Sverigedemokraterna och arbetskraftsinvandringen

Har kikat på Sverigedemokraternas Budgetproposition för 2015 och kommer så att göra i flera inlägg. I stycket Arbetsinvandring 19.4 behandlas krav för de personer som vill invandra till Sverige för att arbeta. Det finns saker som inte är så anmärkningsvärda som t.ex vill de att arbetstillstånden ska vara tillfälliga och ser vi till den här artikeln som visserligen är ett par år gammal så var 13’000 av 14’000 tillfälliga tillstånd.

Förutom att de vill sånt som redan existerar i realiteten så vill de införa något som kallas Blåkort som är ett sätt för tredjelandsmedborgare, alltså arbetare från ett land utanför EU. Detta Blåkort innehåller tre krav enligt Sverigedemokraterna och det är dom vi ska kika lite extra på. Vi börjar med den andra punkten

Visa upp en handling som styrker att de villkor som enligt nationell lag gäller för utövande av det reglerade yrke som anställningskontraktet åsyftar är uppfyllda samt visa upp handlingar som styrker relevanta högre yrkeskvalifikationer för det yrke eller bransch som specificeras i anställningskontraktet,när det gäller oreglerade arbeten visa upp en handling som styrker att de villkor som enligt nationell lag gäller för utövande av det reglerade yrke som anställningskontraktet åsyftar är uppfyllda samt visa upp handlingar som styrker relevanta högre yrkeskvalifikationer för det yrke eller bransch som specificeras i anställningskontraktet,när det gäller oreglerade arbeten
De vill alltså att de som företagen anställer ska ha rätt kompetens. Ja, det är väl därför man tar med sig betyg till jobbintervjun? Vi tittar på tredje punkten
Visa upp bevis som styrker innehav av en sjukförsäkring täckandes alla risker som normalt täcks för medborgare i Sverige
Låter ju faktiskt vettigt. Till den tredje (första) och sista punkten
Uppvisa en bruttoårslön jämte anställningskontraktet som är minst en och en halv gång större än den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige samtidigt som alla villkor i tillämpliga lagar, kollektivavtal eller relevant branschpraxis är uppfyllda

Sverigedemokraterna är emot lönedumpning det vet vi, men att arbetarna måste tjäna 1 1/2 mer än genomsnittssvensken är väl ändå att ta i. Skämt åsido så vill de alltså bara ha högkvalificerad arbetskraft, men fungerar det med behoven vi har med tillfällig arbetskraft? Säsongsarbete som bärplockning, hjälp med jordbruk osv.? Uppenbarligen har vi en enorm brist på dataspecialister (se nedan bild och text) så hur ska vi få arbetsgivarna att betala ut en högre lön? Jag vet inte riktigt hur de har tänkt men jag anser att detta är orimligt.

2014 beviljades det sammanlagt 12094 arbetstillstånd. Hur många det var i de olika kategorierna ser vi på bilden nedanför. Klicka på bilderna för att göra dom större

Här är mer specifikt vilka yrken det handlar om och från vilket land dessa arbetare kommer ifrån

Jag har valt att stanna vid antalet 50 för resterande är inte av intresse. Vilka och vad är det för yrken person arbetstillstånden gäller? Det handlar om nästan 2000 dataspecialister från Indien och 2700 från Thailand inom kategorin Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Vi tittar på flera kategorier. Även gruppen IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare med flera är en stor grupp på 700 personer och den sista grupp jag tänker ta upp här är Storhushålls- och restaurangpersonal som ligger på 650 st. De här grupperna står alltså för hälften av tillstånden. Varifrån de kommer ska inte spela någon roll bara de är kompetenta för det arbete de ska utföra.
Lite kuriosa: 2014 så gavs det arbetstillstånd för 1 tandsköterska och 1 bibliotekarie.Det var allt om SD:s åsikter om arbetskraftsinvandringen för den här gången.