Sverigedemokraterna och barnbidraget

Sverigedemokraterna och barnbidraget

Sverigedemokraterna vill profilera sig som ett parti för barnfamiljer, men de visar det på ett mycket märkligt sätt. I deras Budgetproposition för 2015 ser vi att de istället vill lägga mycket mindre anslag än regeringen på sådant som skulle gynna barnfamiljer, ensamstående föräldrar.

Sverigedemokraterna och barnbidraget

Deras kalkyl bygger endast på grovt fördomsfull felräkning om hur många barn som flyktingar skulle skaffa sig, om alla asylsökande fick stanna i Sverige.SD räknar att deras förslag om att utvisa 90% av alla asylansökande, och vägra låta familjer återanknytas på svensk mark för att leva tillsammans, så skulle det enligt SD bli färre barn att betala ut barnbidraget åt.

Som vanligt är det alltså mycket snack och liten en verkstad om man ser till att hjälpa familjer som är här och skulle de nu inte lyckas få ner antalet asylsökande så blir budgeten underfinansierad. Precis som många andra områden när man ger sig in under ytan och granskar Sverigedemokraterna. Ska man vara populist så gäller det att komma ihåg vad man har sagt dagen före. Observera detta att de kommer med en ny skuggbudget senare i höst och kom då ihåg att de har redan sett regeringens budget och vet hur de ska lägga upp sin egen för att få den att se bättre ut än regeringens. De behöver ju inte ta ansvar för sin budget och kan då vinkla den hur dom vill.