Sverigedemokraterna är ett löntagarfientligt parti

Sverigedemokraterna är ett löntagarfientligt parti och det tänker jag visa här med att upplysa hur de egentligen röstar i de arbetsmarknadspolitiska frågarna. Jag har nedan listan upp ett antal punkter där SD har visat var de står när det gäller sin politik gentemot löntagare och fackförbund. Dessa motioner jag har tagit upp är inte de enda som Sverigedemokraterna har röstat nej till. Det finns flera liknande motioner som de jag har tagit upp där de har röstat lika. För att visa hur ledamöterna har röstar har jag valt att ta skärmdumpar på Sverigedemokraternas ledamöter. Hur går det då till? Partier eller enskilda ledamöter lägger motioner och lämnar det till rätt utskott som gör ett utskottsbetänkande. Utskottsbetänkande är en skrivelse (rapport) från ett utskott till riksdagen med motiverat förslag till riksdagsbeslut, det vill säga om hur riksdagen ska besluta om förslagen i propositioner, motioner m.m. I de här fallen så har utskotten förslagit att avslå dessa betänkanden och därför ser vi att Sverigedemokraterna har röstat ja på dessa bilder.

Hur de har röstat på andras motioner:

 1. Nej till nollvision mot dödsolyckor i arbetet
 2. Nej till förebyggande arbetsmiljöarbete
 3. Nej till förstärkt företagshälsovård
 4. Nej till förstärkt arbetslivsforskning
 5. Nej till fler arbetsmiljöinspektörer
 6. Nej till meddelarfrihet för de anställda i privata välfärdsföretag
 7. Nej till att arbetsskadeförsäkringen ska göras mer jämställd
 8. Nej till utökad lönekartläggning
 9. Nej till skatteavdrag för fackavgiften
 10. Nej till höjd A-kassa
 11. Nej till nedläggning av FAS3
 12. Nej till regler som skulle underlätta förr visstidsanställda att få tillsvidareanställning
 13. Nej till rättigheten att jobba heltid

Deras egna löntagarfientliga motioner:

 1. De vill ta bort helgstatusen på 1:a Maj
 2. Nej till mer jämställd att arbetsmarknad
 3. Nej till hjälp för de som har svårare än andra att komma in på arbetsmarknaden
 4. De vill försvaga LAS

En genomgång hur de har röstat på andras arbetsmarknadspolitiska motioner 

1. En nollvision mot dödsolyckor borde väl ändå vara en självklarhet? Eller hur? Det har förolyckats allt mellan 35 och 58 människor per år de senaste 4 åren. De som avlidit t.ex av hjärtinfarkt eller asbestsexponering är ej medräknade, ej heller ingår dödsfall i resor till och från arbetet.

När det gäller motionen 2011/12:AU5 Arbetsmiljö föreslår utskottet att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden och alla sverigedemokrater utom en frånvarande röstar på ett bifall. Här på bilden ser vi hur de olika ledamöterna har röstat.

 1. Förebyggande arbetsmiljöarbete är ett viktigt verktyg för att kunna minimera olyckor. I Motion 2012/13:A335 Företagshälsovård avhandlas just det och och precis som i Nollvisionen mot dödsolyckor så röstade SD för att Riksdagen skulle avslå motionen vilket vi ser på bilden nedan

 1. Motion 2012/13:A392 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv visar de att de vill inte förstärka och förbättra företagshälsovården (se bild)

 1. Att vilja minimera arbetsrelaterade dödsfall borde vara en självklarhet. I samma motion som punkt 4, men ett annat betänkande föreslår motionsläggaren att det måste satsas mer på forskning, utbildning och tillsyn i syfte . Samma där så röstar Sverigeemokraterna ned detta förslag. Se bild.

5. När vi kommer till fler arbetsmiljöinspektörer som vi just nu har sämst i Norden så röstade Sverigedemokraterna 2012 mot det i Motion 2011/12:A254 Hållbart arbetsliv (se bild). I regeringens budgetförslag som Sverigedemokraterna röstade ner fanns flera förbättringar för löntagare bland annat skulle regeringen gett 60 miljoner till att anställa flera inspektörer.

