Kort analys av SD:s öppna svenskhet

Sverigedemokraterna har något de kallar Öppen svenskhet, något de använder för att visa att vem som helst kan bli svensk. Deras chefsideolog Mattias Karlsson säger att det är den viktigaste punkten för honom och utan den skulle han inte stanna kvar i partiet. I partiprogrammet som de gick till val med 2010 glömdes dock detta bort trots att Karlsson var medförfattare till programmet. Det handlade då om vilket ursprung man hade om man skulle få upptas i Nationen. Alltså något man skulle kalla blodbandsnationalism. I definitionerna av mer radikala former av nationalism kallar man det kort och gott för ”blod och jord”. Du tillhör alltså den nation där du är född.

I det program som ersatte det här programmet kom 2011 och då handlade det istället om svenskar, assimilerade och ickesvenskar. Alltså en rangordning av oss som bor här i Sverige. Svenskar är dom som är födda här. Assimilering betyder enligt Wikipedia ”Assimilation (från latin assimilátio, ’göra lik, efterbilda’), eller assimilering, syftar på den process genom vilken en minoritet, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvinner.” Detta kommer inte att enligt SD ske med våld, men fortfarande är det ett tvång. Vill du ingå i gemenskapen måste du glömma det som format dig till den du är och förvandla dig till en riktig svensk. Kriterierna för vad som avgör om du är en riktigt svensk avgör SD.

I den här diskussionen diskuterar de Karlssons ”bortglömda” öppna svenskhet och varför han istället godkände ”ursprung” som en del av definitionen av de som fick tillhöra nationen.

svenskhet

 

För att kunna förklara vad diskussionen handlar om så måste jag presentera Jimmie Windeskog som tyvärr nyligen gick bort. Han gick med i Sverigedemokraterna redan 1989 och satt både som ordförande i SDU och som ledamot i partistyrelsen. Han var också partisekreterare under några år han var chefredaktör för SDU-tidningen Demokraten och SDU-bulletinen. Han var även statsvetare och ansågs vara en av de som kunde mest om Sverigedemokraternas historia. Mycket av den kunskap jag besitter om SD:s historia har jag fått av det material bland annat han har lagt upp på sajten SD-arkivet.

Intressant att Windeskog också i denna diskussion insinuerar att Jimmie Åkesson att Åkesson anser att ursprunget spelar roll vilket bekräftas av Åkessons gamla texter och insändare före valet 2010 vilket Inte rasist, men skriver i sin artikel ”Jimmie Åkesson – En halv miljon etniska främlingar har invandrat till Sverige”.

Du har heller aldrig under mina år sett någon fel i den punkten. Tvärtom, du har givetvis aldrig angripit Åkesson för det (och det är väl ige något du ser som ”ideologiskt avvikande?).

2012 ville ju inte Åkesson kalla fotbollsspelaren Ibrahim Zlatan för svensk i SvT:s program Hübinette.

En av orsakerna till att ungdomsförbundet uteslöts 2016 var att de hade närmats sig nyfascistiska strömningar i form av Fria tider, Arktos och Motpol. Mattias Karlsson avslöjades 2014 med att strax före valet 2010 ha skrivit på Motpol. Den mest väsentliga skillnaden mellan SD:s ideologi och denna form av nyfascism var att den nya högern/identitära är etnonationalismen alltså att en form av biologisk rasism där folkgrupper inte anses kunna leva tillsammans. Det handlar alltså även här om att lägga in ursprung i definitionen av vilka som får ingå i Nationen. Nouve droite, den nya högern låg också grunden till Front national som har varit en stor inspirationskälla till partiet.

Hur följer resten av partiet den ”öppna svenskheten” då?

I SDU-tidningen Demokratens decembernummer 2000 skriver Mattias Karlsson en text med namnet ”Svenska muslimer – En motsägelse i sig självt”. i första stycket skriver han så här

Idag finns det ca. 400.000 muslimer i Sverige, varav 85.000 är engagerad i någon muslimsk församling. Detta gör islam till den näst största religionen i vårt land. Är det möjligt att assimilera eller ens integrera denna grupp? Svaret på den frågan måste bli nej.

Vi kommer alla ihåg Björn Söders uttalande om att judar och samer inte kan vara svenskar. Detta finns också förankrat i deras principprogram. Du måste vara 100% svensk annars är du inte svensk. Enligt programmet kan det ta flera generationer innan en grupp människor kan anses vara assimilerade. Alltså kan inte alla bli svenskar trots den öppna svenskheten. Det är bara en efterhandskonstruktion för att täcka över. Nu är detta inte det enda uttalande från Björn Söder som visar att den öppna svenskheten inte är primär utan ”ursprung” fortfarande gäller. I en riksdagsdebatt 2013 säger Söder ”förringa mitt folk, det svenska folket” till den socialdemokratiske politikern Adnan Dibrani.

Herr talman! Jag tycker att det är lite fräckt av Adnan Dibrani att komma hit som invandrare, som han stoltserar med, och förringa Sverige, svenskheten och svenska folket. Vi är alla invandrare i Sverige, säger han. Då är ju alla invandrare överallt i hela världen. Jag tycker det är lite fräckt att stå här i Sveriges riksdags kammare, Sveriges högsta beslutande organ, och förringa mitt folk, svenska folket. Det tycker jag är lite fräckt. (Adnan Dibrani (S): Då är jag inte svensk. Då fick jag det svaret i alla fall.)
Backar vi ytterligare några år till den så kallade järnrörsskandalen så sa den numera utköpte Erik Almqvist till komikern Soran Ismael
Det är inte ditt land, det är mitt land
[…]
Jävlas inte med svenskarna
Både Dibrani och Ismael är svenska medborgare, men tillhör alltså inte nationen Sverige enligt ledande SD-företrädare. Det finns också flera lokalpolitiker som anser att den öppna svenskheten inte gäller, men jag nämnder bara två. Växjöpolitikern Elizabeth Petersen avslöjades med detta uttalande.
Man ska vara född i Sverige och ha svenska föräldrar
Helsingsborgspolitikern Kjell Dahlin menade att svensken blir utrotad
Jag undrar: Finns det något annat land än Sverige, som satsar allt på att utrota sitt eget folk, med artfrämlingar i utbyte?
Så vi har skrivelsen ”ursprung” som menar att man måste vara född i Sverige för att få ingå i nationen som byttes ut mot uppdelningen av svensk, assimilerad eller ickesvensk. Den så viktiga frågan ”öppen svenskhet” glömdes bort. Vi har flera ledande företrädare som talar om ”mitt land” och att vissa grupper inte ens kan integreras. Är den öppna svenskheten en papperskonstruktion?

Israelvänligheten sägs ju användas som ett alibi för att slippa bli kallade nazister. Är inte öppen svenskhet ett alibi för att slippa rasiststämpeln?