”Massinvandring” = Befolkningsökning ?

Runt 100’000 invandrar till Sverige varje år eller har gjort så under ett par år nu. Varje år utvandrar även ca 45’000 svenskar. 2010 föddes det även nästan 4000 mindre barn än året före. Detta kan vara tillfällig nedgång men tecken tyder på annat.

Befolkningsökningen är alltså inte så stor som vissa tror.

Här är lite siffror från SCB:

Befolkningstillväxt: 0,02%
Födslotakt: 9,91 födslar per 1000 invånare
Dödstakt: 10,61 dödsfall per 1000 invånare
Migrationstakt: 0,91 migrant(er) per 1000 invånare

Redan slutet av 1800-talet har antalet barn per kvinna, den så kallade summerade fruktsamheten, sjunkit dramatiskt i Sverige från runt 4,0 ned till en botten på 1,5 år 1999, och sen upp igen till 1,94 år 2009. Fruktsamheten har alltså ökat något de senaste åren, men demografiska prognoser från SCB räknar ändå med att siffran långsamt kommer att sjunka till runt 1,82 omkring år 2050.
Eftersom det krävs en summerad fruktsamhet på 2,1 barn per kvinna för att upprätthålla befolkningsstorleken kommer alltså Sveriges befolkning på lång sikt att krympa utan invandring.
Citat från Migrationsinfo.se
”Redan slutet av 1800-talet har antalet barn per kvinna, den så kallade summerade fruktsamheten, sjunkit dramatiskt i Sverige från runt 4,0 ned till en botten på 1,5 år 1999, och sen upp igen till 1,94 år 2009. Fruktsamheten har alltså ökat något de senaste åren, men demografiska prognoser från SCB räknar ändå med att siffran långsamt kommer att sjunka till runt 1,82 omkring år 2050.
Eftersom det krävs en summerad fruktsamhet på 2,1 barn per kvinna för att upprätthålla befolkningsstorleken kommer alltså Sveriges befolkning på lång sikt att krympa utan invandring.”.
Alltså bör vi inte sänka invandringen utan istället kanske höja den.