 1. Meddelandefrihet även i privata företag röstades ned av SD i Motion 2012/13:K312 Meddelarskydd.  (se bild).

 1. Varför SD är emot en jämställd arbetsskadeförsäkring kan vi bara gissa oss till, men vi ser att de är det på hur de har röstat i Motion 2013/14:Sf245 En jämställd arbetsskadeförsäkring  (se bild)

 1. SD röstade i frågan om lönekartläggning mot ett bifall i Motion 2012/13:A367 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (se bild)

 1. Skatteavdrag för fackavgiften? En viktig punkt som stimulerar till att arbetare går med och stannar kvar i facket. Det gör också att den höga avgiften inte svider så mycket i plånboken för dom som har hög avgift. På Motion 2011/12:Sk309 Skatteavdrag för a-kassan röstar SD för ett avslag. (se bild). Däremot skriver de i sitt budgetförslag för 2014

Varje enskilt företag får göra ett årligt avdrag motsvarande 71 648 kronor av sina arbetsgivaravgifter. Det skulle innebära att samtliga företag med lönekostnader på upp till 228 033 kronor per år helt slapp att betala arbetsgivaravgifter

 1. Höjd A-kassa för de arbetslösa är inte heller något för Sverigedemokraterna. När det skulle röstas om det i Motion 2010/11:A284 Ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen så valde Sverigedemokraterna att avstå. I samma betänkande fanns Motion 2010/11:A381 A-kassan som behandlar ersättningsnivån på minst 80 % av inkomsten och att den ska gälla under hela arbetslösheten och även den valde alltså SD att avstå ifrån. Se bild

11, Avskaffa FAS3? Nej, det ville visst inte Sverigedemokraterna. I Motion 2012/13:A392 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv röstar de emot ett avskaffande. (se bild). I deras senaste åsiktsprogram sågar dom FAS3 ordentligt, men varför då rösta nej till ett nedläggande av det och varför använda sig av FAS3 själva?

 1. Visstidsanställningar som går över till tillsvidare är något Sverigedemokraterna är emot och det visar dom när de röstade ner Motion 2011/12:A335 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. (se bild)

13. Sverigedemokraterna röstade nej till rätten till heltidMotion 2013/14:A393 Heltid – norm på hela arbetsmarknaden (se bild) 2 april 2014 i samma omröstning röstade de ner även Motion 2013/14:A260 Heltid som norm på arbetsmarknaden – även för kvinnor! I april 2013 röstade SD ner Motion 2012/13:A309 Heltid som norm på arbetsmarknaden. Detta är lustigt för Åkesson talade på Almedalsveckan om detta

Sverigedemokraterna avser redan i partiets höstbudgetmotion lägga förslag om införande av statliga anslag för att stimulera kommuner och landsting att göra det möjligt för deltidsanställda att gå upp på heltidsanställningar. Om så krävs är vi inte främmande för att även lagstifta i frågan. Vid sidan av profilfrågor så som kraftigt minskad invandring, krafttag mot brottsligheten, sänkt pensionärsskatt och införandet av ett femte jobbskatteavdrag kommer rätt till heltid att bli en viktig fråga i partiets valplattform. Detta förslag kan ses som ett led i arbetet att i ökad utsträckning visa att Sverigedemokraterna har en politik som även riktar sig till kvinnor

 

Genomgång av deras egna motioner och arbetsmarknadspolitik

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890 och den vill Sverigedemokraterna ta bort i Motion 2012/13:K384 Första maj som allmän helgdag.

De skyller de ojämställdheten på kvinnors livsval i den här motionen 2012/13:A291 En jämställd arbetsmarknad

De vill inte hjälpa dom som har det svårare att komma in på arbetsmarknaden på grund av att de är nyanlända och saknar bland annat det kontaktnät vi som bott i landet länge har och det av den enda anledning att de anser att det är diskriminerande mot svenskar eller som benämner det ”den etniska diskrimineringen”. Se Motion 2012/13:A289 Stoppa den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden

De vill försämra Lagen om anställningsskydd (LAS) så att fasta anställningar blir osäkrare och att det kommer bli lättare att sparka folk. Se Motion 2014/15:2812 Arbetsmarknadsåtgärder

Redan 2007 säger Jimmie Åkesson i en intervju att de vill ta bort medbestämmandelagen (MBL) och även också LAS så detta att vilja förändra lagar så arbetstagarnas situation försämras är inget nytt för Sverigedemokraterna. Denna åsikt är inget de har gett upp utan de fortsätter med än idag.

