Sverigedemokraterna och Euronat

Euronat

Euronat är ett nätverk av nationalister som formades 1997. Det var också arbetsnamn för ett tidigare försök till att bilda ett nätverk, där bland annat Sverigedemokraterna och Front National tillhörde initiativtagarna. Sverigedemokraterna tog senare avstånd från nätverket och menade att det aldrig hade bildats. Sverigedemokraten Torbjörn Kastell nämner ett eventuellt skapande av Euro-Nat i ett tal till Fosterländska Folkförbundet (IKL) i Hyvinge, Finland 27 juli 1997 som en förebild för de nordiska nationalistpartiernas samorganisation Nord-Nat.I Sverigedemokraternas nyhetsbrev Janssons Frestelse från vecka 18, 1999 står det följande ”Om Euronat är av ett stort allmänintresse, borde inte bara inte bara dess kritiker få göra sig hörda, utan även SD, som ingår i samarbetet.” och vidare ”Ett förtydligande kan vara på sin plats: Euronat-samarbetets konstituerade del består av Euronat-Ungdom. För moderpartierna finns ännu inget konstituerat samarbete, även om Euronat ibland används som ett projektnamn.” År 1999 bildades ett internationellt nätverk med namnet EuroNat Ungdom.

Medlemmar

I Euronat har många partier gått in och ur samarbetet under åren sedan bildandet. Vid år 2006 hade följande partier vid något tillfälle varit medlemmar i Euronat.

Medlemmar idag

Euronat – Sverigedemokraternas internationella nätverk

Sverigedemokraterna – Högerextremt nätverk

 Obs: Detta inlägg är en kopia på Wikipedias artikel om Euronat. Det enda jag lagt till är en beskrivning av partierna. 

UPPDATERAT

Det finns ett annat samarbete mellan nationalistiska och högerextrema partier som heter Europeiska alliansen för frihet (EAF). Vilka partier som är med ser vi nedan

och tidigare medlemmar

Vi ser ett bekant namn bland de tidigare medlemmarna.

På EAF’s hemsida hittar vi en artikel där de skriver om ett möte de har haft i Stockholm. I artikeln hittar vi också några intressanta bilder

Även här ser vi några bekanta figurer

1 thought on “Sverigedemokraterna och Euronat

Comments are closed.