Sverigedemokraterna och minoritetsfolken

I debatten om Björn Söders uttalande om att samer och judar inte kan vara svenskar som för övrigt har förankring i principprogrammet så glöms det bort saker bland annat en motion som lades 2013. Motionen 2013/14:K364 skriven av David Lång och Mikael Jansson och som de döpt till Grundlagsändring handlar om att Sverigedemokraterna vill gå in i 1 kap. 2 § sjätte stycket och ändra det som då alltså står i Statsskickets grunder

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas

De vill stryka delen ”och etniska, språkliga och religiösa minoriteters” vilket då skulle betyda om detta gick igenom att de övriga 4 minoritetsfolken tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar inte längre skulle innefattas av den rätt vi har gett våra minoritetsfolk.

Att de vill ha kvar den delen med att samer ska få möjligheter behålla och utveckla sin egen kultur rimmar väldigt dåligt med andra riksdagsmotioner som lagts från partiet

Den motion om grundlagsändringen har de dessutom lagt 2 år i rad med början 2012 och den med rennäringen har de lagt 3 år i rad med början 2011 vilket visar att det inte handlar om en förhastad motion utan någon som de verkligen vill

Om vi tar judar som exempel eftersom det var den andra folkgruppen som Söder uttalade sig om och gör en sökning på riksdagen.se på ordet judar så får man 12 träffar om sätter filter på Sverigedemokraterna och motioner. Bland annat vill de att Sverige ska upphöra med bistånd till den palestinska myndigheten och samma med PLO. Vilket inte är så konstigt när vi vet att de har valt sida i konflikten Israel och Palestina. En motion sticker ut är Informationskampanjer om brott mot mänskligheten där Carina Herrstedt vill att Forum för levande historia ska uppmärksamma kommunismens brott mer och det har hon rätt i. Många vet inte så mycket om det som skett i kommunismens namn, men inga motioner dyker upp med det sökordet om antisemitismen i nutid.

Söker man på ordet judisk så får man lite färre resultat. En sökning på ordet antisemitism ger ingenting om den ökande antisemitismen förutom att ordet nämns i en motion lagd av Kent Ekeroth där han skriver

Regeringen nämner utredande och motverkande av islamofobi, antisemitism och främlingsfientlighet. Regeringen bör även redovisa en del i handlingsplanen för hur regeringen avser att utreda och motverka rasism och fientlighet riktad mot vanliga svenskar, dvs. svenskfientligheten

Detta är alltså ett parti som säger sig vara Israelvänligt, men i stort sätt inte lagt nån motion om antisemitism och judars utsatthet i Sverige. Notera att jag har sökt på motioner under hela mandatperioden 2010-2014. De motverkar samers rätt att samtidigt ha sin samiska kultur och vara svenskar.

I partiets höstbudget för 2018 så står detta stycke

Sverigedemokraterna avser även att helt avskaffa den särskilda satsningen på den nationella minoriteten romer eftersom det är olyckligt att en enskild satsning bär en sådan tydlig etnisk prägel.
Förövrigt så har Sverigedemokraterna väldigt svårt att nämna romer när de pratar om minoritetsfolk.
Hur är det egentligen med Sverigedemokraterna och deras åsikter om minoritetsfolk? De har några fina rader i några olika dokument, men i motionsväg har de bara blundat för eller motverkat minoriteters vara eller icke vara i vårat samhälle. Är det så att ska Sverigedemokraterna bry sig om människor så måste de assimileras in i det svenska?

 

 

Observera att jag har enbart kollat upp motioner för det är verkstaden jag är ute efter och inte snacket. Motioner och hur de röstar i de olika frågorna är den reella politiken och inte det de så populistiskt står vid talarstolen och vräker ur sig.

 

 

 

 

 

 

1 thought on “Sverigedemokraterna och minoritetsfolken

Comments are closed.