 

Sverigedemokraternas åsiktsdokument i ämnet arbetsmarknad 2014 är uppdelat i 3 områden och det sista ”Svenska jobb till svenska medborgare”  har fyra punkter.

 1. Att svenska jobb i första hand ska gå till den svenska arbetskraften.
 2. Att den generella arbetskraftsinvandringen ska ersättas med ett gästarbetarsystem.
 3. Att instegsjobben omedelbart slopas.
 4. Att luckor på den svenska arbetsmarknaden på sikt ska förhindras genom utbildningspolitiska åtgärder.

3 av 4 punkter handlar alltså om att begränsa invandrare och arbetskraftsinvandring till fördel för etniska svenskar.
I samma dokument vill de ha inskränkningar i turordningsreglerna och kollektivavtal nämns inte en enda gång i dokumentet.

 

Sverigedemokraterna gick så långt att de startade ett eget fackförbund. Löntagarna bildades och kort därefter lades det ner utan två kongressbeslut som stadgarna säger. Vad de hade för syfte med sitt fackförbund är oklart då de inte tänkte teckna kollektivavtal utan i stort sätt enbart ha juridisk rådgivning. De finns böcker att köpa eller om man är snål så kan man använda sig av Google och spara in på månadskostnaderna när man ändå inte skulle fått nått av värde från förbundet. Deras stadgar var oerhört odemokratiska och de har analyserats här och här. Det fanns mycket frågor angående det här nya facket och många försökte också ställa relevanta frågor till de som låg bakom, men de frågorna censurerades som vi kan se här och här. De besynnerliga stadgarna kunde låta vissa vipmedlemmar bryta mot andra stadgar utan repressalier, de kunde åsiktsregistrera ickemedlemmar och utestänga dom innan de ens har sökt om medlemskap, ansvarsfrihet ska beviljas av styrelsen själva och ja just det du skulle tvingas till att vara strejkbrytare. Även Löntagarna visade prov på sina räkneexempel då de gick ut med att deras avgift skulle vara väldigt lågt jämför med andra fackförbund. Som tidigare fackligt aktiv blev jag rädd när jag såg att detta ”fackförbund” började få medlemmar.

 

Här är delar av en intervju från 2007 i Dagens Arbete med dåvarande arbetsmarknadspolitiske talesman Per Björklund som visar att intresset för arbetsmarknadsfrågor är ganska svalt

När det gäller bygget i Vaxholm. Ni har ju en skrivning om att utländska företag inte ska få konkurrensfördelar. Var det inte därför facket försatte bygget i Vaxholm i blockad? Facket ansåg att det handlade om konkurrensen skulle vara på lika villkor? Hur hänger era ståndpunkter ihop på det området?

– Det känner jag inte igen.

Att utländska företag inte ska få konkurrensfördelar. Det står i ert program om Ekonomisk politik.

– Det har inte jag varit med och skrivit. Det får du ta med någon annan.

Men det handlar ju också om arbetsmarknadspolitik, ni skriver en massa om hur arbetsmarknaden ska regleras där. Och arbetsmarknaden är ditt område, så det borde du väl känna till?

– Nej, jag kan ingenting om det där, det får du ta med den som har skrivit programmet.

Vad tycker du var fel med fackets agerande i Vaxholm?

– Ja, jag vet inte … Vi upplevde väl att man slog till med väl hårda metoder.

Blockad, var det som var väl hårda metoder?

– Ja, vi upplevde att det var väl hårda metoder, men exakt hur vet jag inte, det är ingenting vi har diskuterat i partiet.

Ok, det har ni inte. Men ni tycker alltså inte att facket skulle ha fått vidta stridsåtgärder mot salladsbaren för att få till ett kollektivavtal.

– Nej, i det fallet vill vi ändra så att om man inte har några medlemmar på en arbetsplats, ska man inte få vidta stridsåtgärder.

