Det första rasbiologiska institutet låg inte i Sverige

Socialdemokraterna beskylls ofta för att ha varit först med ett rasbiologiskt institut, men stämmer detta? Det i Sverige var långt ifrån det första och det var inte ens det första statsfinansierade. Det första institutet fanns i England redan 1904. Även i vårt grannland Norge så fanns det ett tidigare. Det instiftades 1906.  Samma år så fick England ännu ett institut. 1910 fick New York ett och 1918 fick Tyskland ett. 1921 fick Ryssland ett.

The Eugenics Record Office (ERO), Cold Spring Harbor, New York, United States

Som vi ser så så fanns det flera institut långt före det svenska som instiftades i Uppsala 1922. Dock ska poängteras ännu en gång att det svenska var statsfinansierat. På den här tiden så var rasbiologi vedertagen forskning i stort sätt hela västvärlden alltså fullständigt normalt sett med dåtidens  ögon. Idag vet vi annat.

Grundaren av det norska Vinderen Biologiske Laboratorium Jon Alfred Mjøen

1909 grundades Sällskapet för rashygien i Sverige vars uppgift var att stödja forskning och föreläsa om rashygien. Här var inte heller Sverige först. Ett liknande sällskap bildades redan 1905 i Tyskland. Det var pro-nazisten Herman Lundborg som var en drivande kraft och det sägs att det var han som författade motionen om det Rasbiologiska institut som senare lämnades in av socialdemokraten Alfred Petrén och Bondeförbundets (Centern) Nils Wohlin. Andra som skrev under motionen var socialdemokraten Knut Tengdahl och liberalerna Mauritz Hellberg och K. A. Andersson. Motionen röstades igenom av en mer eller mindre enad höger och av Socialdemokraterna. Förutom Lundborg bestod sällskapet av flera kända kända personer bland annat  ordförande Vilhelm Leche, vice ordförande Olof Kinberg, vice ordförande arbetade på Långbro sjukhus där för övrigt Hermann Göring var inlagd för sitt narkotikamissbruk under en tid på 20-talet, sekreterare Vilhelm Hultkrantz. Övriga ledamöter och medlemmar var bland annat liberalen Hjalmar Öhrvall (grundare till Verdandi och Upsala nya tidning), Alice Wallenberg och Svante Arrhenius.

Under flera år reste Herman Lundborg med sitt sällskap runt i Sverige och försökte med olika metoder fastställa att bland annat samer och romer var olik den svenska ”rasen” av sämre kvalitet. Detta är välkänt och det har skrivits böcker och gjorts film på detta. Rekommenderar verkligen Maja Hagermans bok Käraste Herman. Hittar ni på dokumentären ”Hur man gör för att rädda ett folk” så se den. 1934 publiceras Lundborgs Västerlandet i fara: Befolkningsfrågor i biologisk och rashygieniska belysning och i den hyllar han Hitler och det blir tydligt att han har kommit till att bli nationalsocialist.

Efter några år så började flera tvivla på denna ”vetenskap” och den Socialdemokratiske regeringen tillsatte antinazisten Gunnar Dahlberg som chef 1935. Hans uppdrag var att avveckla institutet som det var före år 1936. 1958 bytte institutet namn till Institutionen för medicinsk genetik alltså ärftliga sjukdomar.

Här är en lista på rasbiologiska institut från första halvan av 1900-talet.

Rasbiologiska institut i kontext. Paul Weindlings artikel ”International Eugenics – swedish sterilization in context” (i Scandinavian Journal of History (vol. 24:2, 1999).

Engelska Eugenics record office, tyska DFPGA och det ryska Bureau of eugenics var alla tre finansierade av respektive stater.