Bokrecension: Renegater: Nils Flyg och Sven Olov Lindholm mellan kommunism och nazism av Johan Stenfeldt

”RenegatRenegater Bokrecension var under medeltiden beteckning på person som avsagt sig kristendomen och konverterat till islam. Idag används ordet ofta mer generellt för att beteckna en person eller en grupp som svikit sina ideal (avfälling) eller samarbetar med fienden (överlöpare)”. Renegater är också namnet på den bok jag nyligen har löst och tänker recensera. Den fullständiga titeln är ”Renegater : Nils Flyg och Sven Olov Lindholm mellan kommunism och nazism” och den är skriven av Johan Stenfeldt.

Nils flyg var född 1891 och gick tidigt med i socialdemokraternas ungdomsförbund och efter några korta vändor i olika vänsterpartier så bildade Flyg 1929 Socialistiska partiet i vilket han stannade till sin död 1943 som troligtvis var självmord. Han var under några år också ledamot i Sveriges riksdag. I början var han väldigt trogen socialismen, men under andra världskriget började han närma sig nationalsocialismen.

Sven Olof Lindholm gick med i Sveriges Fascistiska Kamporganisation 1927 och detta parti ombildades 1930 och döptes till Svenska nationalsocialistiska partiet och i det så var Birger Furugård partiledare även kallad Deje-Hitler efter det samhälle han verkade som veterinär i under flera år. Detta parti splittrades och Lindholm bildade Sveriges nationalsocialistiska arbetareparti och några år senare byttes namnet ut till Svensk socialistisk samling. De ville avfjärma sig från den tyska nazismen och vara mer fristående, men det var i stort sätt bara namnet som ändrades. Partiet lades ner 1950. Lindholm började senare närma sig FNL-rörelsen och sympatiserade med det kommunistiska KPML(r). Han avled 1998.

I boken får man följa deras ideologiska bana från början till slutet och både likheter och olikheter tas upp. Det var intressant att läsa om de bådas förvandling och speciellt då kommunismen och nazismen är två ytterligheter och varandras motpoler. Boken ger en bra inblick i de bådas åsikter och 30-tals-nazismen är något som intresserar mig. När det gäller Lindholm så har jag redan läst hans Svensk frihetskamp, men hans Döm ingen ohörd verkar lite svår att få tag i och det gäller alla utgåvor. Jag har Gåtan Nils Flyg och nazismen av Håkan Blomqvist, men den är oläst än så länge. Iallfall rekommenderar jag Stenfeldts bok.

Boken finns att köpa på Bokus.