Farhågan är att oseriösa arbetsgivare kan använda en sådan regel som påtryckningsmedel vid anställningar. ”Du får inte jobb här om du är med i facket.” Såna företag kan då låta bli att teckna kollektivavtal.

– Ja, det vet jag, men jag tror att de farhågorna är överdrivna. Det är klart att det finns taskiga arbetsgivare, men det finns taskiga fackliga och andra också. Jag tror inte att det här problemet är så stort som facket vill göra gällande.

Småföretagande är en viktig fråga för er.

– Jo, småföretagen, det är där vi ser möjligheterna att skapa nya jobb. För i storföretagen tror jag inte att det blir så mycket, de kan flytta ut produktion till låglöneländer, det gör inte småföretagen. De stannar kvar. Vi vill underlätta för dem, utan att de ska ha konkurrensfördelar, alltså otillbörliga konkurrensfördelar.

Hur vill ni hjälpa småföretagen mer?

– Vi vill se över det regelverk som rör deras verksamhet. Det här har man pratat om, både Mona Sahlin och Alliansen, men det händer ingenting.

Men hur vill ni göra? Ni vill ändra Las (lagen om anställningsskydd) till exempel.

– Ja, till exempel finns det ju i Las undantagsregler för småföretagen (två personer får undantas från turordningslistan vid uppsägning på grund av arbetsbrist, red. kommentar). Man får undanta två personer. Där kan vi tänka oss tre. Att tre får undantas.

Ni skriver att det ska bli ”lättare att säga upp”, vad menar ni?

– Det där är väl också en formulering som inte är helt rätt, det ska inte bli lättare att säga upp.

Vad menar ni då? Ni skriver också att det är för ”komplicerat” att säga upp i dag.

– Det är väl inte komplicerat. Men ofta kan det vara dyrt. Om man har en anställd som inte har den kompetens som behövs, som inte kan lära sig, då kan det vara dyrt att säga upp.

 

Avslutar med ett citat från deras arbetsmarknadspolitiska dokument från 2006 och ett citat av Björn Söder

Arbetsrättslagarna bör revideras. Från situationen för 100 år sedan, då arbetsgivarna hade all bestämmanderätt på arbetsplatserna, har pendeln idag slagit över åt andra hållet så att facket fått alltför stort inflytande

 

Agerandet från fackförbunden i Värmland påminner om nazisternas agerande i Tyskland under 30- och 40-talen, där judiska butiker bojkottades och fick sina butiker märkta med en judestjärna

 

LÄSTIPS:

Läs gärna Tankesmedjan Tidens rapport Stödpartiet – en analys av hur Sverigedemokraterna röstat i riksdagen

Även LO har kommit med en rapport SD – ett arbetarfientligt och antifackligt parti

Bloggen Politifon har skrivit om detta ämne

SD vägrar svara på vad man tycker om kollektivavtal

SD är ett hot mot den svenska modellen

SD vill stoppa sympatiåtgärder

Manhammar vill ha svar på varför SD röstar mot förbättringar för arbetare

Riksdagsledamot(SD) – polacker ska inte ha mer än 30-50 kr/timme i lön

SD-politikers syn på barnarbete

Läs gärna om Sverigedemokraternas kvinnofientliga politik

och om deras syn på HBTQ i Sverigedemokraterna, det HBTQ-vänliga partiet?

och även om deras syn på sjukskrivna

I en debatt från den 2/3 2016 visar SD återigen vilket löntagar- och kvinnofientligt parti de är

5 thoughts on “Sverigedemokraterna är ett löntagarfientligt parti

  1. polimasaren says:

   Det är säkert många som skulle vilja att det här är ett aprilskämt, men tyvärr så är SD ett parti som man måste syna lite mer under ytan. Det räcker inte med att höra ett förtjusande tal av Åkesson eller att läsa ett färgglatt papper där de skriver guld och gröna skogar för i realiteten gör de tvärtom

 1. Oscar says:

  Märkligt att det finns arbetare som hatar invandrare så mycket så att dom till och med är beredda att offra sina egna rättigheter.

  1. polimasaren says:

   Jag tror inte att det är så många som vet att de offrar sina rättigheter. De tror på vad Åkesson säger i sina tal. Det intressanta med hans tal att de håller inte för en faktagranskning

Comments are closed.