckligt ut när man ser två föräldrar med en indisk unge mellan sig.”

-Ola Sundberg, tidigare talesman för Sverigedemokraterna.
Källa: Östgöta Correspondenten, 900401.

”En del kulturella skillnader emellan torde ha rasmässig grund. Detta borde kunna sägas nu, när de flesta t o m erkänner själsliga skillnader mellan man och kvinna existerar”
Mikael Jansson, Sverigedemokraternas ordförande under perioden 1995 till 2005.
Källa: ”Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen” av Stieg Larsson och Mikael Ekman, sid 163 / Mikael Jansson, Politisk tidskrift, nr 6 – 1991.

”Etniciteten innefattar framför allt kultur, språk och religion, men man kan heller inte bortse från att utseendet också har en viss betydelse.”
– Jimmy Åkesson, då ledamot i Sverigedemokraternas styrelse.
Källa: Sydsvenskan, Sd-ledaren har tagit plats i rampljuset, av Niklas Orrenius, 070422.

”BNP är Englands största nationella parti och följaktligen Englands närmaste motsvarighet till SD. […] Politiskt får man väl säga att BNP är betydligt tuffare och hårdare än SD. Men då får man tänka på att situationen i England är mycket värre än i Sverige. Det finns områden runt London och andra storstäder typ Manchester och Liverpool där man knappt ser en vit människa så långt ögat når.”
Källa: Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen (2001), av Stieg Larsson och Mikael Ekman. Utgiven av Ordfront förlag. Originalkälla: SD Bulletin, november 1995.

“Över våra huvuden har politikerna, i största möjliga tysthet, beviljat byggandet av osvenska symboler i våra kommuner. Moskéer kommer inom kort att förfula allt fler av våra stadsbilder. Till Sverige pågår en invasion av främmande människor. På sikt hotas det svenska folket att utrotas till följd av rasblandning, lågt barnafödande, ökade aborter och andra inslag som drabbar vårt folk.”
– Samuel Älgemalm, ledamot i Växjö kommunfullmäktige, på hemsidan för SD Växjö. Texten kom ursprungligen från Nationalsocialistisk Fronts (NSF) kampanjhemsida mot Moskéer.
Källa: Dagens Nyheter, Sd använder sig av Nsf-propaganda, av Philip Ramqvist. 080706.

”Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.” Ett välmående fritt folk i en homogen svensk stat.”
Källa: För Sveriges bästa: Sverigedemokraternas program – Sverigedemokraternas program antaget vid Riksårsmötet den 10 juni 1989.

Som vi ser i det sista citatet så fanns rastänket även i deras principprogram så då bör man kunna fastställa att rasbiologin var en officiell ståndpunkt.

1 thought on “Sverigedemokraterna och rasbiologin del 1

Comments are closed.